Категорія Співробітники

Саєнко Галина Володимирівна

корпоративна пошта: halyna.saienko@knu.ua

Освіта:

1998–2003 Диплом спеціаліста за спеціальністю «Фізика твердого тіла», кваліфікація фізик, викладач. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ (Україна)

2009 – 2013 Аспірантка (без відриву від виробництва), фізика твердого тіла, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
(Україна)

2018 Кандидатська дисертація «Процеси фазоутворення в бінарних і
багатокомпонентних сплавах та їх вплив на температурно-часову
стабільність»

Професійна кар’єра:

01.09.2003 –31.12.2018 – інженер кафедри загальної фізики НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла», Фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01.02.2019 – 31.12.2021 – Провідний інженер кафедри загальної фізики НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла», Фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

З березня 2022 року  – Молодший науковий співробітник

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Теоретичні та експериментальні дослідження наноструктур

Список публікацій:

1. L. Matzui, I. Ovsiienko, L. Vovchenko, T. Tsaregradskaya, G. Saenko, O. Marinin, N. Bielousova. The Physical–Chemical Model of Nanoscaled Metal Component Formation on the Surface of Graphite Supporter. Springer proceedings in physics, 2021, 246, pp. 265–275. ( Conference Paper))

2. T.Tsaregradskaya, I. Plyushchay, O. Kalenyk, O. Plyushchay, G. Saenko. Features of Phase Formation Processes in Amorphous Alloys of Fe–Zr System.Springer proceedings in physics, 2021, 246, pp. 409–423. (Conference Paper)

3. L. Matzui, I.Ovsiienko,T. Tsaregradskaya, T. Len, G. Saenko, V.Heraskevych. Thermopower of Nanocarbon Material Containing Multiwall Carbon Nanotubes with Imperfect Structure. Proceedings of the 2020 IEEE 10th International Conference on “Nanomaterials: Applications and Properties”, NAP 2020, 2020, 9309629 (Conference Paper)

4. T.Tsaregradskaya, I. Ovsiienko, G. Saenko, I. Plyushchay, O. Kalenyk, O. The explosive crystallization process in binary amorphous alloys Ni-Zr system. 2020 IEEE 40th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2020 – Proceedings, 2020, pp. 203–206, 9088872 (Conference Paper)

5. T.Tsaregradskaya, A.,Kuryliuk, I. Ovsiienko, G. Saenko, O. Turkov. Influence of constant magnetic field on mechanical properties and thermal stability of the amorphous alloys based on Co, Fe and Ni. Journal of Nano- and Electronic Physics, 2020, 12(3), 03026

6. T. Tsaregradskaya, A. Kuryliuk, G. Saenko, .V. Kuryliuk, O.Kalenyk, M. Okonchuk. Effect of Thermomechanical and Ultrasonic Treatment on the Properties of Amorphous Alloys. Springer Proceedings in Physics, 2020, 240, pp. 219–225 (Conference Paper)

7. L. Matzui, Vovchenko, L.L., I.Ovsiienko,T. Tsaregradskaya, G. Saenko. Theoretical analysis of metal salt crystallization process on the thermoexfoliated and disperse graphite surface. Springer Proceedings in Physics, 2019, 221, pp. 333–348

8. T. Tsaregradskaya, V. Kozachenko, A. Kuryliuk, O. Turkov, G. Saenko. Effect of ultrasonic treatment on phase formation processes in amorphous alloy Fe76Ni4Si14B6. Journal of Nano- and Electronic Physics, 2019, 11(3), 03031

9. V.Lysov, T. Tsaregradskaya, A. Kurylyuk, O. Turkov, G. Saenko. Controlled nanostructuring from an amorphous state in multicomponental alloys based on cobalt Journal of Physical Studies, 2018, 22(3), pp. 3702-1–3702-5

10. V. Lysov, T. Tsaregradskaya, O. Turkov, G. Saenko. Influence of thermal treatment on phase formation processes in amorphous alloys. Springer Proceedings in Physics, 2018, 210, pp. 341–352. (Conference Paper)

Posted in СпівробітникиComments (0)

Перец Юлія Сергіївна

Молодший науковий співробітник ,
канд. фіз.-мат. наук

yu.s.perets@gmail.com
лабораторія: 355

Освіта:

2004-2010 – вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2010-2013 – аспірантура: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Основні етапи професійної діяльності:

2013-2015 – інженер 1 категорії практикуму з загального курсу фізики та фізичного матеріалознавства кафедри загальної фізики фізичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

У 2015 році захистила дисертацію по темі: “Електрофізичні та теплові властивості полімерних композитних матеріалів з двокомпонентним наповнювачем”.

2015-2016 – провідний інженер, що проводить науково-технічні розробки д/б теми № 11 БФ051-01, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Захист 30 березня 2015 року, тема дисертаційної роботи: «ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ТА ТЕПЛОВІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ З ДВОКОМПОНЕНТНИМ НАПОВНЮВАЧЕМ».

У 2015 році Перец Ю.С. була присуджена наукова ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Фізика твердого тіла».

В 2016 році Президія НАН України присудила Перец Ю.С. Премію НАН України для молодих учених (студентів) вищих навчальних закладів за цикл наукових робіт «Розробка нових гібридних полімерних композиційних матеріалів з нановуглецем».

З 2016 року по 2017 рік перебувала на посаді молодшого наукового співробітника на темі №15БФ051-04 «Розробка квазiфотонниx структур на базi метаматерiалiв з керованими магнітними та дiелектричними характеристиками».

З 2017 року по сьогодні перебуває на посаді молодшого наукового співробітника на темі №18БФ051-02 «Розробка нових полімерних нанокомпозитів з гібридними наповнювачами з керованими електрофізичними властивостями як елементів мікрохвильового обладнання».

Основні наукові інтереси та напрямки наукової діяльності:

 • Розробка полімерних композитів на основі структурно різних форм нановуглецю.
 • Дослідження електричних, теплових та електродинамічних властивостей моно та гібридних полімерних композитних матеріалів.
 • Розробка нових гібридних полімерних композиційних матеріалів з нановуглецем та різними поєднаннями нановуглецю з діелектриками,різними співвідношеннями графітовими нанопластинок, залізом тощо.
 • Вивчення механізмів формування транспортних та теплових характеристик композитних матеріалів на основі вуглецевих наповнювачів різного структурно-морфологічного складу та композитних матеріалів з гібридним наповнювачем.
 • Моделювання електричних, теплових та електродинамічних характеристик різних типів композитних структур з метою створення матеріалів із керованими характеристиками.
 • Особливості формування перколяційного кластера компонентів наповнювача під впливом зовнішніх полів та опромінення ультрафіолетом. Закономірності формування електричних і телпових властивостей полімерних композитів на основі структурно різних форм нановуглецю та гібридних композитів під впливом зовнішніх чинників.

Перец Ю. С. є автором 70 наукових праць, 23 з яких публікації в фахових міжнародних та вітчизняних журналах, в тому числі після захисту дисертації опубліковано було 37 наукових робіт.

Індекс Гірша (h-індекс) Перец Ю. С. за наукометричною базою даних Scopus – 7.

