Категорія Новини

Вітаємо співробітників кафедри загальної фізики з опублікованою статтею в Scientific Reports !

Вітаємо завідувача кафедри загальної фізики проф. Миколу БОРОВОГО, асистента кафедри загальної фізики Павла ЛІЩУКАаспірантку кафедри загальної фізики Лесю ЧЕПЕЛУ з опублікованою статтею в журналі Scientific Reports !

Робота виконувалась співавторстві з вченими з НАН України та науковими співробітниками лабораторії LEMTA (Нансі, Франція). У статті представлено результати експериментальних досліджень теплового транспорту в нанокомпозитних системах “поруватий кремній / іонна рідина” фотоакустичними методами. Виявлено неадитивне підвищення теплопровідності композитних систем порівняно з окремими компонентами та запропоновано теоретичну модель, яка пояснює цей результат. Матеріали публікації можуть бути використані для розробки нових технологій в галузі теплового менеджменту в обмежених середовищах.

Відмітимо, що видавництво Scientific Reports належить Nature Research, що є частиною видавничої групи Springer Nature. Згідно з рейтингом Clarivate Analytics цей журнал є 5-им найбільш цитованим журналом у світі!

Leave a Reply

advert