Категорія Співробітники

Вовченко Людмила Леонтіївна

провідний науковий співробітник кафедри загальної фізики
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Тел.: +38 (044) 526-23-84
e-mail: vovch@univ.kiev.ua

Освіта:
1976-1981- Київський державний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – загальна фізика
1983-1988 – навчання в аспірантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка, фізичний факультет
Основні етапи професійної діяльності:
1981-1983р – стажер-дослідник на фізичному факультеті
1983-1987р – навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла;
1987-1992р. – науковий співробітник Інституту хімії поверхні НАН України.
1993-2015р. – старший науковий співробітник науково-дослідній лабораторії „Фізичне матеріалознавство твердого тіла” кафедри загальної фізики фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка;
2016 – провідний науковий співробітник науково-дослідній лабораторії „Фізичне матеріалознавство твердого тіла” кафедри загальної фізики фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка;.
1988р. – кандидат фізико-математичних наук із спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла;
2015р – доктор фізико-математичних наук із спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Основні напрямки наукової діяльності:

  • Розробка нових композиційних матеріалів графіт-метал, електронні, магнітні та теплові властивості цих матеріалів;
  • Розробка полімерних нанокомпозитів на основі структурно різних форм нанокарбону з необхідним рівнем регульованих електричних, електродинамічних, теплових та механічних характеристик для створення захисних екранів від електромагнітного випромінювання та матеріалів для потреб наноелектроніки, машинобудування, електро- і радіотехніки;
  • Моделювання електричних та електродинамічних характеристик різних типів композитних структур з метою створення матеріалів із керованими характеристиками екранування електромагнітного випромінювання

Результати наукової діяльності опубліковано в понад 200 наукових робах, із них 100 статей у вітчизняних та закордонних наукових фахових виданнях, 10 патентів на винаходи і тези доповідей на міжнародних конференціях.
Співвиконавець досліджень в рамках декількох міжнародних проектів (УНТЦ, CRDF, NATO), секретар локального оргкомітету постійного Українсько-німецького симпозіуму з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнології (2012, 2013, 2015рр.) та Українсько-французької школи-семінару з фізики та хімії вуглецевих наноматеріалів (2013р.).

Індекс Гірша (h-індекс) Вовченко Л.Л. за наукометричною базою даних Scopus – 14.

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Ludmila_Vovchenko

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202871250

 

Найбільш вагомі останні роботи:

1. O. V. Lozitsky, L. L. Vovchenko, L. Y. Matzui & Y. S. Milovanov. Dielectric properties of epoxy composites with mixed fillers including graphite nanoplatelets/BaTiO3. MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS. 2018, VOL. 671, NO. 1, 67–77. https://doi.org/10.1080/15421406.2018.1542086
2. Luidmila Yu. Matsui, Luidmila L. Vovchenko, Iryna V. Ovsiienko, Tatiana L. Tsaregradskaya, Galina V. Saenko. Theoretical analysis of metal salt crystallization process on the thermoexfoliated and disperse graphite surface (Conference Paper). Springer Proceedings in PhysicsVolume 221, 2019, Pages 333-348. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17759-1_23
3. Electrical and thermal conductivity of ternary composites graphite тanoplatelets/TiO2/epoxy / L.L. Vovchenko, T.A. Len, L.Y. Matzui, O.V. Turkov, Yu.S. Perets // Journal of Nano- and Electronic Physics. Журнал нано- та електронної фізики. – 2019. – T. 11, №3. – P. 03007-1–03007-7.
4. Yakovenko, O.S., Matzui, L.Y., Perets, Y.S., Vovchenko, L.L., Klepko, V.V., Lobko, Y.V. Interface interaction as a factor of dielectric properties of epoxy-based composites with graphite nanoplatelets. J. Nano electron Phys. Volume 11, Issue 2, 2019, 02032 (5p).
5. Polymer Nanocomposites with Hybrid Fillers as Materials with Controllable Electrodynamic Characteristics for Microwave Devices. Matzui L.Y., Yakovenko O.S., Vovchenko L.L., Lozitsky O.V., Oliynyk V.V., Zagorodnii V.V. Chapter 6 In: Maffucci A., Maksimenko S. (eds) Fundamental and Applied Nano-Electromagnetics II. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics. Springer, Dordrecht. (2019), pp 91-112.
6. O.S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, L.L. Vovchenko, O.A. Lazarenko, Yu.S. Perets, O.V. Lozitsky. Complex permittivity of polymer-based composites with carbon nanotubes in microwave band. Applied Nanoscience 2019, pp. 1-7.
7. L.L. Vovchenko, T.A. Len, L.Y. Matzui, O.V. Turkov, Yu.S. Perets. Electrical and thermal conductivity of ternary composites graphite nanoplatelets/TiO2/epoxy. Journal of Nano- and Electronic Physics.– 2019. – T. 11, №3. – P. 03007-1–03007-7.
8. Perets, Y.S., Yakovenko, O.S., Lazarenko, O.A., Vovchenko, L.L., Matzui, L.Y. Influence type filler on tunnel conductivity in composites. Molecular Crystals and Liquid Crystals, Volume 674, Issue 1, 2018, Pages 76-91.
9. L. Vovchenko, L. Matzui, Y. Perets, Y. Milovanov. Dielectric Properties and AC Conductivity of Epoxy/Hybrid Nanocarbon Filler Composites. Springer Proceedings in Physics. Chapter 24, 214, 2018, pp. 377-393.
10. O.S.Yakovenko, L.Yu. Matzui, L.L. Vovchenko, O.V.Lozitsky, O.I.Prokopov, O.A. Lazarenko, A.V.Zhuravkov, V.V.Oliynyk, V.L.Launets, S.V.Trukhanov, A.V.Trukhanov. Electrophysical properties of epoxy-based composites with graphite nanoplatelets and magnetically aligned magnetite. Molecular Crystals and Liquid Crystals.- 2018. -V. 661. – Issue 1. – P.68-80. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15421406.2018.1460243?journalCode=gmcl20
11. A.V. Trukhanov, V.G. Kostishin, V.V. Korovushkin, L.V. Panina, S.V.Trukhanov, V.A. Turchenko, I.S. Polyakov, R.Kh. Rakhmatullin, G.A. Filatov, T.I. Zubar, V.V. Oleinik, E.S. Yakovenko, L.Yu. Matsui, L.L.Vovchenko, V.L.Launets, E.L. Trukhanova. Mössbauer studies and the microwave properties of Al3+- and In3+-substituted barium hexaferrites. Physics of the Solid State.–2018.-V.60.-P.1768-1777. https://link.springer.com/article/10.1134/S1063783418090342

One Response to “Вовченко Людмила Леонтіївна”

Trackbacks/Pingbacks


advert