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Yu_Perets

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55461231000

 

Найбільш вагомі останні роботи:

 1. Yakovenko, O.S., Matzui, L.Y., Perets, Y.S., Vovchenko, L.L., Klepko, V.V., Lobko, Y.V. Interface interaction as a factor of dielectric properties of epoxy-based composites with graphite nanoplatelets. J. Nano electron Phys. Volume 11, Issue 2, 2019, 02032 (5p).
 2. S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, L.L. Vovchenko, O.A. Lazarenko, Yu.S. Perets, O.V. Lozitsky. Complex permittivity of polymer-based composites with carbon nanotubes in microwave band. Applied Nanoscience 2019, pp. 1-7.
 3. L. Vovchenko, T.A. Len, L.Y. Matzui, O.V. Turkov, Yu.S. Perets. Electrical and thermal conductivity of ternary composites graphite nanoplatelets/TiO2/epoxy. Journal of Nano- and Electronic Physics.– 2019. – T. 11, №3. – P. 03007-1–03007-7.
 4. Perets, Y.S., Yakovenko, O.S., Lazarenko, O.A., Vovchenko, L.L., Matzui, L.Y. Influence type filler on tunnel conductivity in composites. Molecular Crystals and Liquid Crystals, Volume 674, Issue 1, 2018, Pages 76-91.
 5. Vovchenko, L. Matzui, Y. Perets, I. Sagalianov, O. Yakovenko. , Electrical and thermal conductivity of epoxy nanocomposites with hybrid fillers, in: Bartul, Z., Trenor, J. (Eds.), Advances in Nanotechnology, V.21, Nova Science Publishers, New York, 2018, pp. 1-85.
 6. Vovchenko, L. Matzui, Y. Perets, Y. Milovanov. Dielectric Properties and AC Conductivity of Epoxy/Hybrid Nanocarbon Filler Composites. Springer Proceedings in Physics. Chapter 24, 214, 2018, pp. 377-393.
 7. Perets, L. Aleksandrovych, M. Melnychenko, O. Lazarenko, L. Vovchenko, L. Matzui. The Electrical Properties of Hybrid Composites Based on Multiwall Carbon Nanotubes with Graphite Nanoplatelets. Nanoscale Research Letters (2017) 12(1).
 8. Yakovenko, L. Matzui, G. Danylova, V. Zadorozhnii, L. Vovchenko, Y. Perets, O. Lazarenko. Electrical Properties of Composite Materials with Electric Field-Assisted Alignment of Nanocarbon Fillers. Nanoscale Res Lett. 2017; 12: 471.
 9. Melnychenko, Y. Perets, L.L.Aleksandrovych, L. Vovchenko, O. Lazarenko, L. Matzui. Dielectric Properties of Nanocarbon Polymer Composites with Binary Filler. Chapter In book: Nanophysics, Nanomaterials, Interface Studies, and Applications, pp.855-871, 2017.
 10. S. Perets, L.L. Vovchenko, L.Yu. Matzui, A. Zhuravkov, A. V. Trukhanov, O. A. Lazarenko. Extraordinary synergy in the thermal and electrical properties of polymer matrix reinforced with hybrid fillers. Material Science and Engineering Technology. V. 47, № 2-3, Р. 278-287, 2016.
 11. Yakovenko, L. Matzui, Yu. Perets, I. Ovsiienko, O. Brusylovets, L. Vovchenko, P. Szroeder. Effects of Dispersion and Ultraviolet/Ozonolysis Functionalization of Graphite Nanoplatelets on the Electrical Properties of Epoxy Nanocomposites. Springer International Publishing Switzerland 2016, O. Fesenko, L. Yatsenko (eds.), Nanophysics, Nanophotonics, Surface Studies, and Applications, Springer Proceedings in Physics 183, Chapter 39, р. 477-491.
 12. Perets, L. Matzui, L. Vovchenko, I. Ovsiienko, O. Yakovenko, O. Lazarenko, A. Zhuravkov, O. Brusylovets. Influence of Ultraviolet/Ozonolysis Treatment of Nanocarbon Filler on the Electrical Resistivity of Epoxy Composites. Nanoscale Research Letters (2016) 11:370.
 13. Matzui, O. Lazarenko, Yu. Perets, V. Oliynyk, V. Launetz, L. Vovchenko, A. Nikytenko. Nanocarbon-Polymer Multilayer Structures for Electromagnetic Shielding. IEEE Xplore. Applied Physics (YSF), 2015 International Young Scientists Forum on Sept. 29 2015-Oct. 2 2015, P. 1-4.
 14. S. Perets, L. Yu. Matzui, L. L. Vovchenko, V. S. Serdyuk. Electrical and thermal properties of epoxy resin filled with nanocarbon and boron nitride. Mol. Cryst. Liq. Cryst. Vol. 589: pp. 195-201, 2014.
 15. Ritter, Y. Perets, L. Matzui, L. Vovchenko, Y.Prylutskyy, P. Scharff. The effect of boron nitride on electrical conductivity of nanocarbon-polymer composites. J. Mater. Sci., 2014, V. 49, N 5, P.2098-2105.
 16. Lazarenko, L. Vovchenko, L. Matzui, Ju. Perets. The Electronic Transport Properties of the Composites with Nanosized Carbon Fillers. Mol. Cryst.Liq. Cryst. 2011, Vol. 536: pp. 72=[304]–80=[312].
 17. Vovchenko, Yu. Perets, L. Matzui, I. Ovsiienko, V. Oliynyk, V. Launetz. Shielding coatings based on carbon-polymer composites. Surface and Coatings Technology V. 211, 2012, Pages 196–199.
 18. Yu. Matzui , L. L. Vovchenko, Yu. S. Perets, O. A. Lazarenko. Electrical conductivity of epoxy resin filled with graphite nanoplatelets and boron nitride. Material Science and Engineering Technology. 2013, Vol. 44, No. 2–3, p. 254-258.
 19. Vovchenko, O. Lazarenko, L. Matzui, Y. Perets, A. Zhuravkov, V. Fedorets, Francois LE Normand. Mechanical and electrical properties of the epoxy composites with graphite nanoplatelets and carbon nanotubes. Phys. Status Solidi A.-2013.-р.1–6.

Posted in СпівробітникиComments (0)

Ліщук Павло Олександрович

e-mail: pavel.lishchuk@gmail.com

корпоративна пошта: pavel.lishchuk@knu.ua

Профіль у наукометричних базах даних:

            

Досвід роботи:

2015 – закінчив магістратуру фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав диплом з відзнакою;

2015 – 2018 – аспірант кафедри загальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2018 – 2019 – інженер 1 категорії фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2019 – захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук;

з 2019 – асистент кафедри загальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2020 – присуджена наукова ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Фізика твердого тіла».

Наукові проекти України:

Відповідальний виконавець проекту. Особливості фототермічних та фотоакустичних процесів в низькорозмірних напівпровідникових системах на основі кремнію. Молодіжний проект МОН України (2018-2020), Україна.

Учасник міжнародних наукових проектів:

Carbon-based nano-materials for theranostic application. Funding scheme: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), HORIZON-2020. Call: H2020-MSCA-RISE-2015

Ultra-small Nanohybrides for Advanced Theranostics (UNAT) (Надмалі наногібриди для передової тераностики («терапія + діагностика»). Funding scheme: Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA), Research and Innovation Staff Exchange (RISE), Call:H2020-MSCA-RISE-2020

Рецензент міжнародних журналів:

 • Advanced Optical Materials,
 • Journal of Applied Physics.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Процеси фототермічного та фотоакустичного перетворення в неоднорідних напівровідникових структурах;
 • Теплопровідність неоднорідних систем на основі поруватих напівпровідників.

Найбільш вагомі останні роботи:

Розділ в монографії:

Ali Assy, Severine Gomes, Pavlo Lishchuk, and Mykola Isaiev, in Amorphization and thermal properties of nanostructures, edited by K. Termentzidis (CRC Press, Boca Raton, 2017).

Вибрані статті:

1) Lishchuk P., Physics and Chemistry of Solid State, 22(2), pp. 321–327 (2021)

2) Litvinenko, S., Lishchuk, P., Lysenko, V., Isaiev, M. Applied Physics B: Lasers and Optics, 127(10), 139 (2021)

3) Poperenko L.V., Rozouvan S.G., Yurgelevych I.V., Lishchuk P.O., Journal of Nano- and Electronic Physics, 12(3), 03024 (2020)

4) Dubyk K., Chepela L., Lishchuk P., Belarouci A., Lacroix, D., Isaiev M., Applied Physics Letters 115, 2 (2019).

5) P. Lishchuk, M. Isaiev, L. Osminkina, R. Burbelo, T. Nychyporuk, V. Timoshenko, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 107 (2019).

6) P. Lishchuk, A. Dekret, A. Pastushenko, A. Kuzmich, R. Burbelo, A. Belarouci, V. Lysenko, M. Isaiev, International Journal of Thermal Sciences 134 (2018).

7) П.О. Ліщук, Р.М. Бурбело, М.В. Ісаєв, Наносистеми, Наноматеріали, Нанотехнології 16, 2 (2018).

8) P. Lishchuk, D. Andrusenko, M. Isaiev, V. Lysenko, and R. Burbelo, Int. J. Thermophys. 36, 2428 (2015).

9) M. Isaiev, P. J. Newby, B. Canut, A. Tytarenko, P. Lishchuk, D. Andrusenko, S. Gomès, J.-M. Bluet, L. G. Fréchette, V. Lysenko, and R. Burbelo, Mater. Lett. 128, 71 (2014).

