Категорія Співробітники

Половина Олексій Іванович

науковий співробітник
кандидат фізико-математичних наук

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5283-9869

email: polovina@univ.kiev.ua

Освіта: В 1977 році закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рівнем магістра. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю ”фізика твердого тіла” (1985 р.). Також отримав диплом (1984) Державних сертифікованих курсів з патентування та диплом (1992) Державних сертифікованих курсів з бізнесу.

Професійна кар’єра:

1978 – 1986 фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інженерні та наукові посади;
1986 – 1991 Київський Інститут хімії поверхні НАН України, науковий співробітник;
1991 – 1999 ВАТ „Укртехномед”, Київ (Україна), начальник лабораторії ультразвукового медичного обладнання;
1999 – до теперішнього часу фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, молодший науковий співробітник.

Області діяльності:

 • фізична акустика твердого тіла;
 • прикладна акустика (ультразвукові перетворювачі і сенсори);
 • кріогенне матеріалознавство (діелектрики, напівпровідники, п’єзоелектрики та гібридні структури);
 • комп’ютерні обчислення та моделювання.

Практичні навички:

 • вимірювання механічних та акустичних параметрів і характеристик твердих тіл;
 • вимірювання електричних та діелектричних параметрів і характеристик твердих тіл в широкому інтервалі частот (від сталого струму до надвисоких частот);
 • теоретичне моделювання і чисельні розрахунки акустичних коливань обмежених діелектриків, напівпровідників, п’єзоелектриків та гібридних структур;
 • виконання експериментальних та теоретичних досліджень в фізиці твердого тіла;
 • менеджмент проектів в області інноваційних наукових-технічних досліджень;
 • розробка бізнес-планів;
 • розробка науково-технічних проектів;
 • складання наукових і технічних звітів;
 • переклад науково-технічної літератури.

Публікації та патенти: 51 публікаціія в наукових виданнях та 1 патент (СРСР, 1987).

Основні публікації:

 • Gorelov B.M., Gorb A.M., Nadtochiy A.B., Starokadomskiy D.L., Kuryliuk V.V., Sigareva N.V., Shulga S.V., Ogenko V.M., Korotchenkov O.O., Polovina O.I. Epoxy filled with bare and oxidized multi-layered graphene nanoplatelets: a comparative study of filler loading impact on thermal properties // Journal of Material Science. – 2019. – Vol.54, №12. – Р.9247–9266.
 • Gorelov B.M., Gorb A.M., Czapla Z., Wacke S., Nadtochiy A.B., Kuryliuk V.V., Kostrzewa M., Ingram A., Starokadomskiy D.L., Korotchenkov O.O., Polovina O.I., Sigareva N.V. Impact of multilayered graphene nanoplatelets on 3D- molecular network of an epoxy resin. // Proceedings of the 2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties
  (NAP-2019). – Р. 01SSAN07-1 – 01SSAN07-5.
 • Gorelov B.M., Gorb A.M., Polovina O.I., Wacke S., Czapla Z., Kostrzewa M., Ingram A. Filler’s impact on structure and physical properties in polyester resin–oxide nanocomposites // Adsorption Science & Technology. – 2018. – Vol.36, №1-2. – Р. 549–570.
 • Gorelov B.M., Gorb A.M., Polovina O.I., Kostrzewa M., Ingram A.Nonlinear Loading Effects in Oxide-filled Polyester Nanocomposites Observed by IR- spectroscopy and Lifetime Positron Spectroscopy // Universal Journal of Materials Science. – 2018. – Vol.6, №2. – Р.64–77.
 • Gorelov B.M., Gorb A.M., Polovina O.I., Nadtochiy A.B., Starokadomskiy D.L., Shulga S.V., Ogenko V.M. Impact of few-layered graphene plates on structure and properties of an epoxy resin // Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies. – 2016. – Т.14, №4. – С. 527–537.
 • Gorelov B., Gorb A., Korotchenkov O., Nadtochiy A., Polovina O., Sigareva N. Impact of titanium and silica/titanium fumed oxide nanofillers on the elastic properties and thermal decomposition of a polyester resin // J. Appl. Polym. Sci. – 2015. – Vol.132, №22. – Р. 42010-1-10.
 • Курилюк В.В., Половина О.І., Коротченков О.О. Вплив п’єзоактивних акустичних коливань на процеси перенесення заряду та фотолюмінесценцію в легованих структурах GaAs/AlGaAs // УФЖ. – 2008. – №6. – С. 579-585.
 • O. I. Polovina, V. V. Kurylyuk, and O. A. Korotchenkov. Variational treatment of a vibrating LiNbO3 -based rectangular hybrid structure: Developing functional for computing surface-load configurations. Archives of Acoustics, 2009, v.34, No.2, p.231-249.
 • Yu. P. Gololobov, N. A. Borovoy, G. L. Isayenko, and A. I. Polovina. Ferroelectric phases in the polytypes ternary compound of TlInS2. Phys. Status Solidi C 6, No. 5, 989–992 (2009).
 • Горб А.М., Горелов Б.М., Валицька С., Половина О.І. “Вплив нанорозмірного діоксиду кремнію на акустичні, термічні та механічні властивості ненасиченої поліефірної смоли”. Вісник Київського університету, серія фіз.-мат.науки. – 2011. – вип.4, 8с.

Leave a Reply

advert