Навчальна робота

Протягом останніх років у фізиці конденсованого стану спостерігається значна концентрація зусиль дослідників у напрямку створення і дослідження фізичних властивостей новітніх матеріалів, характеристики яких відкривали б можливості їх ефективного використання в сучасних системах обробки та зберігання інформації, давали б нові технологічні рішення та суттєво покращували експлуатаційні характеристики приладів та конструкцій на їх основі, знаходили широке застосування у суміжних галузях науки, зокрема біології, медицині, енергетиці тощо. Серед таких матеріалів як найперспективніші зараз розглядаються наноструктурні системи різної природи, зокрема, на основі вуглецю (фулерени, фулерити, вуглецеві нанотрубки), напівпровідникових гетероструктур (квантові ями, квантові нитки, квантові точки) тощо. Навчальні спеціалізації “Фізичне матеріалознавство” та “Фізика наноструктур в металах та кераміках” кафедри загальної фізики (остання – спільно з кафедрою фізики металів) ставлять на меті підготовку висококваліфікованих фахівців саме у галузі фізики сучасних матеріалів, зокрема, наноструктурних систем, які б засвоїли фундаментальні принципи фізики конденсованого стану, опанували сучасні експериментальні методи досліджень в цій галузі та отримали комплекс теоретичних знань та практичних навичок щодо роботи з новітніми матеріалами, в першу чергу, наноструктурами різної природи.

За цими спеціалізаціями на кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів (4 роки навчання), спеціалістів (5 років навчання) та магістрів (6 років навчання). Підготовка спеціалістів та магістрів відповідає навчальній спеціальності “Фізика конденсованого стану”. Готується відкриття нової спеціальності “Фізика наносистем”.

Спеціальні курси, що відповідають спеціалізації “Фізичне матеріалознавство”, містить 3 основних модулі:

  • Фундаментальні питання фізики конденсованого стану;
  • Сучасні експериментальні методи фізики конденсованого сттану;
  • Фізика сучасних матеріалів, зокрема, наносистем різної природи.

Навчальні плани підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за вказаними спеціалізаціями:

(Вставка –файли “bakalavr_2012.xls”)

Для забезпечення якісного навчання окрім викладачів та науковців кафедри залучаються до викладання провідні вчені Національної академії наук, зокрема, член.-кор. НАНУ Блонський І.В. (Інститут фізики НАНУ), проф. Лось В.Ф. (Інститут магнетизму НАНУ).

Для підготовки студентів спеціалізації до основних спецкурсів створено 8 спеціальних лабораторних практикумів, які є результатом впровадження наукових розробок в навчальний процес. Всього у спеціальних практикумах кафедри студентами спеціалізації виконується понад 40 лабораторних робіт.

Викладачами та науковцями кафедри опубліковано більше 60 методичних розробок, навчальних посібників та підручників, які забезпечують проведення навчального процесу на високому науково-методичному рівні.

advert