Posted in СпівробітникиComments (1)

Яковенко Олена Сергіївна

молодший науковий співробітник,
кандидат фізико-математичних наук

e-mail: alenka-ya@ukr.net
лабораторія: 355

Освіта:

2007-2013 – вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2013-2016 – аспірантура: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Основні етапи професійної діяльності:

2014-2018 – інженер 1 категорії, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2018 – кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю «Фізика твердого тіла», фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Захист 26 березня 2018 року, тема дисертаційної роботи: «ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІМЕР-ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОКОМПОЗИТІВ».

2018 – молодший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Основні наукові інтереси та напрямки наукової діяльності:

 • Розробка полімерних композитів на основі структурно різних форм нановуглецю; електронні, магнітні, електродинамічні та теплові властивості цих матеріалів.
 • Моделювання електричних та електродинамічних характеристик різних типів композитних структур з метою створення матеріалів із керованими характеристиками екранування електромагнітного випромінювання.
 • Особливості формування перколяційного кластера компонентів наповнювача під впливом зовнішніх полів та опромінення ультрафіолетом. Закономірності формування електричних і електродинамічних властивостей полімерних композитів на основі структурно різних форм нановуглецю під впливом зовнішніх чинників.
 • Мікрохвильова електродинаміка та електроніка, наноструктури для НВЧ-діапазону.

Результати наукової діяльності за 2014-2019 роки опубліковані у 26 наукових роботах у вітчизняних та зарубіжних журналах, а також в матеріалах наукових конференцій.

Індекс Гірша (h-індекс) Яковенко О. за наукометричною базою даних Scopus – 10.

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Olena_Yakovenko

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56808238800

Найбільш вагомі останні роботи:

1. Yakovenko, O.S., Matzui, L.Y., Perets, Y.S., Vovchenko, L.L., Klepko, V.V., Lobko, Y.V. Interface interaction as a factor of dielectric properties of epoxy-based composites with graphite nanoplatelets. J. Nano electron Phys. Volume 11, Issue 2, 2019, 02032 (5p).

2. Polymer Nanocomposites with Hybrid Fillers as Materials with Controllable Electrodynamic Characteristics for Microwave Devices. Matzui L.Y., Yakovenko O.S., Vovchenko L.L., Lozitsky O.V., Oliynyk V.V., Zagorodnii V.V. Chapter 6 In: Maffucci A., Maksimenko S. (eds) Fundamental and Applied Nano-Electromagnetics II. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics. Springer, Dordrecht. (2019), pp 91-112.

3. Modeling of Dielectric Permittivity of Polymer Composites with Mixed Fillers. Luidmila L. Vovchenko, Oleg V. Lozitsky, Luidmila Yu. Matsui, Olena S. Yakovenko, Viktor V. Oliynyk, and Volodymyr V. Zagorodnii. Chapter 24 In: Fesenko O., Yatsenko L. (eds) Nanocomposites, Nanostructures, and Their Applications. NANO 2018. Springer Proceedings in Physics, vol 221. Springer, Cham, (2019) р. 349-365

4. High-frequency absorption properties of gallium weakly doped barium hexaferrites. Trukhanov, S.V., Trukhanov, A.V., Kostishyn, V.G., Zabeivorota, N.I., Panina, L.V., Trukhanov, A.V., Turchenko, V.A., Trukhanova, E.L., Oleynik, V.V., Yakovenko, O.S., Matzui, L.Y., Zhivulin, V.E. Philosophical Magazine 2019, Volume 99, Issue 5, 585-605.

5. O.S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, L.L. Vovchenko, O.A. Lazarenko, Yu.S. Perets, O.V. Lozitsky. Complex permittivity of polymer-based composites with carbon nanotubes in microwave band. Applied Nanoscience 2019, pp. 1-7.

6. Perets, Y.S., Yakovenko, O.S., Lazarenko, O.A., Vovchenko, L.L., Matzui, L.Y. Influence type filler on tunnel conductivity in composites. Molecular Crystals and Liquid Crystals, Volume 674, Issue 1, 2018, Pages 76-91.

7. L. Vovchenko, L. Matzui, Y. Perets, I. Sagalianov, O. Yakovenko. , Electrical and thermal conductivity of epoxy nanocomposites with hybrid fillers, in: Bartul, Z., Trenor, J. (Eds.), Advances in Nanotechnology, V.21, Nova Science Publishers, New York, 2018, pp. 1-85.

8. O.S.Yakovenko, L.Yu. Matzui, L.L. Vovchenko, O.V.Lozitsky, O.I.Prokopov, O.A. Lazarenko, A.V.Zhuravkov, V.V.Oliynyk, V.L.Launets, S.V.Trukhanov, A.V.Trukhanov. Electrophysical properties of epoxy-based composites with graphite nanoplatelets and magnetically aligned magnetite. Molecular Crystals and Liquid Crystals.- 2018. -V. 661. – Issue 1. – P.68-80. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15421406.2018.1460243?journalCode=gmcl20

9. A.V. Trukhanov, V.G. Kostishin, V.V. Korovushkin, L.V. Panina, S.V.Trukhanov, V.A. Turchenko, I.S. Polyakov, R.Kh. Rakhmatullin, G.A. Filatov, T.I. Zubar, V.V. Oleinik, E.S. Yakovenko, L.Yu. Matsui, L.L.Vovchenko, V.L.Launets, E.L. Trukhanova. Mössbauer studies and the microwave properties of Al3+- and In3+-substituted barium hexaferrites. Physics of the Solid State.–2018.-V.60.-P.1768-1777. https://link.springer.com/article/10.1134/S1063783418090342

10. A.V.Trukhanov, S.V. Trukhanov, V.G. Kostishyn, L.V. Panina, V.V.Korovushkin, V.A.Turchenko, D.A. Vinnik, E.S. Yakovenko, V.V.Zagorodnii, V.L. Launetz, V.V. Oliynyk, T.I. Zubar, D.I. Tishkevich, E.L.Trukhanova. Correlation of the atomic structure, magnetic properties and microwave characteristics in substituted hexagonal ferrites. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2018. – V. 462. – P. 127-135. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2018.05.006

11. A.V.Trukhanov, L.V.Panina, S.V. Trukhanov, V.G. Kostishyn, V.A.Turchenko, D.A.Vinnik, T.I. Zubar, E.S.Yakovenko, L.Y. Macuy, E.L. Trukhanova. Critical influence of different diamagnetic ions on electromagnetic properties of BaFe12O19. Ceramics International. – 2018. V. – 44. – Issue 12. – P. 13520-13529. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.04.183

Posted in СпівробітникиComments (1)

Лень Тетяна Анатоліївна

науковий співробітник,
кандидат фізико-математичних наук

e-mail: intercalant@univ.kiev.ua

2001 – вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2001-2004 – аспірантура, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2004-2006 – інженер 2 категорії, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2012 – кандидат фізико-математичних наук, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2014 – молодший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

2018 – науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Основні напрямки наукової діяльності:

 •  Дослідження впливу методів термохімічної обробки нановуглецевих матеріалів, що містять вуглецеві нанотрубки на структурно-фазовий склад.
 • Магнітометричні дослідження нановуглецевих матеріалів.
 • Фазові переходи в інтеркальованих сполуках графіту.

Є автором близько 80 наукових праць (з них 26 опубліковано після захисту кандидатської дисертації), з них 27 у фахових журналах.

Індекс Гірша (h-індекс) Лень Т.А. за наукометричною базою даних Scopus – 6.

