Категорія August, 2012

Куницький Юрій Анатолійович

професор кафедри загальної фізики
доктор фізико-математичних наук, професор, старший науковий співробітник

Куницький Юрій Анатолійович закінчив у 1967 р. Київський університет імені Тараса Шевченко за фахом “Фізична електроніка”. Трудову діяльність почав у 1966 р., працюючи молодшим науковим співробітником в Київському університеті. З 1968 р. по 1971 р. навчався в аспірантурі Інституту проблем матеріалознавства НАНУ, а з 1971 р. по 1973 р. працював молодшим науковим співробітником Інституту електродинаміки НАНУ. В 1972 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата технічних наук. В 1978 р. затверджений у звані доцента. З 1973 р. по 1979 р. працював в Учбово-методичному кабінеті Мінвузу України доцентом, начальником редакційно-видавничого відділу, більш як 10 років був відповідальним секретарем республіканського науково-методичного збірника “Проблеми вищої школи”.

Read the full story

Posted in СпівробітникиComments (0)

Цареградська Тетяна Леонідівна

доцент кафедри загальної фізики
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Вчений секретар кафедри загальної фізики
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5358-3428

Телефон: +380632030247
e-mail: tsar_grd@ukr.net

1990 – вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1990 – 1993 – аспірантура, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1993 – 1994 – молодший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1994 – захист дисертаційної роботи «Теоретичні та експериментальні дослідження процесу аморфізації металевих стекол» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук;
1994 – 1999 – науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1999 – 2007 – старший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
2003 – звання старшого наукового співробітника;
2007 – доцент кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Read the full story

Posted in СпівробітникиComments (0)

Оліх Олег Ярославович

доцент кафедри загальної фізики
доктор фізико-математичних наук, доцент

Телефон:+38 (044) 526-05-1
e-mail:  olikh@univ.kiev.ua

1996 – вища освіта: фізичний факультет, Київський університет імені Тараса Шевченка;

1996 – 2000 – аспірантура, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2001 – кандидат фіз.-мат. наук (тема дисертації: “Дослідження акусто-фото-електричної взаємодії в напівпровідникових структурах GaAs і Si”);

1998 – 2002 – асистент кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2002 – доцент кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2007 – 2011 – заступник декана фізичного факультету з навчально-методичної роботи;

2018 – доктор фіз.-мат. наук (тема дисертації: “Акусто- та радіаційно-індуковані явища в поверхнево-бар’єрних кремнієвих та арсенід-ґалієвих структурах”).

Read the full story

Posted in СпівробітникиComments (2)

Вітаємо!

Конкурсна комісія програми “100+100+100” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України рекомендувала для проходження навчання та стажування у провідних навчальних та наукових центрах 43 представників Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів державного бюджету України.

Серед переможців конкурсу доцент кафедри загальної фізики Козаченко Віктор Васильович.

Posted in НовиниComments (0)

Козаченко Віктор Васильович

доцент кафедри загальної фізики
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тел. (внутрішній): 26-59
e-mail: victorc@univ.kiev.ua
лабораторія 120

1999 – Вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

1999 -2003 – аспірантура, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2000 – 2007 – асистент кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2003 – 2005 – заступник декана з виховної роботи, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2005 – 2006 – заступник декана з навчально-методичної роботи, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2007 – тч – доцент кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Read the full story

Posted in СпівробітникиComments (1)

Бурбело Роман Михайлович

Провідний науковий співробітник НДЛ “Фізичне матеріалознавство”
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

e-mail: rmb@univ.kiev.ua

rmbБурбело Роман Михайлович після закінчення Київської республіканської школи-інтернату фіз.-мат. профілю навчався на фізичному факультеті (1965-1970.) Київського державного університету ім.Т.Г. Шевченка. З 1970р. по 1974р. працював в Київському НДІ Мікроприладів (iнженер, керівник сектору), а з 1974р.- працює на фізичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
В 1972-1976рр. навчався в аспірантурі Київського державного університету ім.Т.Г. Шевченка. З 1976р. працював на посадах старшого наукового співробітника, а з 1997р. – провідного наукового співробітника. Захистив кандидатську (1977р.) та докторську дисертації (2002р.).
Бурбело Р.М. брав участь та був членом орг.комітетів у багатьох міжнародних та регіональних наукових конференціях, неодноразово виступав офіційним опонентом по захисту дисертацій. При його безпосередній участі виконано та захищено ряд дисертаційних робіт з досліджень фотоакустичних явищ в твердих тілах. Бурбело Р. М. був науковим керівником двох міжнародних грантів УНТЦ (Проекти №343 та №3555).

Read the full story

Posted in СпівробітникиComments (1)

Боровий Микола Олександрович

Завідувач кафедри загальної фізики
доктор фізико-математичних наук, професор

Тел.: +38 (044) 526-22-88
e-mail: borovoy@univ.kiev.ua

1979 – вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1979 – 1983 – стажист-дослідник, молодший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1983 – 1990 – асистент кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1986 – кандидат фіз.-мат. наук (тема дисертації: “Дослідження флуоресцентних рентгенівських спектрів 3р-елементів при різних умовах збудження”);
1990 – 2001 – доцент кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
з 2001 – завідувач кафедри загальної фізики;
2011 – доктор фіз.-мат. наук (тема дисертації: “Біляпорогова кратна іонізація внутрішніх електронних оболонок атомів кремнію та 3d-, 5d-металів”).

Read the full story

Posted in СпівробітникиComments (1)

advert