Категорія Співробітники

Вовченко Людмила Леонтіївна

провідний науковий співробітник кафедри загальної фізики
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Тел.: +38 (044) 526-23-84
e-mail: vovch@univ.kiev.ua

Освіта:
1976-1981- Київський державний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – загальна фізика
1983-1988 – навчання в аспірантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка, фізичний факультет
Основні етапи професійної діяльності:
1981-1983р – стажер-дослідник на фізичному факультеті
1983-1987р – навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла;
1987-1992р. – науковий співробітник Інституту хімії поверхні НАН України.
1993-2015р. – старший науковий співробітник науково-дослідній лабораторії „Фізичне матеріалознавство твердого тіла” кафедри загальної фізики фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка;
2016 – провідний науковий співробітник науково-дослідній лабораторії „Фізичне матеріалознавство твердого тіла” кафедри загальної фізики фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка;.
1988р. – кандидат фізико-математичних наук із спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла;
2015р – доктор фізико-математичних наук із спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Основні напрямки наукової діяльності:

  • Розробка нових композиційних матеріалів графіт-метал, електронні, магнітні та теплові властивості цих матеріалів;
  • Розробка полімерних нанокомпозитів, наповнених вуглецевими та магнітними наночастинками, дослідження процесів взаємодії електромагнітного випромінювання (ЕМВ) із багатокомпонентними полімерними композитами, а також із складними композитними структурами на основі таких композитів (багатошарові екрани, 1D фотонні структури, градієнтні композити), моделювання і оптимізація композитних структур з метою отримання матеріалів з керованими характеристиками відбиття та поглинання ЕМВ, що має значення для багатьох прикладних застосувань, таких як зв’язок, медицина, астрофізичні спостереження, побутові застосування.

Результати наукової діяльності опубліковано в понад 280 наукових робах, із них 3 монографії, 6 розділів монографій, 186 статей у вітчизняних та закордонних наукових фахових виданнях (в базі Scopus – 110, h-фактор – 18), 11 патентів на винаходи і тези доповідей на міжнародних конференціях.
Співвиконавець досліджень в рамках декількох міжнародних проектів (УНТЦ, CRDF, NATO (2 проєкти) ), секретар локального оргкомітету постійного Українсько-німецького симпозіуму з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнології (2012, 2013, 2015, 2017 рр.) та Українсько-французької школи-семінару з фізики та хімії вуглецевих наноматеріалів (2013 р.).

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Ludmila_Vovchenko

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57346712800

 

Найбільш вагомі останні роботи за останні 5 років:

Монографії та розділи в монографіях:

1. Овсієнко І.В., Мацуй Л.Ю., Вовченко Л.Л., Лень Т.А. Термодинаміка інтеркальованих сполук графіту. Видання: ТОВ "ТВОРИ. – 2020. ISBN 978-966-949-334-7

2. V.I. Grigoruk, V.V. OliynYk, V.V. Yagorodnii, L.Yu. Matzui, L.L.Vovchenko, I.A. Gural‘skiy, O.I. Kucheriv, V.O. Popov, V.L.Launets, F.L. Nikitenko, S. Vitusevich. Interaction of Physical fields
with nanostructured materials. Interaction of Microwave Radiation with Nanostructured Composites: Toward Effective Selective Absorbers. Forschungzentrum Julich GmbH. -2020.-
ISBN 978-3-95806-450-8.

3. О.А.Лазаренко, Л.Л.Вовченко, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй. Полімерні композити нановуглець-метал: структура і електричні властивості. Видання: ТОВ "ТВОРИ. – 2018. –
Стр. 1-204. ISBN 978-617-7706-29-7.

4. L. Vovchenko, L. Matzui, Y. Perets, I. Sagalianov, O. Yakovenko. Electrical and thermal conductivity of epoxy nanocomposites with hybrid fillers. In: Advances in Nanotechnology.(eds. Zacharie Bartul&Jerome Trenor) NY: Nova Science Publishers, – 2018. – V.21. – P. 1-85.

Статті:

1. L. Vovchenko, L. Matzui, O. Yakovenko, V. Oliynyk, T. Len, A. Naumenko, L. Kulikov Microwave absorption in epoxy composites filled with MoS 2 and carbon nanotubes. J. Appl. Phys. 2022, 131(3), 035103.

2. O. S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, L.L. Vovchenko et al. Electromagnetic Properties of Carbon Nanotube/BaFe12−xGaxO19/Epoxy Composites with Random and Oriented Filler Distributions. Nanomaterials 2021, 11, 2873

3. L.L Vovchenko, O.V. Lozitsky, L.Y. Matzui, V.V. Oliynyk, V.V. Zagorodnii. Microwave shielding and absorbing properties of single- and multilayered structures based on two-phase filler/epoxy composites. Appl. Nanosci., 2021, https://doi.org/10.1007/s13204-021-01765-z

4. Vovchenko, L.L., Lozitsky, O.V., Matzui, L.Y. , Oliynyk V.V., Zagorodnii V.V., Milovanov Yu. S., Garashchenko V.V., Prylutsky Yu.I.Impedance characterization and microwave permittivity of multi-walled carbon nanotubes/BaTiO 3 /epoxy composites. Appl. Phys. A, 2020, 126, 801.

5. Vovchenko, L.L., Lozitsky, O.V., Oliynyk, V.V., V. V. Zagorodnii , T. A. Len, L. Y. Matzui, Yu. S. Milovanov. Dielectric and microwave shielding properties of three-phase composites graphite nanoplatelets/carbonyl iron/epoxy resin. Appl Nanosci, 2020, 10, 4781–4790.

6. Vovchenko, L., Lozitsky, O., Matzui, L., Oliynyk, V., Zagorodnii, V., Skoryk, M. Electromagnetic shielding properties of epoxy composites with hybrid filler nanocarbon/BaTiO 3 . Mater. Chem. Phys., V. 240, 2020, 122234.

7. Vovchenko L, Matzui L, Oliynyk V, Milovanov Y, Mamunya Y, Volynets N, Plyushch A, Kuzhir P. Polyethylene composites with segregated carbon nanotubes network: Low frequency plasmons and high electromagnetic interference shielding efficiency. Materials, 2020, 3;13(5).

8. Mamunya, Y., Matzui, L., Vovchenko, L., Maruzhenko, O., Oliynyk, V., Pusz, S., Kumanek, B., Szeluga. Influence of conductive nano- and microfiller distribution on electrical conductivity and EMI shielding properties of polymer/carbon composites. Compos. Sci. Technol. 2019, V.170, 51-59.

9. L. Vovchenko, O. Lozitsky, I. Sagalianov, L. Matzui, V. Launets. Microwave properties of one- dimensional photonic structures based on composite layers filled with nanocarbon, Nanoscale Res. Let. 2017, V.12(1), 269.

10. Sagalianov, L. Vovchenko, L. Matzui, O. Lazarenko. Synergistic enhancement of the percolation threshold in hybrid polymeric nanocomposites based on carbon nanotubes and graphite nanoplatelets. Nanoscale Res. Let. 2017, V. 12(1), 140.

One Response to “Вовченко Людмила Леонтіївна”

Trackbacks/Pingbacks


Leave a Reply

advert