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/T_Len

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8374121100

Найбільш вагомі останні роботи:

 • The effect of ultraviolet irradiation on the electro transport properties of carbon nanotubes / O. Marinin, I. Ovsiienko, T. Len, L. Matzui, Yu. Prylutskyy, D. Naumova, U. Ritter // Springer Proceeding in Physics. – 2019. – Vol. 222 – Issue . – P.145 – 163.
 • The structural studies of phase transitions in the graphite intercalation compounds with iodine chloride and bromine / I.V. Ovsiienko, T.A. Len, O.I. Prokopov, M.O. Borovoy, L.Y. Matzui, O.A. Syvolozhskyi // Journal of Nano- and Electronic Physics. Журнал нано- та електронної фізики. – 2019. – T. 11, №4. – C. 04002-1–040002-6.
 • Phase transitions in the graphite intercalation compound with bromine / O. Prokopov , I. Ovsiienko, V. Strelchuk, O.F. Kolomys, L. Matzui, T. Len // Molecular Cryst. and Liquid Cryst. – 2018. – v. 672, № 1. – P. 41- 53. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15421406.2018.1542105
 • Особливості інтеркаляції вуглецевих наноматеріалів, що містять нанотрубки / О.А. Сиволожський, І В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, Т.А. Лень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. 2018. – № 3. – С. 109 – 112.
 • The effect of ultraviolet irradiation on the electro transport properties of carbon nanotubes O. Marinin,  I.V. Ovsiienko, T. Len, L. Matzui, Yu. Prylutskyy, D. Naumova, U. Ritter // Springer Proceeding in Physics. – 2019. – Vol. 222 – P.145 – 163
 • The structural studies of phase transitions in the graphite intercalation compounds with iodine chloride and bromine  /  I.V. Ovsiienko, T.A. Len, O.I. Prokopov, M.O. Borovoy, L.Y. Matzui, O.A. Syvolozhskyi // Journal of Nano- and Electronic Physics.  – 2019. – T. 11, №4. – C. 04002-1–040002-6
 • Electrical and thermal conductivity of ternary composites graphite nanoplatelets/TiO2/epoxy  /  L.L. Vovchenko, T.A. Len, L.Y. Matzui, O.VTurkov, Yu.S. Perets //  Journal of Nano- and Electronic Physics.  – 2019. – T. 11, №3. – P. 03007-1–03007-7
 • Magnetoresistance of graphite intercalated with cobalt / I.V. Ovsiienko, L.Yu. Matzuі, I.B. Berkutov, I. Mirzoiev, T.A. Len, Yu.I. Prylutskyy, O.I. Prokopov, U. Ritter // Journal of Materials Science. – 2018. – Vol. 53. – Issue 1. – P. 716-726
 • Features of Microstructure of Chemically Obtained graphenelike particles / I. Ovsiienko, T. Len, L. Matzui, O. Lazarenko, F. Le Normand, A. Shames // Ukrainian Journal of Physics. – 2018. – Vol. 63. – Issue 8. – P. 758-765
 • Angle dependence of magnetoresistance of carbon nanotubes modified with Iron / T. Len, I. Ovsiienko, O. Marinin, I. Mirzoiev, I. Berkutov, L. Matzui, Yu. Prylutskyy // IX International conference for professionals and young scientists Low temperature physics ICPYS – LTP – 2018, 4-8 – June, Kharkiv, Ukraine, 2018. – P. 132.
 • Магнітоопір модифікованих вуглецевих нанотрубок / Т.А. Лень, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй [та ін.] // Журнал нано- та електронної фізики. – 2017. – T. 9, №1. – C. 01018-1–01018-7.
 • Weak localization and interaction effects in acceptor graphite intercalation compounds / O.I. Prokopov, I.V. Ovsiienko, L.Yu. Matzui, T.A. Len, D.D. Naumova, I.B. Berkutov, I.G. Mirzoiev, F.Le Normand // Fizika Nizkikh Temperatur. – 2017. – T. 43, № 6. – P. 884-888.
 • Resistivity of graphite intercalation compounds with Bromine and Aluminum chloride under the pressure / I.V. Ovsiienko, T.A. Len, L.Yu. Matzui // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2017. – T. 9, № 3. – P. 03002-1–03002-7.
 • Magnetoresistance of layered systems graphite – cobalt / I.V. Ovsiienko, L.Yu. Matzui, I.B. Berkutov, T.A. Len, I.G. Mirzoiev, Yu.I Prylutskyy, O.I. Prokopov, U. Ritter // Journal of Materials Science. – 2018. – Vol. 53, № 1. – P. 716 – 726.
 • Asymmetric magnetoresistance in the graphite intercalation compounds with cobalt / I.V. Ovsiyenko, L.Yu. Matzui, T.A. Len [et al.] // Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2016. – Vol. 639. – №. 1. – P. 137-150.
 • T. Len, I. Ovsienko, L. Matzui, V. Tkachuk, I. Berkutov, I. Mirzoiev, Yu. Prylutskyy, N. Tsierkezos, Magnetoresistance of functionalized carbon nanotubes. Mat.-wiss. u.Werkstofftech. 2016, 47, No. 2-3, P.254-262.
 • T. Len, Matzui L.Yu., Ovsiyenko I.V., Brusylovets O.А., Kunitsky Yu.А. Electro-transport properties of irradiated with ultraviolet carbon nanotubes Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2016. – v. 8, № 1. – P. 01016-1 – 01016-4.
 • T. Лень, Л. Мацуй, І. Овсієнко, Отримання графеноподібних структур хімічним методом Вісник Київського національного університету, серія фізико-математичні науки. – 2015. – №1. – С. 207 –210.
 • T. Len, I. Ovsiienko, L. Matzui, I. Berkutov, I. Mirzoiev, Yu. Prylutskyy, Andrievskii V., Mirzoiev I., Yu. Komnik, G. Grechnev, Yu. Kolesnichenko, R. Hayn, Scharff P.Magnetoresistance and electrical resistivity of N-doped multi-walled carbon nanotubes at low temperatures, Phys. Status Solidi B. – 2015. – v. 252, № 6. – P. 1402 – 1409.

Posted in СпівробітникиComments (0)

Мацуй Людмила Юріївна

Завідувач лабораторією «Фізичне матеріалознавство твердого тіла»
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор

Тел.: +38 (044) 526-23-84
e-mail: matzui@univ.kiev.ua

Мацуй Людмила Юріївна, 1952 року народження, освіта вища, закінчила в 1974 році фізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Загальна фізика” (спеціалізація “Кріогенне матеріалознавство”). З 1974 по 1977 працювала на посаді інженера кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка З 1978 по 1981 рік навчалася в аспірантурі на фізичному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка. У 1983р. році захистила дисертацію та одержала наукову ступінь кандидата фізико-математичних наук. З 1981-1998 – молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії “Фізичне матеріалознавство”, з 1999р. по теперішній час – завідувач лабораторію “Фізичне матеріалознавство” фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2006р. році захистила дисертацію та одержала наукову ступінь доктора фізико-математичних наук. У 2016 отримала звання професора зі спеціальності Фізика та астрономія.-Мацуй Л.Ю. була головою та співорганізатором постійного Українсько-німецького симпозіуму з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнології (2010,2012рр.) та Українсько-Французьскої школі-семінару з фізики та хімії вуглецевих наноматеріалів (2009р., 2013р.).
Мацуй Л.Ю. є висококваліфікованим спеціалістом в галузі фізики твердого тіла. Основні напрямки її наукової діяльності є дослідження електронних та магнітних властивостей вуглецевих матеріалів і інтеркальованих сполук графіту та їх взаємозв’язок із структурними характеристиками цих матеріалів, розробка нових композиційних матеріалів графіт-метал, електронні, магнітні та теплові властивості цих матеріалів, розробка полімерних нанокомпозитів на основі структурно різних форм нанокарбону з необхідним рівнем регульованих електричних, електродинамічних, теплових та механічних характеристик для створення захисних екранів від електромагнітного випромінювання та матеріалів для потреб наноелектроніки, машинобудування, електро- і радіотехніки. Результати наукової діяльності опубліковані у понад 400 наукових роботах них 165 наукових статей, 7 патентів, 1 навчальний посібник, 5 розділів монографій. Під її керівництвом виконано та захищено 5 дисертаційних робіт та одна докторська дисертація з досліджень електронних та магнітних властивості вуглецевих матеріалів та композитів на їх основі. Мацуй Л.Ю. – член спеціалізованої вченої ради D26.001.08 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (фізичний факультет) та спеціалізованої вченої ради Д 26.179.01 Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України. Також Мацуй Л.Ю. проводить активну роботу по організації симпозіумів на конференцій. Вона була головою та співорганізатором постійного Українсько-німецького симпозіуму з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнології (2010, 2012 ,2015рр.) та Українсько-Французьскої школі-семінару з фізики та хімії вуглецевих наноматеріалів (2009р., 2013р. 2017р).Має індекс Гірша 12, кількість цитувань у міжнародних виданнях більше 360.

