Категорія Співробітники

Половина Олексій Іванович

email: polovina@univ.kiev.ua

Профіль у наукометричних базах даних:

        

Освіта:

В 1977 році закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рівнем магістра. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю ”фізика твердого тіла” (1985 р.). Також отримав диплом (1984) Державних сертифікованих курсів з патентування та диплом (1992) Державних сертифікованих курсів з бізнесу.

Професійна кар’єра:

1978 – 1986 фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інженерні та наукові посади;
1986 – 1991 Київський Інститут хімії поверхні НАН України, науковий співробітник;
1991 – 1999 ВАТ „Укртехномед”, Київ (Україна), начальник лабораторії ультразвукового медичного обладнання;
1999 – до теперішнього часу фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, молодший науковий співробітник.

Області діяльності:

фізична акустика твердого тіла;

прикладна акустика (ультразвукові перетворювачі і сенсори);

кріогенне матеріалознавство (діелектрики, напівпровідники, п’єзоелектрики та гібридні структури);

комп’ютерні обчислення та моделювання.

Практичні навички:

вимірювання механічних та акустичних параметрів і характеристик твердих тіл;

вимірювання електричних та діелектричних параметрів і характеристик твердих тіл в широкому інтервалі частот (від сталого струму до надвисоких частот);

теоретичне моделювання і чисельні розрахунки акустичних коливань обмежених діелектриків, напівпровідників, п’єзоелектриків та гібридних структур;

виконання експериментальних та теоретичних досліджень в фізиці твердого тіла;

менеджмент проектів в області інноваційних наукових-технічних досліджень;

розробка бізнес-планів;

розробка науково-технічних проектів;

складання наукових і технічних звітів;

переклад науково-технічної літератури.

Публікації та патенти: 84 публікації в наукових виданнях та 1 патент (1987).

Участь у наукових проектах:

Міністерство освіти і науки України, (початок у 2022 році). «Фізико-хімічні властивості наноструктурованих карбон-вмісних та напівпровідникових тонкоплівкових структур для потреб відновлювано-водневої енергетики» (дослідник у проекті);

Міністерство освіти і науки України, (2019 – 2021). «Розробка фізичних засад функціоналізації наноструктурованих матеріалів на основі карбону, напівпровідникових гетероструктур та поруватого кремнію» (дослідник у проекті);

Міністерство освіти і науки України, (2016 – 2018). «Формування та фізичні властивості наноструктурованих композитних матеріалів та функціональних поверхневих шарів на основі карбону, напівпровідникових та діелектричних складових» (дослідник у проекті);

Міністерство освіти і науки України, (2011 – 2015). «Комплексне дослідження фізичних властивостей напівпровідникових і вуглецевих наноматеріалів та їх композитів різної структури та мірності» (дослідник у проекті);

Міністерство освіти і науки України, (2006 – 2010). «Експериментальне та теоретичне дослідження структури та фізичних властивостей низькорозмірних систем на основі напівпровідникових структур, різних модифікацій вуглецю та композитів» (дослідник у проекті).

Основні публікації:

Nadtochiy A., Gorelov B., Polovina O., Shulga S., Korotchenkov O., Gorb A. – Sound Velocities in Graphene-Based Epoxy Nanocomposites. Physics and Chemistry of Solid State. – 2022. – Volume 23. – Issue 2. – P. 328-334. https://doi.org/10.15330/pcss.23.2.328-334 (квартиль Q4)

Nadtochiy A., Gorelov B., Polovina O., Shulga S., Korotchenkov O. Probing matrix/filler interphase with ultrasonic waves. – Journal of Materials Science. – 2021. – Vol.56. – P.14047-14069. https://doi.org/10.1007/s10853-021-06134-3 (квартиль Q1)

Gorelov B.M., Mischanchuk O.V., Sigareva N.V., Shulga S.V., Gorb A.M., Polovina O.I., Yukhymchuk V.O. Structural and Dipole-Relaxation Processes in Epoxy-Multilayer Graphene Composites with Low Filler Content. – Polymers. – 2021. – Vol.13, №19. – P. 3360 (23 p.). https://doi.org/10.3390/polym13193360 (квартиль Q1)

