Міжнародні проєкти

 

Співробітники, студенти та аспіранти кафедри приймають участь у дослідженнях за цілим рядом міжнародних грантів та проєктів:

 

 • NATO Project G5697.
  Науковий керівник: проф. Мацуй Л.Ю.
  Обсяг фінансування на 2022 р. – 60 000 Euro.
 • Проект в рамках міжнародної програми НАТО „ Наука за мир” (SCIENCE FOR PEACE). Новітні нанокомпозитні матеріали на основі низькорозмірних вуглецевих систем для електромагнітного екранування (грант NUKR.SFPP 984243) (2012 – 2015 рр.)
  Науковий керівник: проф. Мацуй Л.Ю.
  Обсяг фінансування – 195 000 Euro.
 • Carbon-based nano-materials for theranostic application. HORIZON-2020, проект Марії Склодовської-Кюрі (RISE), H2020-MSCA-RISE-2015-2019. Project ID: 690945 (2016 – 2018 рр).
  Науковий керівник: д.ф.-м.н. Бурбело Р.М.
  Обсяг фінансування ~ 90 000 Euro.
 • “Дослідження та створення методів оптико-акустичного контролю структурно неоднорідних матеріалів “ (міжнародний науковий грант STCU (№3555, 2006-2008 рр.).
  Науковий керівник :д. фіз.-мат. наук, пров.н.сп. Бурбело Р.М.
  Загальна кошторисна вартість проекту: $ 72 160.
 • “Новітні нанокарбон-полімер композити з підвищеними екрануючими та тепловими властивостями” (2010-2012 рр.).
  Науковий керівник: д.ф.-м. наук, ст.н.с., Мацуй Л.Ю.
  Обсяг фінансування 145 000 Euro.
 • Спільний науково-дослідний проект Україна-Німеччина ”Полімерні композити на основі вуглецевих нанотрубок для практичного застосування  Ukr 07-003 (2008-2009 рр.)
  Науковий керівник: д.ф.-м. наук, ст.н.с. Мацуй Л.Ю.
   Обсяг фінансування  18 000 Euro.
 • Українсько-російсько-французька програма “Alsace/Russie-Ukraine”.
  Науковий керівник: ст.н.с., д.ф.-м.н. Мацуй Л.Ю.
  Обсяг фінансування  25 000 Euro.
 • Українсько-,беларуська-французька програма “ECONET” Grant.
  Науковий керівник: ст.н.с., д.ф.-м.н. Мацуй Л.Ю.
  Обсяг фінансування  50 000 Euro.
 • „Dnipro” grant (N 13 UD) (France; EGIDE): “Structure and phase composition of carbon nanomaterials with unique electrical and magnetic properties” (2007-2008 рр.)
  Науковий керівник: ст.н.с., д.ф.-м.н. Мацуй Л.Ю.
  Обсяг фінансування  
  15 000 Euro 
 • Спільний науково-дослідний проект Україна-Франція “Композиційні матеріали нановуглець-перехідні метали для спінтроніки» 2009-2010 рр.
  Науковий керівник: ст.н.с., д.ф.-м.н. Мацуй Л.Ю.
  Обсяг фінансування – 13 000 Euro.
 • Спільний науково-дослідний проект Державного фонду фундаментальних досліджень України та Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень «Пошук нових фізичних принципів розробки сенсорів газів і рідин на основі нано-кремнієвих структур, оброблених ядерним і ультразвуковим опроміненням».
  Науковий керівник від КНУ : д.ф.-м. н., проф. Коротченков О.О.
  Обсяг фінансування за 2008 р.- 25 000 грн.
 • Спільний науково-дослідний проект Україна-Австрія (Віденський університет) факультет фізики „Механічний та фото-електричний аналіз структур на мікрокристалічному кремнії та SiGe для потреб сонячної енергетики”.
  Науковий керівник від КНУ : д.ф.-м. н., ст.н.с. Коротченков О. О.
  Обсяг фінансування за 2009 р.-  25 000 грн.
advert