Мацуй Л.Ю.. була науковим керівником 8 міжнародних грантів які фінансувались країнами ЕС та США :

2002-2005 Проект УНТЦ “Створення нового класу композиційних матеріалів на основі модифікованих форм графіту”; N 1089;
2002-2005 Проект УНТЦ Нанокомпозитні метал-графітові структури, N 1618;
2005-2006 CRDF grant New materials on carbon nanotube basis for nanotechnology партнер проекта проф. Peter Eklund(The Pennsylvania State University,USA);
2005-2006 Украінсько – французська програма „Dnipro” проект Магнітні властивості металевих частинок, інкапсульованих у вуглецеві наноматеріали” партнер проекта проф. Francois LeNormand(INSTITUT DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE DES MATERIAUX DE STRASBOURG, France);
2006-2009 Украінсько-французська програма ARCUS, проект: “Propriétés magnétiques de nanoparticules orientées”. Партнер проекта –проф. A.Varnek – Université de Strasbourg (France);
2008-2009 Украінсько- Німецька науково дослідна програма “Полімерні композити на основі вуглецевих нанотрубок для практичного застосування”. Партнер проекта проф. Peter Scharff, Technishe Universitat Ilmenau, Fakultat fur Mathematic und naturwissenschaften, German;
2009-2010 Украінсько – французська програма „Dnipro” проект “Композиційні матеріали нановуглець-перехідні метали для спінтроніки” партнер проекта проф. FrancoiLeNormand (INSTITUT DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE DES MATERIAUX DE STRASBOURG, France;
2010-2012 Проект УНТЦ “Новітні нанокарбон-полімер композити з підвищеними екрануючими та тепловими властивостями” N 4908;
2012-2015 Проект в рамках международной программы НАТО „ Наука за мир” (SCIENCE FOR PEACE)«Новітні нанокомпозитні матеріали на основі низько розмірних вуглецевих систем для електромагнітного екранування» (грант NUKR.SFPP 984243)

 

Мацуй Л.Ю.. була науковим керівником у наступних аспірантів та здобувачів фізичного факультету:

Лазаренко О.А. (2012) тема дисертаційної роботи: «Електричні та теплові властивості полімернихкомпозитів з нановуглецевим наповнювачем».

Лень Т.А. (2012) тема дисертаційної роботи: «Вплив структурно-морфологічного складу нановуглецевих матеріалів з нанотрубками на електротранспортні властивості».

Перец Ю.С. Захист 30 березня 2015 року, тема дисертаційної роботи: «ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ТА ТЕПЛОВІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ З ДВОКОМПОНЕНТНИМ НАПОВНЮВАЧЕМ».

Сагалянов І. Ю. (2015) тема дисертаційної роботи: «Електропровідність графену з різними розподілами дефектів заміщення та адсорбованих атомів».

ЯКОВЕНКО О.С. Захист 26 березня 2018 року, тема дисертаційної роботи: «ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ.ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІМЕР-ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОКОМПОЗИТІВ».

ПРОКОПОВ О.І. Захист 28 жовтня 2019 року, тема дисертаційної роботи: «ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНТЕРКАЛЬОВАНИХ СПОЛУК ГРАФІТУ З ХЛОРИДОМ ЙОДУ ТА БРОМОМ».

(деталі на http://www.phys.univ.kiev.ua/aspirantura/disertatsiyi, https://www.phys.univ.kiev.ua/cat/diss_ua)

 

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Електронні та магнітні властивості вуглецевих матеріалів і інтеркальованих сполук графіту та їх взаємозв’язок із структурними характеристиками цих матеріалів;
 • Термодинаміка та термостабільність інтеркальованих сполук графіту;
 • Розробка нових композиційних матеріалів графіт-метал, електронні, магнітні та теплові властивості цих матеріалів;
 • Розробка полімерних нанокомпозитів на основі структурно різних форм нанокарбону з необхідним рівнем регульованих електричних, електродинамічних, теплових та механічних характеристик для створення захисних екранів від електромагнітного випромінювання та матеріалів для потреб наноелектроніки,
 • машинобудування, електро- і радіотехніки.

Результати наукової діяльності опубліковані у 200 наукових роботах (в тому числі в 3-х патентах на винаходи) у вітчизняних та зарубіжних журналах, а також в матеріалах наукових конференцій.
Член Українського Фізичного товариства.

Індекс Гірша (h-індекс) Мацуй Л.Ю. за наукометричною базою даних Scopus – 17.

Researchgate:  https://www.researchgate.net/profile/Ludmila_Matzui

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603038609

Найбільш вагомі останні роботи: 

 1. O. V. Lozitsky, L. L. Vovchenko, L. Y. Matzui & Y. S. Milovanov. Dielectric properties of epoxy composites with mixed fillers including graphite nanoplatelets/BaTiO3. MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS. 2018, VOL. 671, NO. 1, 67–77. https://doi.org/10.1080/15421406.2018.1542086
 2. Luidmila Yu. Matsui, Luidmila L. Vovchenko, Iryna V. Ovsiienko, Tatiana L. Tsaregradskaya, Galina V. Saenko. Theoretical analysis of metal salt crystallization process on the thermoexfoliated and disperse graphite surface (Conference Paper). Springer Proceedings in PhysicsVolume 221, 2019, Pages 333-348. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17759-1_23
 3. The effect of ultraviolet irradiation on the electro transport properties of carbon nanotubes / O. Marinin, I. Ovsiienko, T. Len, L. Matzui, Yu. Prylutskyy, D. Naumova, U. Ritter // Springer Proceeding in Physics. – 2019. – Vol. 222 – Issue . – P.145 – 163.
 4. The structural studies of phase transitions in the graphite intercalation compounds with iodine chloride and bromine / I.V. Ovsiienko, T.A. Len, O.I. Prokopov, M.O. Borovoy, L.Y. Matzui, O.A. Syvolozhskyi // Journal of Nano- and Electronic Physics. Журнал нано- та електронної фізики. – 2019. – T. 11, №4. – C. 04002-1–040002-6. https://jnep.sumdu.edu.ua/download/numbers/2019/4/articles/jnep_11_4_04002.pdf
 5. Electrical and thermal conductivity of ternary composites graphite тanoplatelets/TiO2/epoxy / L.L. Vovchenko, T.A. Len, L.Y. Matzui, O.V. Turkov, Yu.S. Perets // Journal of Nano- and Electronic Physics. Журнал нано- та електронної фізики. – 2019. – T. 11, №3. – P. 03007-1–03007-7.
 6. Phase transitions in the graphite intercalation compound with bromine / O. Prokopov , I. Ovsiienko, V. Strelchuk, O.F. Kolomys, L. Matzui, T. Len // Molecular Cryst. and Liquid Cryst. – 2018. – v. 672, № 1. – P. 41- 53. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15421406.2018.1542105
 7. Yakovenko, O.S., Matzui, L.Y., Perets, Y.S., Vovchenko, L.L., Klepko, V.V., Lobko, Y.V. Interface interaction as a factor of dielectric properties of epoxy-based composites with graphite nanoplatelets. J. Nano electron Phys. Volume 11, Issue 2, 2019, 02032 (5p).
 8. Polymer Nanocomposites with Hybrid Fillers as Materials with Controllable Electrodynamic Characteristics for Microwave Devices. Matzui L.Y., Yakovenko O.S., Vovchenko L.L., Lozitsky O.V., Oliynyk V.V., Zagorodnii V.V. Chapter 6 In: Maffucci A., Maksimenko S. (eds) Fundamental and Applied Nano-Electromagnetics II. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics. Springer, Dordrecht. (2019), pp 91-112.
 9. High-frequency absorption properties of gallium weakly doped barium hexaferrites. Trukhanov, S.V., Trukhanov, A.V.,  Kostishyn, V.G.,  Zabeivorota, N.I.,  Panina, L.V.,  Trukhanov, A.V.,  Turchenko, V.A.,  Trukhanova, E.L.,  Oleynik, V.V.,  Yakovenko, O.S.,  Matzui, L.Y.,  Zhivulin, V.E.  Philosophical Magazine 2019, Volume 99, Issue 5, 585-605.
 10. O.S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, L.L. Vovchenko, O.A. Lazarenko, Yu.S. Perets, O.V. Lozitsky. Complex permittivity of polymer-based composites with carbon nanotubes in microwave band. Applied Nanoscience 2019, pp. 1-7.
 11. L.L. Vovchenko, T.A. Len, L.Y. Matzui, O.V. Turkov, Yu.S. Perets. Electrical and thermal conductivity of ternary composites graphite nanoplatelets/TiO2/epoxy. Journal of Nano- and Electronic Physics.– 2019. – T. 11, №3. – P. 03007-1–03007-7.
 12. Perets, Y.S., Yakovenko, O.S., Lazarenko, O.A., Vovchenko, L.L., Matzui, L.Y. Influence type filler on tunnel conductivity in composites. Molecular Crystals and Liquid Crystals, Volume 674, Issue 1, 2018, Pages 76-91.
 13. Vovchenko, L. Matzui, Y. Perets, I. Sagalianov, O. Yakovenko. , Electrical and thermal conductivity of epoxy nanocomposites with hybrid fillers, in: Bartul, Z., Trenor, J. (Eds.), Advances in Nanotechnology, V.21, Nova Science Publishers, New York, 2018, pp. 1-85.
 14. L. Vovchenko, L. Matzui, Y. Perets, Y. Milovanov. Dielectric Properties and AC Conductivity of Epoxy/Hybrid Nanocarbon Filler Composites. Springer Proceedings in Physics. Chapter 24, 214, 2018, pp. 377-393.
 15. I.V.Ovsiienko, T. Len, L. Matzui, O. Lazarenko, F. Le Normand, A. Shames. Features of microstructure of chemically obtained graphene-like particles. Ukrainian Journal of Physics. – 2018. – V. 63. –
  Issue 8. – P. 759-766. https://doi.org/10.15407/ujpe63.8.759