Gorelov B.M., Gorb A.M., Czapla Z., Wacke S., Nadtochiy A.B., Kuryliuk V.V., Kostrzewa M., Ingram A., Polovina O.I., Sigareva N.V. Chapter 33: Epoxy molecular structure alteration in graphene-epoxy nanocomposites: loading effects. // In “Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications”. Springer Proceedings in Physics. – O. Fesenko, L. Yatsenko (eds). – Springer, Cham. – 2021. – Vol.246. – P. 459-483. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51905-6_33

Gorelov B.M., Gorb A.M., Czapla Z., Polovina O.I., Shulga S.V., Wacke S. Determination of dielectric relaxation parameters in epoxy filled with multilayered graphene nanoplatelets. // Proceedings of the 2020 IEEE 10th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties (NAP-2020). – P. 01NSSA07-1-01NSSA07-6. Electronic ISBN: 978-1-7281-8506-4. http://doi.org/10.1109/NAP51477.2020.9309543

Gorelov B.M., Gorb A.M., Nadtochiy A.B., Starokadomskiy D.L., Kuryliuk V.V., Sigareva N.V., Shulga S.V., Ogenko V.M., Korotchenkov O.O., Polovina O.I. Epoxy filled with bare and oxidized multi-layered graphene nanoplatelets: a comparative study of filler loading impact on thermal properties // Journal of Material Science. – 2019. – Vol.54, №12. – Р.9247–9266. https://doi.org/10.1007/s10853-019-03523-7 (квартиль Q1)

Gorelov B.M., Gorb A.M., Czapla Z., Wacke S., Nadtochiy A.B., Kuryliuk V.V., Kostrzewa M., Ingram A., Starokadomskiy D.L., Korotchenkov O.O., Polovina O.I., Sigareva N.V. Impact of multilayered graphene nanoplatelets on 3D-molecular network of an epoxy resin. // Proceedings of the 2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties (NAP-2019). – Р. 01SSAN07-1 – 01SSAN07-5. http://doi.org/10.1109/NAP47236.2019.216950

Gorelov B.M., Gorb A.M., Polovina O.I., Wacke S., Czapla Z., Kostrzewa M., Ingram A. Filler’s impact on structure and physical properties in polyester resin–oxide nanocomposites // Adsorption Science & Technology. – 2018. – Vol.36, №1-2. – Р.549–570. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0263617417706797 (квартиль Q3)

Gorelov B.M., Gorb A.M., Polovina O.I., Kostrzewa M., Ingram A.Nonlinear Loading Effects in Oxide-filled Polyester Nanocomposites Observed by IR-spectroscopy and Lifetime Positron Spectroscopy // Universal Journal of Materials Science. – 2018. – Vol.6, №2. – Р.64–77. https://doi.org/10.13189/ujms.2018.060203

Gorelov B.M., Gorb A.M., Polovina O.I., Nadtochiy A.B., Starokadomskiy D.L., Shulga S.V., Ogenko V.M. Impact of few-layered graphene plates on structure and properties of an epoxy resin // Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies. – 2016. – Т.14, №4. – С. 527–537. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/129952 (квартиль Q4)

Gorelov B., Gorb A., Korotchenkov O., Nadtochiy A., Polovina O., Sigareva N. Impact of titanium and silica/titanium fumed oxide nanofillers on the elastic properties and thermal decomposition of a polyester resin // J. Appl. Polym. Sci. – 2015. – Vol.132, №22. – Р. 42010-1-10. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/app.42010 (квартиль Q1)

Gorelov B., Polovina O., Gorb A., Dacko S., Kostrzewa M., Ingram A. Fumed silica concentration effect on structure and dielectric properties of a styrene-cross- linked unsaturated polyester resin. // Journal of Applied Physics. – 2012. – Vol. 112, №9. – P. 094321–094321-11. https://doi.org/10.1063/1.4764328 (квартиль Q1)

Gorelov B. M., Polovina O. I., Gorb A. M., Czapla Z., Dacko S. Studying mechanical, acoustical and dielectric properties of SiO 2 -filled polyester resin nanocomposites. – Functional materials. – 2012. – Vol.19, № 4. – P.493-498. (квартиль Q3, категорія «А» фахових видань України)

Горелов Б.М., Половина О.І., Горб А.М., Онанко А.П. Механічні параметри нанокомпозитів ненасиченої стирол-місткої поліефірної смоли. // Нові технологїї. – 2012. –№2(36) – С.15.

