Категорія Співробітники

Овсієнко Ірина Володимирівна

доцент кафедри загальної фізики
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тел.: +38 (044) 526-23-84
e-mail: @univ.kiev.ua

Овсієнко І.В. закінчила фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1989 році.
З 1989 року працювала на фізичному факультеті на посадах інженера (1989-1993 рр.), молодшого наукового співробітника (1993-1996 рр.), наукового співробітника (1996-1999 рр.) та старшого наукового співробітника (2000 р.) НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла» кафедри загальної фізики.
Протягом 1991 – 1995 років навчалася без відриву від виробництва в заочній аспірантурі фізичного факультету за спеціальністю фізика твердого тіла.
В 1997 року Овсієнко І.В. захистила кандидатську дисертацію “Закономірності зміни термо-ерс для широкого класу вуглеграфітових матеріалів та їх інтеркальованих сполук” за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.
З вересня 2000 року працює на посаді асистента кафедри загальної фізики, з 2011 р – на посаді доцента.
Педагогічний стаж складає 16 років.
Є автором близько 100 наукових праць, з них 40 у фахових журналах (з них 34 опубліковано після захисту кандидатської дисертації), а також є автором 3 навчально-методичних посібників.

Індекс Гірша (h-індекс) Овсієнко І.В. за наукометричною базою даних Scopus – 8.

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603361087

Основні роботи:

1. Luidmila Yu. Matsui, Luidmila L. Vovchenko, Iryna V. Ovsiienko, Tatiana L. Tsaregradskaya, Galina V. Saenko. Theoretical analysis of metal salt crystallization process on the thermoexfoliated and disperse graphite surface (Conference Paper). Springer Proceedings in PhysicsVolume 221, 2019, Pages 333-348. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17759-1_23

2. The effect of ultraviolet irradiation on the electro transport properties of carbon nanotubes / O. Marinin, I. Ovsiienko, T. Len, L. Matzui, Yu. Prylutskyy, D. Naumova, U. Ritter // Springer Proceeding in Physics. – 2019. – Vol. 222 – Issue . – P.145 – 163.

3. The structural studies of phase transitions in the graphite intercalation compounds with iodine chloride and bromine / I.V. Ovsiienko, T.A. Len, O.I. Prokopov, M.O. Borovoy, L.Y. Matzui, O.A. Syvolozhskyi // Journal of Nano- and Electronic Physics. Журнал нано- та електронної фізики. – 2019. – T. 11, №4. – C. 04002-1–040002-6.

4. Phase transitions in the graphite intercalation compound with bromine / O. Prokopov , I. Ovsiienko, V. Strelchuk, O.F. Kolomys, L. Matzui, T. Len // Molecular Cryst. and Liquid Cryst. – 2018. – v. 672, № 1. – P. 41- 53. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15421406.2018.1542105

5. Особливості інтеркаляції вуглецевих наноматеріалів, що містять нанотрубки / О.А. Сиволожський, І В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, Т.А. Лень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. 2018. – № 3. – С. 109 – 112.

6. Magnetoresistance of graphite intercalated with cobalt / I.V. Ovsiienko, L.Yu. Matzui, I.B. Berkutov, I. Mirzoiev, T.A. Len, Yu.I. Prylutskyy, O.I. Prokopov, U. Ritter // Journal of Materials Science. – 2018. – Vol. 53. – Issue 1. – P. 716-726.

7. Features of Microstructure of Chemically Obtained graphenelike particles / I. Ovsiienko, T. Len, L. Matzui, O. Lazarenko, F. Le Normand, A. Shames // Ukrainian Journal of Physics. – 2018. – Vol. 63. – Issue 8. – P. 759-766.

8. The model for nanostructured metal formation on the surface of different types of graphite / Tsaregradskaya, T.L., Ovsienko, I.V., Lysov, V.I., Matsui, L.Y., Prokopov, O.I. //Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2017Volume 2017-January, 12 December 2017, Номер статьи 03CBN057th IEEE International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2017; Zatoka; Ukraine; 10 September 2017 до 15 September 2017; Номер категории CFP17F65-ART; Код 133771. DOI: 10.1109/NAP.2017.8190218.

9. O. I.Prokopov, I.V.Ovsiienko, L.Yu. Matzui, T.A.Len, D.D.Naumova, I.B.Berkutov, I.G.Mirzoiev, F. Le Normand. Weak localization and interaction effects in acceptor graphite intercalation compounds // Fizika Nizkikh Temperatur, Volume 43, Issue 6, June 2017, Pages 884-888.

10. O. Prokopov, I. Ovsiienko, L. Matzui, O. Zloi, N. Borovoy, T. Len, D. Naumova. Peculiarities of charge transfer in graphite intercalation compounds with bromine and iodine chloride. Part of the Springer Proceedings in Physics book series (SPPHY, volume 195), NANO 2016: Nanophysics, Nanomaterials, Interface Studies, and Applications pp 771-787.

11. Ovsienko, I.V., Len, T.A. Matzui, L.Y., Zhuravkov, O.V., Prokopov, O.I., Kunitskyi, Y.A. Resistivity of graphite intercalation compounds with bromine and aluminum chloride under the pressure // Journal of Nano- and Electronic Physics. Volume 9, Issue 3, 2017, Номер статьи 03002.

12. Asymmetric magnetoresistance in the graphite intercalation compounds with cobalt / І. V. Ovsiyenko, l. Yu. Matzui, t. A. Len [et al.] // molecular crystals and liquid crystals. – 2016. – vol. 639. – №.issue 1. – p. 137-150. http://www.tandfonline.com/toc/gmcl20/639/1

13. Магнітоопір модифікованих вуглецевих нанотрубок / Т.А. Лень, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй [та ін.] // Журнал нано- та електронної фізики. – 2017. – T. 9, №1. – C. 01018-1–01018-7.

14. М.О. Боровий, І.В. Овсієнко. Рентгенівська дифрактометрія наноструктурних матеріалів. Навчальний посібник. Вінниця. ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018 86 стор.

15. О.А. Лазаренко, Л.Л. Вовченко, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй. Полімерні композити нановуглець – метал Наукова монографія, Вінниця. ТОВ «Твори», 2018, 200 стор.

2 Responses to “Овсієнко Ірина Володимирівна”

Trackbacks/Pingbacks

  1. […] 23 травня о 1220 в ауд. 408 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри загальної фізики Овсієнко І.В. на тему “Електропровідність інтеркальованих сполук […]


Leave a Reply

advert