 

Posted in СпівробітникиComments (1)

Нанорозмірні вуглецеві матеріали. Найбільш важливі публікації за останні роки:

 • V. Lozitsky, L. L. Vovchenko, L. Y. Matzui & Y. S. Milovanov. Dielectric properties of epoxy composites with mixed fillers including graphite nanoplatelets/BaTiO3. MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS. 2018, VOL. 671, NO. 1, 67–77. https://doi.org/10.1080/15421406.2018.1542086
 • Luidmila Yu. Matsui, Luidmila L. Vovchenko, Iryna V. Ovsiienko, Tatiana L. Tsaregradskaya, Galina V. Saenko. Theoretical analysis of metal salt crystallization process on the thermoexfoliated and disperse graphite surface (Conference Paper). Springer Proceedings in PhysicsVolume 221, 2019, Pages 333-348. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17759-1_23
 • А.В. Маруженко, Е.П. Мамуня, S. Pruvost, G. Boiteux, Л.Ю. Мацуй, Л.Л. Вовченко. Влияние морфологической структуры наполнителя на электрические и термические свойства композитов на основе полиэтилена и терморасширенного графита. Полімерний журнал. – 2019. – Т. 41, № 1. – С. 41-49. http://ihvs.kiev.ua/pj/wp-content/uploads/2019/04/Maruzhenko.pdf
 • Sahalianov, I., Lazarenko, O. Enhancement of electroconductivity and percolation threshold by the morphology of dielectric network in segregated polymer/nanocarbon composites. (2019) Materials Research Express, 6 (9), статья № 095019.
 • The effect of ultraviolet irradiation on the electro transport properties of carbon nanotubes / O. Marinin, I. Ovsiienko, T. Len, L. Matzui, Yu. Prylutskyy, D. Naumova, U. Ritter // Springer Proceeding in Physics. – 2019. – Vol. 222 – Issue . – P.145 – 163.
 • The structural studies of phase transitions in the graphite intercalation compounds with iodine chloride and bromine / I.V. Ovsiienko, T.A. Len, O.I. Prokopov, M.O. Borovoy, L.Y. Matzui, O.A. Syvolozhskyi // Journal of Nano- and Electronic Physics. Журнал нано- та електронної фізики. – 2019. – T. 11, №4. – C. 04002-1–040002-6. https://jnep.sumdu.edu.ua/download/numbers/2019/4/articles/jnep_11_4_04002.pdf
 • Electrical and thermal conductivity of ternary composites graphite тanoplatelets/TiO2/epoxy / L.L. Vovchenko, T.A. Len, L.Y. Matzui, O.V. Turkov, Yu.S. Perets // Journal of Nano- and Electronic Physics. Журнал нано- та електронної фізики. – 2019. – T. 11, №3. – P. 03007-1–03007-7.
 • Phase transitions in the graphite intercalation compound with bromine / O. Prokopov , I. Ovsiienko, V. Strelchuk, O.F. Kolomys, L. Matzui, T. Len // Molecular Cryst. and Liquid Cryst. – 2018. – v. 672, № 1. – P. 41- 53. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15421406.2018.1542105
 • Особливості інтеркаляції вуглецевих наноматеріалів, що містять нанотрубки / О.А. Сиволожський, І В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, Т.А. Лень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. 2018. – № 3. – С. 109 – 112.
 • Yakovenko, O.S., Matzui, L.Y., Perets, Y.S., Vovchenko, L.L., Klepko, V.V., Lobko, Y.V. Interface interaction as a factor of dielectric properties of epoxy-based composites with graphite nanoplatelets. J. Nano electron Phys. Volume 11, Issue 2, 2019, 02032 (5p).
 • Polymer Nanocomposites with Hybrid Fillers as Materials with Controllable Electrodynamic Characteristics for Microwave Devices. Matzui L.Y., Yakovenko O.S., Vovchenko L.L., Lozitsky O.V., Oliynyk V.V., Zagorodnii V.V. Chapter 6 In: Maffucci A., Maksimenko S. (eds) Fundamental and Applied Nano-Electromagnetics II. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics. Springer, Dordrecht. (2019), pp 91-112.
 • Modeling of Dielectric Permittivity of Polymer Composites with Mixed Fillers. Luidmila L. Vovchenko, Oleg V. Lozitsky, Luidmila Yu. Matsui, Olena S. Yakovenko, Viktor V. Oliynyk, and Volodymyr V. Zagorodnii. Chapter 24 In: Fesenko O., Yatsenko L. (eds) Nanocomposites, Nanostructures, and Their Applications. NANO 2018. Springer Proceedings in Physics, vol 221. Springer, Cham, (2019) р. 349-365
 • High-frequency absorption properties of gallium weakly doped barium hexaferrites. Trukhanov, S.V., Trukhanov, A.V.,  Kostishyn, V.G.,  Zabeivorota, N.I.,  Panina, L.V.,  Trukhanov, A.V.,  Turchenko, V.A.,  Trukhanova, E.L.,  Oleynik, V.V.,  Yakovenko, O.S.,  Matzui, L.Y.,  Zhivulin, V.E.  Philosophical Magazine 2019, Volume 99, Issue 5, 585-605.
 • Mamunya, L. Matzui, L.Vovchenko, O.Maruzhenko, V.Oliynyk, S.Pusz, B.Kumanek, U.Szeluga. Influence of conductive nano- and microfiller distribution on electrical conductivity and EMI shielding properties of polymer/carbon composites. Composites Science and Technology. – 2019. –V. 170. – P. 51-59. https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2018.11.037
 • S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, L.L. Vovchenko, O.A. Lazarenko, Yu.S. Perets, O.V. Lozitsky. Complex permittivity of polymer-based composites with carbon nanotubes in microwave band. Applied Nanoscience 2019, pp. 1-7.
 • L. Vovchenko, T.A. Len, L.Y. Matzui, O.V. Turkov, Yu.S. Perets. Electrical and thermal conductivity of ternary composites graphite nanoplatelets/TiO2/epoxy. Journal of Nano- and Electronic Physics.– 2019. – T. 11, №3. – P. 03007-1–03007-7.
 • Perets, Y.S., Yakovenko, O.S., Lazarenko, O.A., Vovchenko, L.L., Matzui, L.Y. Influence type filler on tunnel conductivity in composites. Molecular Crystals and Liquid Crystals, Volume 674, Issue 1, 2018, Pages 76-91.
 • Vovchenko, L. Matzui, Y. Perets, I. Sagalianov, O. Yakovenko. , Electrical and thermal conductivity of epoxy nanocomposites with hybrid fillers, in: Bartul, Z., Trenor, J. (Eds.), Advances in Nanotechnology, V.21, Nova Science Publishers, New York, 2018, pp. 1-85.
 • Vovchenko, L. Matzui, Y. Perets, Y. Milovanov. Dielectric Properties and AC Conductivity of Epoxy/Hybrid Nanocarbon Filler Composites. Springer Proceedings in Physics. Chapter 24, 214, 2018, pp. 377-393.
 • V.Ovsiienko, L.Yu. Matzui, I.B. Berkutov, I. Mirzoiev, T.A. Len, Yu.I. Prylutskyy, O.I. Prokopov, U. Ritter. Magnetoresistance of graphite intercalated with cobalt. Journal of Materials Science. – 2018. – V. 53. – Issue 1. – P. 716-726. https://link.springer.com/article/10.1007/s10853-017-1511-x
 • S.Yakovenko, L.Yu. Matzui, L.L. Vovchenko, O.V.Lozitsky, O.I.Prokopov, O.A. Lazarenko, A.V.Zhuravkov, V.V.Oliynyk, V.L.Launets, S.V.Trukhanov, A.V.Trukhanov. Electrophysical properties of epoxy-based composites with graphite nanoplatelets and magnetically aligned magnetite. Molecular Crystals and Liquid Crystals.- 2018. -V. 661. – Issue 1. – P.68-80. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15421406.2018.1460243?journalCode=gmcl20
