Категорія Співробітники

Ляшенко Олег Всеволодович

старший науковий співробітник кафедри загальної фізики
кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник

Телефон: +38 (044) 526-05-10
e-mail: lyashenk@univ.kiev.ua

1982 – вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1982 -1988 – інженер-дослідник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченко;
1986 -1990 – аспірантура, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1988-1991 – молодший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

1992-1998 – науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1997 – ступінь “канд.фіз.-мат. наук”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1999-2002 – асистент кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, за контрактом;
2002-2007 – доцент кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, за конкурсом;
2005 – звання “доцент кафедри загальної фізики”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
2007 – старший науковий співробітник кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, за конкурсом;
2007 – звання “старший науковий співробітник”, інститут фізики напівпровідників ім. В.Є Лашкарьова НАН України.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Акустична емісія матеріалів при екстремальному впливі – неоднорідному лазерному, динамічному механічному та електричному;
 • Нерівноважні процеси та процеси дефектоутворення у кристалічних та дрібнодисперсних твердих тілах;
 • Шуми та флуктуації у низьковимірних та нанорозмірних гетероструктурах;
 • Фізична акустика, акустика обмежених середовищ та акустоелектроніка.

Результати наукової та педагогічної діяльності опубліковані у понад 190 наукових роботах у вітчизняних і закордонних журналах та матеріалах наукових конференцій, а також 3-х учбових посібниках.

Найбільш вагомі останні роботи:

 • Велещук В.П., Ляшенко О.В., Акустична емісія світловипромінювальних структур на основі сполук А3В5 обумовлена постійним прямим струмом //Український фізичний журнал.- 2003.- т.48, № 9.- С. 981-985
 • Велещук В.П., Ляшенко О.В., Мягченко Ю.А., Чуприна Р.Г. Эволюция спектров электролюминесценции и акустическая эмиссия эпитаксиальных структур GaAsP // Журнал Прикладной Спектроскопии.- 2004.- т.71, №4.- С.508-511
 • Kravtsov M.V., Lyashenko O.V., Onanko A.P. Relaxation of defect structure in ultrasonic wave field and acoustic emission in LiF single crystals //Functonal materials.- 2004.- v.11, № 2.- р. 353-355
 • Kravtsov M.V., Lyashenko O.V. Acoustic emission caused by mechanical stress relaxation at oscillations of piezodielectric plates //Functonal materials.- 2005.- v.12, № 1.- р.133-135
 • Vlasenko O.I., Veleshchuk V.P., Lyashenko O.V., Chupryna R.G. Dynamics and Time Correlation of Acoustic Emission, Electrical Noises and Quantum Yield Fluctuations in Optoelectronic Devices //AIP Conference Proceedings., 2007.- v.922, pp. 216-219
 • Велещук В.П., Власенко О.І., Ляшенко О.В., Мягченко Ю.О., Байдулаєва А., Чуприна Р.Г. Кравцов М.В., Будов О.Д. Акустична емісія при релаксації локальних термомеханічних напруг в процесі деградації світловипромінюючих гетероструктур на основі InGaN та GaAsP // Український фізичний журнал.- 2008.- т.53, № 3.- С.239-245
 • Байдулаева А., Велещук В.П., Власенко А.И., Даулетмуратов Б.К., Ляшенко О.В., Мозоль П.Е. Влияние процесса плавления на акустический отклик соединений GaAs и CdTe при импульсном лазерном облучении //ФТП.- 2008.- т. 42 , №3.- С.286-290
 • Vlasenko А.I., Lyashenko O.V., Oleksenko P.F., Veleschuk V.P. Fluctuations of current, electroluminescence and acoustic emission in lightemitting А3В5 heterostructures // Semiconductor physiks, Quantun electronics & optoelectronics.- №3, 2008, p. 230-235
 • Ляшенко О.В., Б. К.Даулетмуратов А.И. Власенко, А. Байдуллаева, В.П. Велещук Корреляция акустической эмиссии при токовой нагрузке светодиодов InGaN/GaN с изменениями их люминесцентных и электрических характеристик //Uzbek journal of physics.- 2008.-v.10, №3, p.196-203
 • Ляшенко О.В. Динаміка акустичної емісії у локально-неоднорідно термонапружених гетероструктурах//Сенсорна електроніка і мікросистемні технології.- № 2, 2009, p. 35-40
 • В.П.Велещук, А.Байдуллаева, А.И.Власенко, В.А.Гнатюк, Б.К.Даулетмуратов, С.Н.Левицкий, О.В.Ляшенко, T.Aoki Массоперенос индия в структуре In-CdTe при наносекундном лазерном облучении//ФТТ.- 2010, т.52, № 3, с.439-445

Загальний список робіт Ляшенка О.В.

Про співпадіння наукових результатів

Leave a Reply

advert