Курилюк В.В., Половина О.І., Коротченков О.О. Вплив п’єзоактивних акустичних коливань на процеси перенесення заряду та фотолюмінесценцію в легованих структурах GaAs/AlGaAs // УФЖ. – 2008. – №6. – С. 579-585. (категорія «А» фахових видань України)

Polovina O.I., Kurylyuk V.V., Korotchenkov O.A. Variational treatment of a vibrating LiNbO3 -based rectangular hybrid structure: Developing functional for computing surface-load configurations // Archives of Acoustics. – 2009. – Vol.34, №2. – P.231-249. (квартиль Q3)

Gololobov Yu.P., Borovoy N.A., Isayenko G.L., Polovina A.I. Ferroelectric phases in the polytypes ternary compound of TlInS2. // Phys. Status Solidi. – 2009. – Vol. 6, № 5. – P.989–992. https://doi.org/10.1002/pssc.200881150 (квартиль Q3)

Горб А.М., Горелов Б.М., Валицька С., Половина О.І. Вплив нанорозмірного діоксиду кремнію на акустичні, термічні та механічні властивості ненасиченої поліефірної смоли. // Вісник Київського університету, серія фіз.-мат.науки. – 2011. – вип.4. – 8с. (категорія «Б» фахових видань України)

Горб А.М., Курилюк В.В., Половина О.І., Коротченков О.О. Акустоелектронні сенсори на резонаторах ніобатy літію // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології – 2006. – №4. – С.50-54. (категорія «Б» фахових видань України)

Gorelov, GorbA., KorotchenkovO., NadtochiyA., PolovinaO., Sigareva N.Impact of titanium and silica/titanium fumed oxide nanofillers on the elastic properties and thermal decomposition of a polyester resin // J. Appl. Polym. Sci. – 2015. – Vol.132, №22. – Р. 42010-1-10. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/app.42010 (квартиль Q1)

Gorelov B., Polovina O., Gorb A., Dacko S., Kostrzewa M., Ingram A. Fumed silica concentration effect on structure and dielectric properties of a styrene-cross- linked unsaturated polyester resin. // Journal of Applied Physics. – 2012. – Vol. 112, № – P. 094321–094321-11. https://doi.org/10.1063/1.4764328 (квартиль Q1)

Gorelov B. M., Polovina O. I., Gorb A. M., Czapla Z., Dacko S. Studying mechanical, acoustical and dielectric properties of SiO 2 -filled polyester resin nanocomposites. – Functional materials. – 2012. – Vol.19, № – P.493-498. (квартиль Q3, категорія «А» фахових видань України)

Горелов Б.М., Половина О.І., Горб А.М., Онанко А.П. Механічні параметри нанокомпозитів ненасиченої стирол-місткої поліефірної смоли. // Нові технологїї. – 2012. –№2(36) – С.15.

Курилюк В.В., Половина О.І., Коротченков О.О. Вплив п’єзоактивних акустичних коливань на процеси перенесення заряду та фотолюмінесценцію в легованих структурах GaAs/AlGaAs // УФЖ. – 2008. – №6. – С. 579-585. (категорія «А» фахових видань України)

Polovina O.I., Kurylyuk V.V., Korotchenkov O.A. Variational treatment of a vibrating LiNbO3 -based rectangular hybrid structure: Developing functional for computing surface-load configurations // Archives of Acoustics. – 2009. – Vol.34, № – P.231-249.(квартиль Q3)

Gololobov Yu.P., Borovoy N.A., Isayenko G.L., Polovina A.I. Ferroelectric phases in the polytypes ternary compound of TlInS2. // Status Solidi. – 2009. – Vol. 6, № 5. – P.989–992.https://doi.org/10.1002/pssc.200881150 (квартиль Q3)

Горб А.М., Горелов Б.М., Валицька С., Половина О.І. Вплив нанорозмірного діоксиду кремнію на акустичні, термічні та механічні властивості ненасиченої поліефірної смоли. // Вісник Київського університету, серія фіз.-мат.науки. – 2011. – вип.4. – 8с. (категорія «Б» фахових видань України)

Горб А.М., Курилюк В.В., Половина О.І., Коротченков О.О. Акустоелектронні сенсори на резонаторах ніобатy літію // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології – 2006. – №4. – С.50-54. (категорія «Б» фахових видань України)

Leave a Reply

advert