 • V.Trukhanov, V.G.Kostishyn, L.V.Panina, V.V.Korovushkin, V. A.Turchenko, P. Thakur, A. Thakur, Y. Yang, D. Vinnik, E. Yakovenko, L.Matzui, E.Trukhanova, S. Trukhanov. Control of electromagnetic properties in substituted M-type hexagonal ferrites. Journal of Alloys and Compounds. – 2018.- V. 754.- P. 247-256. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.04.150
 • V.Ovsiienko, T. Len, L. Matzui, O. Lazarenko, F. Le Normand, A. Shames. Features of microstructure of chemically obtained graphene-like particles. Ukrainian Journal of Physics. – 2018. – V. 63. – Issue 8. – P. 759-766. https://doi.org/10.15407/ujpe63.8.759
 • V. Trukhanov, V.G. Kostishin, V.V. Korovushkin, L.V. Panina, S.V.Trukhanov, V.A. Turchenko, I.S. Polyakov, R.Kh. Rakhmatullin, G.A. Filatov, T.I. Zubar, V.V. Oleinik, E.S. Yakovenko, L.Yu. Matsui, L.L.Vovchenko, V.L.Launets, E.L. Trukhanova. Mössbauer studies and the microwave properties of Al3+- and In3+-substituted barium hexaferrites. Physics of the Solid State.–2018.-V.60.-P.1768-1777. https://link.springer.com/article/10.1134/S1063783418090342
 • B. Sukhodub, L.F. Sukhodub, Yu.I. Prylutskyy, N.Yu. Strutynska, L.L.Vovchenko, V.M. Soroca, N.S. Slobodyanik, N.G. Tsierkezos, U. Ritter. Composite material based on hydroxyapatite and multi-walled carbon nanotubes filled by iron: Preparation, properties and drug release ability. Materials Science & Engineering C. – 2018. – V. 93, P. 606 – 614. https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.08.019
 • V.Trukhanov, S.V. Trukhanov, V.G. Kostishyn, L.V. Panina, V.V.Korovushkin, V.A.Turchenko, D.A. Vinnik, E.S. Yakovenko, V.V.Zagorodnii, V.L. Launetz, V.V. Oliynyk, T.I. Zubar, D.I. Tishkevich, E.L.Trukhanova. Correlation of the atomic structure, magnetic properties and microwave characteristics in substituted hexagonal ferrites. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2018. – V. 462. – P. 127-135. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2018.05.006
 • V.Trukhanov, L.V.Panina, S.V. Trukhanov, V.G. Kostishyn, V.A.Turchenko, D.A.Vinnik, T.I. Zubar, E.S.Yakovenko, L.Y. Macuy, E.L. Trukhanova. Critical influence of different diamagnetic ions on electromagnetic properties of BaFe12O19. Ceramics International. – 2018. V. – 44. – Issue 12. – P. 13520-13529. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.04.183
 • Sagalianov, L. Vovchenko, L. Matzui, O. Lazarenko. Synergistic enhancement of the percolation threshold in hybrid polymeric nanocomposites based on carbon nanotubes and graphite nanoplatelets. Nanoscale Research Letters. 2017. – V. 12. – P. 140-148. https://nanoscalereslett.springeropen.com/articles/10.1186/s11671-017-1909-z
 • Vovchenko, O. Lozitsky, I. Sagalianov, L. Matzui, V. Launets. Microwave properties of one-dimensional photonic structures based on composite layers filled with nanocarbon. Nanoscale Res. Lett. – 2017. – V.12. – P. 269-1–269-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28410555
 • Perets, L. Aleksandrovych, N. Melnychenko, O. Lazarenko, L. Vovchenko, L. Matzui. The electrical properties of hybrid composites based on multiwall carbon nanotubes with graphite nanoplatelets. Nanoscale Res. Lett. – 2017. – V.12. – P. 406-1–406-11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28618717
 • Yakovenko, L. Matzui, G. Danylova, V. Zadorozhnii, L. Vovchenko, Yu. Perets, O. Lazarenko. Electrical properties of composite materials with electric field-assisted alignment of nanocarbon fillers. Nanoscale Res. Lett. – 2017. – V.12. – P. 471–482. doi: 10.1186/s11671-017-2244-0
 • Yakovenko, L. Matzui, L. Vovchenko, A. Trukhanov, I. Kazakevich, S. Trukhanov, Y. Prylutskyy, U. Ritter. Magnetic anisotropy of the graphite anoplatelet–epoxy and MWCNT–epoxy composites with aligned barium ferrite filler. Jurnal Mater. Sci. – 2017. – V. 52, №9. – P. 5345–5348. https://link.springer.com/article/10.1007/s10853-017-0776-4
 • Trukhanov, A. Trukhanov, V. Kostishyna, L. Panina, An. Trukhanov, E. Trukhanova, O. Yakovenko, L. Matzui, D. Vinnik. Magnetic, dielectric and microwave properties of the BaFe12-xGaxO19(x ≤ 1.2) solid solutions at room temperature. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2017. – V. 442. – P. 300-310. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885316320807
 • Trukhanov, A. Trukhanov, L. Panina, An. Trukhanov, V. Turchenko, D. Tishkevich, E. Trukhanova, O. Yakovenko, L. Matzui. Investigation into the structural features and microwave absorption of doped barium hexaferrites. Dalton Transactions. – 2017. – V.46, №28. – P. 9010–9021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28654128
 • S. Perets, L.L. Vovchenko, L.Y. Matzui, A. Zhuravkov, A.V.Trukhanov, O.A.Lazarenko. Extraordinary synergy in the thermal and electric properties of polymer matrix reinforced with hybrid fillers. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. – 2016. – V.47, Issue 2-3, P.278–287. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mawe.201600493/abstract
 • Y. Sagalianov, L.L. Vovchenko, L.Y. Matzui, A.A. Lazarenko, V.V.Oliynyk, O.V. Lozitsky, U. Ritter. Optimization of multilayer electromagnetic shields: A genetic algorithm approach. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. – 2016. – V. 47, Issue 2-3, P. 263–271. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mawe.201600483/abstract
 • Perets, L. Matzui, L. Vovchenko, I. Ovsiienko, O. Yakovenko, O. Lazarenko, A. Zhuravkov, O. Brusylovets. Influence of ultraviolet/ozonolysis treatment of nanocarbon filler on the electrical resistivity of epoxy composites. Nanoscal. Research. Letters. – 2016. – V. 11. P.370. https://doi.org/10.1186/s11671-016-1577-4
 • Yakovenko, L. Matzui, L. Vovchenko, V. Oliynyk, V. Launetz, V.Trukhanov. Dielectric properties of composite materials containing aligned carbon nanotubes. Inorganic Materials. – 2016. – V. 52, № 11, P. 1198–1203. https://link.springer.com/article/10.1134/S0020168516110182
 • Vovchenko, O. Lozitsky, I. Sagalianov, L. Matzui, V. Oliynyk, V. Launets. Modeling of gradient composite structures for shielding of microwaves. Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2016.   V. 639, № 1. – P. 105-114. https://doi.org/10.1080/15421406.2016.1255033
 • Matzui, O. Lazarenko, Yu. Perets, V. Oliynyk, V. Launetz, L. Vovchenko, A. Nikytenko. Nanocarbon-Polymer Multilayer Structures for Electromagnetic Shielding. IEEE Xplore. Applied Physics (YSF), 2015 International Young Scientists Forum on Sept. 29 2015-Oct. 2 2015, P. 1-4.
 • S. Perets, L. Yu. Matzui, L. L. Vovchenko, V. S. Serdyuk. Electrical and thermal properties of epoxy resin filled with nanocarbon and boron nitride. Mol. Cryst. Liq. Cryst. Vol. 589: pp. 195-201, 2014.
 • Ritter, Y. Perets, L. Matzui, L. Vovchenko, Y.Prylutskyy, P. Scharff. The effect of boron nitride on electrical conductivity of nanocarbon-polymer composites. J. Mater. Sci., 2014, V. 49, N 5, P.2098-2105.

