Категорія Співробітники

Лисов Володимир Іванович

професор кафедри загальної фізики
доктор фізико-математичних наук, професор

Тел.: +38 (044) 526-23-84
e-mail: tsar_grd@ukr.net

1968 – Вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

1975 – Кандидат фіз.-мат. наук, фізичний факультет, Київський національнийуніверситет імені Тараса Шевченка;

1985 – Доктор фіз.-мат. наук, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

1983 – Лауреат Державної премії Української РСР в галузі науки і техніки.

Основні напрямки наукової діяльності:

  • Cтруктура і термодинамічні властивості невпорядкованих металічних систем

Результати наукової діяльності опубліковані у понад 200 наукових працях у вітчизняних та зарубіжних журналах, а також у матеріалах накових конференцій.

Член українського фізичного товариства.

Найбільш вагомі останні роботи:

  • Лысов В.И., Цареградская Т.Л.,  Турков О.В., Саенко Г.В. Влияние термомеханической обработки на термическую стабильность аморфных сплавов // Журнал физической химии, 2013, т.87, № 10, с.1798-1800.
  • Лысов В.И., Цареградская Т.Л.,  Турков О.В.,Саенко Г.В. Исследование температурно-временной стабильности аморфных сплавов // Перспективные материалы, 2013, №6, сс.5-10.
  • В.И. Лысов, Т.Л. Цареградская. Жидкое состояние и кристаллизация расплавов. “Энциклопедия неорганического материаловедения”, т.1,Київ: “Наукова думка”, 2007, с. 352 -383
  • В.И. Лысов, Т.Л. Цареградская, О.В. Турков, Г.В. Саенко, В.В. Яриш. Фазовое расслоение в металлических неупорядоченных системах //”ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ”, 2007, т.81, N10, сс. 1765-1769
  • В.І. Лисов, Т.Л. Цареградська, О.В. Турков, Г.В. Саєнко, В.В. Яриш. Дослідження процесу фазового розшарування в аморфних бінарних сплавах //Журнал фізичних досліджень, т. 2, №3, 2008, с. 3705-3710
  • Л.А. Булавін, В.І. Лисов, С.Л. Рево, В.І. Оглобля, Т.Л. Цареградська. Фізика іонно-електронних рідин. Монографія. Київ, Вид.-поліграфічний центр „Київський університет”, 2008, 384 с.
  • Лысов В.И., Цареградская Т.Л., Турков О.В., Саенко Г.В. Исследование закономерностей процесса старения металлических стекол // „Ученые записки ТНУ”,Физика, 2009, т.22 (61), №1, с. 142-148
  • „Лабораторний практикум “Електрика та магнетизм” для студентів природничих факультетів”. Лисов В.І., Федоров В.Є., Цареградська Т.Л., Овсієнко І.В., Турков О.В., ВПЦ “Київський університет”, 2010, 177 с
  • Лисов В.І., Цареградська Т.Л., Турков О.В., Саєнко Г.В. Дослідження впливу легування на термічну стабільність та процес старіння аморфних сплавів // Журнал фізичних досліджень, т. 15, N 2, 2011, с. 2704-2710

Leave a Reply

advert