Категорія Засідання кафедри

Засідання кафедри загальної фізики (протокол № 11)


ОГОЛОШЕННЯ

 У вівторок,  7 квітня 2020 року, о 14.00  відбудеться он-лайн засідання кафедри загальної фізики (протокол № 11)

                                            

                                                     ПОРЯДОК   ДЕННИЙ

 

1.     Звіт докт.фіз.-мат. наук, проф. Коротченкова О.О. про науково-педагогічну роботу.

2.     Обговорення відкритої лекції проф. Коротченкова О.О.

3.     Надання  проф. Коротченкова О.О. рекомендацій щодо подовження контракту на наступний термін.

4.     Про хід виконання та  уточнення тем кваліфікаційних робіт бакалавра та магістра.

5.     Різне.

         

                                                                                                         Вчений секретар 

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри загальної фізики (протокол № 9)


ОГОЛОШЕННЯ

 

У четвер,  27 лютого 2020 року, о 14.30  в ауд. 102  відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 9)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1.     Звіт доцента Цареградської  Т.Л. про науково-педагогічну роботу за період дії контракту
2015-2020 р.р.

2.     Обговорення відкритої лекції доцента Цареградської  Т.Л.

3.     Про надання рекомендації вченій раді фізичного факультету щодо переукладання контракту на наступний термін  з кандидатом фізико-математичних наук, доцентом кафедри загальної фізики  Цареградською  Т.Л.

4.     Звіт аспірантів кафедри про виконання індивідуальних планів:

      (Шмід Володимир, Лозицький Олег, Сиволожський Олексій).

5.   Про хід підготовки Звіту про самооцінювання Освітньо-наукової програми за спеціальністю  104 «Фізика та астрономія» за ІІІ рівнем вищої освіти (доктор філософії)

6.     Різне.

         

                                                                                                         Вчений секретар 

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри загальної фізики (протокол № 8)

ОГОЛОШЕННЯ

У четвер, 30 січня 2020 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання
кафедри загальної фізики (протокол № 8)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії.

2. Про готовність практикумів з загального курсу фізики до 2 семестру.

3. Затвердження програм науково-дослідної практики для студентів 1-го курсу магістратури групи «Фізика наносистем».

4. Про підготовку до нової процедури акредитації освітніх програм.

5. Різне.

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри загальної фізики (протокол № 7)

ОГОЛОШЕННЯ

У четвер, 19 грудня 2019 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання
кафедри загальної фізики (протокол № 7)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про висунення кандидатури асистента кафедри загальної фізики Ліщука Павла Олександровича на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених у 2020-2022 роках за цикл наукових робіт «Особливості фототермічного та фотоакустичного перетворення в неоднорідних напівпровідникових структурах»

2. Різне.

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри загальної фізики (протокол № 6)

                                                                      ОГОЛОШЕННЯ

У четвер, 5 грудня 2019 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики  (протокол № 6)

                                                                 ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.     Звіт студентів 2-го курсу магістратури про виконання програм асистентської  та переддипломної практик.

Бображ Артем  (н.к. проф. Коротченков О.О.), 

Войтенко Алла (н.к. д.ф.-м.н. Вовченко Л.Л., кер. ас.пр. доц.Овсієнко І.В.),

Дученко Юрій (н.к. к.ф.-м.н. Лазаренко О.А., кер. ас.пр. доц.Овсієнко І.В.),

Макеєв Олександр (н.к. доц. Козаченко В.В.),  

Марінін Олег (н.к. доц.Овсієнко І.В.),   

Оконьчук Микола  (н.к.  доц. Цареградська Т.Л.),   

Чепела Леся  (н.к. проф. Боровий М.О., кер. ас.пр. доц. Цареградська Т.Л. ).,

Дворецький Владислав (н.к.д.ф.-м.н. Рудь О.Д., кер. ас.пр. доц. Цареградська Т.Л. )


2.     
Звіт студентів 1-го курсу магістратури про виконання програм науково-виробничої практики.

Красько Дмитро (н.к. доц.  Оліх О.Я.), 

Надточій Олексій (н.к. к.ф.-м.н. Лазаренко О.А.).

Пономарьова Маргарита (н.к. проф.  Коротченков О.О.),  

Пустовіт Леонід (н.к. проф. Боровий М.О.),    

Пустовіт Олександр (н.к. д.ф.-м.н. Вовченко Л.Л.), 

 Шпилька Денис (н.к. доц. Овсієнко І.В.).   


3.     
Різне.

                                                                                                                                Вчений секретар 

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри загальної фізики (протокол № 3)

                                                                    ОГОЛОШЕННЯ

У четвер, 3 жовтня 2019 року, о 14.30 в ауд. 102 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №3)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо рекомендації до участі у конкурсі наукових проектів
фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних
(експериментальних) розробок за участю ВНЗ та наукових установ, що
належать до сфери управління МОН України, виконання яких
розпочнеться у 2020 році за рахунок коштів державного бюджету
(відповідно до Наказу МОН №1234 від 24.09.2019):

категорія проекту: фундаментальні дослідження за пріоритетними тематичними
напрямами

назва проекту: «Нові підходи до створення композитних наноструктур із
керованими електродинамічними параметрами»

науковий керівник: Вовченко Людмила Леонтіївна, д. фіз.-мат. н., с. н. с.,
провідний науковий співробітник лабораторії „Фізичне матеріалознавство твердого
тіла”.

2. Різне.

                                                                                                                                                                                                                    Вчений секретар 

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри загальної фізики (протокол № 5)

                                                                    ОГОЛОШЕННЯ

У четвер, 21 листопада 2019 року, о 14.30 в ауд.200   відбудеться   засідання кафедри загальної фізики (протокол № 5)
                                                               

                                                              ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.     Звіт студентів 4 курсу спеціалізації «Фізика наноструктур в металах та кераміках»
     про літню навчально-ознайомчу практику.

2.     Про хід виконання кваліфікаційних робіт бакалавра.

3.     Затвердження  екзаменаційних білетів на зимову сесію.

4.     Різне

                                                                                                                                                                                                                    Вчений секретар 

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри загальної фізики (протокол № 4)

ОГОЛОШЕННЯ

У четвер, 17 жовтня 2019 року, о 14.30  в ауд. 200 відбудеться  засідання кафедри загальної фізики (протокол №4)

 

                                                 ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.     Затвердження теми дисертаційної роботи аспіранту 1 року навчання Сиволожському Олексію.

2.     Про профорієнтаційну роботу (план проведення виїзних олімпіад викладачами та співробітниками кафедри).

3.     Про оновлення сайту кафедри загальної фізики.

4.     Про трудову дисципліну в академгрупах (доповідають куратори).

5.     Різне.

 

                                                                                                             Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри загальної фізики (протокол № 2)

ОГОЛОШЕННЯ

У четвер, 12 вересня 2019 року, о 14.30  в ауд. 102 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №2)

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.     Атестація аспірантів: Шмід В.І., Лозицький О.В.

2.     Різне.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Вчений секретар         

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри загальної фізики (протокол № 1)

ОГОЛОШЕННЯ

У четвер, 5 вересня 2019 року, о 14.30 в ауд. 102 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №1)

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про підсумки роботи кафедри у 2018-2019 н.р. та завдання на 2019-2020 н.р.

2. Про підсумки літньої екзаменаційної сесії.

3. Про готовність практикумів з загального курсу фізики до нового

навчального року.

4. Про план засідань кафедри та наукового семінару на 2019-2020 н.р.

5. Затвердження педагогічного навантаження на 2019-2020 н.р.

6. Різне.

                                                                                                                                                                                                                                         Вчений секретар         

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

advert