Posted in СпівробітникиComments (1)

Лазаренко Олександра Андріївна

науковий співробітник,
кандидат фізико-математичних наук

e-mail: alazar@univ.kiev.ua

lazarenko_cor2007 – вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2007-2008 – стажист дослідник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2008-2011 – аспірантура, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2011-2013 – інженер 1 категорії, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2012 – кандидат фізико-математичних наук, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2013 – молодший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

2016 – науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Розробка полімерних композитів на основі структурно різних форм нановуглецю.
 • Композитні матеріали як елементи захисту від електромагнітного випромінювання.

Керівництво проектами:

• 2015 р. – НДР №15БФ051-02 «Розробка нових нанокомпозитів вуглець-полімер із заданим розподілом наповнювача для захисту від електромагнітного випромінювання»,

• 2016-2018 рр. – НДР №16БФ051-03М «Полімерні композити з періодичною вуглецевою структурою з підвищеними адсорбційними властивостями».

Стипендії, стажування, нагороди:

2010-2011 н.р – академічна стипендія імені Михайла Грушевського для молодих вчених.

2010 р. – стипендія компанії Tokio Boeki

2008 р. та 2012 р. – стажування у Технічному універститеті Ілменау (м. Ілменау, Німеччина)

2013 р. – стажування у Страсбурзькому університеті (м. Страсбург, Франція)

2015 р. –  Грант Президента України для молодих вчених «Полімерні композити з орієнтованим розподілом наповнювача як елементи захисту від електромагнітного випромінення»

Результати наукової діяльності опубліковані у більш ніж 50 наукових роботах у вітчизняних та зарубіжних журналах, а також в матеріалах наукових конференцій.

Індекс Гірша (h-індекс) Лазаренко О.А. за наукометричною базою даних Scopus – 9.

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Oleksandra_Lazarenko

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25925042800

Найбільш вагомі останні роботи:

Публікації у наукових журналах:

 • Sahalianov, I., Lazarenko, O. Enhancement of electroconductivity and percolation threshold by the morphology of dielectric network in segregated polymer/nanocarbon composites, (2019) Materials Research Express, 6 (9) статья № 095019.
 • Yakovenko, O.S., Matzui, L.Y., Vovchenko, L.L., Lazarenko, O.A., Perets, Y.S., Lozitsky, O.V.Complex permittivity of polymer-based composites with carbon nanotubes in microwave band, (2019) Applied Nanoscience (Switzerland).
 • Yakovenko, O.S., Matzui, L.Y., Vovchenko, L.L., Lozitsky, O.V., Prokopov, O.I., Lazarenko,O.A., Zhuravkov, A.V., Oliynyk, V.V., Launets, V.L., Trukhanov, S.V., Trukhanov, A.V. Electrophysical properties of epoxy-based composites with graphite nanoplatelets and magnetically aligned magnetite (2018) Molecular Crystals and Liquid Crystals, 661 (1), pp. 68-80.
 • Yakovenko O, Matzui L, Danylova G, Zadorozhnii V, Vovchenko L, Perets Yu, Lazarenko O. Electrical Properties of Composite Materials with Electric Field – Assisted Alignment of Nanocarbon Fillers (2017) Nanoscale Research Letters, 12:471-11.
 • Perets, L. Aleksandrovych, N. Melnychenko, O. Lazarenko, L. Vovchenko, L. Matzui. The electrical properties of hybrid composites based on multiwall carbon nanotubes with graphite nanoplatelets (2017) Nanoscale Research Letters, 12, pp. 406-1–406-11.
 • Sagalianov, I., Vovchenko, L., Matzui, L., Lazarenko, O. Synergistic Enhancement of the Percolation Threshold in Hybrid Polymeric Nanocomposites Based on Carbon Nanotubes and Graphite Nanoplatelets (2017) Nanoscale Research Letters, 12 (1).
 • Influence of Ultraviolet/Ozonolysis Treatment of Nanocarbon Filler on the Electrical Resistivity of Epoxy Composites. Yulia Perets, Lyudmila Matzui, Lyudmila Vovchenko, Irina Ovsiienko, Olena Yakovenko, Oleksandra Lazarenko, Alexander Zhuravkov and Oleksii Brusylovets Nanoscale Research Letters, 2016, 11:370.

Розділи монографій англ. мовою:

 • Melnychenko, M.S., Perets, Y.S., Aleksandrovych, L.L., Vovchenko, L.L., Lazarenko, O.A., Matzui, L.Y. Dielectric properties of nanocarbon polymer composites with binary filler (2017) Springer Proceedings in Physics, 195, pp. 855-871.
 • L. Vovchenko, L. Matzui, V.Oliynyk, V. Launetz, V. Zagorodnii, O. Lazarenko. Electrical and shielding properties of nanocarbon-epoxy composite. Conductive Materials and Composites (ed. Vera Mitchell). – 2016. – Chapter 2. – P.29-91.

Монографії:

 • Полімерні композити нановуглець-метал: структура і електричні властивості/ Лазаренко О.А., Вовченко Л.Л., Овсієнко І.В., Мацуй Л.Ю. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. – 204 с. ISBN 978-617-7706-29-7

Posted in СпівробітникиComments (0)

Надточій Андрій Борисович

старший науковий співробітник
кандидат фізико-математичних наук
ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6674-0077

тел.: +38 044 526-05-10
e-mail: namobem@gmail.com

nadtochii
1992 – Вища освіта: радіофізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

1998 – Молодший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2000 – Кандидат фіз.-мат. наук, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2003 – Науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Мікро- та нано-елекромеханічні системи;
 • Поширення акустичних хвиль в сегнетоелекричних кристалах;
 • Вплив ультразвуку великої потужності на речовину.

Найбільш вагомі останні роботи:

 • A. Podolian, A. Nadtochiy, O. Korotchenkov, B. Romanyuk, V. Melnik, V. Popov. Enhanced photoresponse of Ge/Si nanostructures by combining amorphous silicon deposition and annealing. J. Appl. Phys. – 2018. – Vol. 124, №9. – P.095703_1-7.
 • I. Ostrovskii, O. Korotchenkov, N. Borovoy, A. Nadtochiy, R. Chupryna, C. Chatterjee. Nonstructural acousto-injection luminescence in metalized lithium niobate wafers. Ferroelectrics. – 2017. – Vol.514, №1. – P. 82–88.
 • V. Kuryliuk, A. Nadtochiy, O. Korotchenkov, Chin-Chi Wangb, Pei-Wen Libc. A model for predicting the thermal conductivity of SiO2–Ge nanoparticle composites. Phys. Chem. Chem. Phys. – 2015. – Vol.17, – P. 13429.

Posted in СпівробітникиComments (1)

Лисов Володимир Іванович

професор кафедри загальної фізики
доктор фізико-математичних наук, професор

Тел.: +38 (044) 526-23-84
e-mail: tsar_grd@ukr.net

1968 – Вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

1975 – Кандидат фіз.-мат. наук, фізичний факультет, Київський національнийуніверситет імені Тараса Шевченка;

1985 – Доктор фіз.-мат. наук, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

1983 – Лауреат Державної премії Української РСР в галузі науки і техніки.

Read the full story

Posted in СпівробітникиComments (0)

advert