Категорія Співробітники

Коротченков Олег Олександрович

професор кафедри загальної фізики
доктор фізико-математичних наук, професор

Тел.: +38 (044) 526-05-10
e-mail: olegk@univ.kiev.ua

1980-1982 – інженер-дослідник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1982 -1985 – аспірантура, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1986 – кандидат фіз.-мат. наук, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1986-1993 – асистент кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1993-2000 – доцент кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2000 – доктор фіз.-мат. наук, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
2000 – професор кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Основні напрямки наукової діяльності:

Дослідження напівпровідникових наноструктур для ефективного енергоперетворення:

 • Теплоперенос в напівпровідникових наноструктурах
 • Фотовольтаїка напівпровідникових гетероструктур
 • Сонохімія напівпровідників

Модифікація електронних властивостей напівпровідникових гетероструктур за допомогою механічних напруг та п’єзоелектричних полів акустичних хвиль:

 • Сонохімічне очищення поверхні напівпровідникових гетероструктур
 • Електро-механічний аналіз Si та SiGe структур
 • Точкові дефекти та їх взаємодія у напівпровідниках

Найбільш вагомі останні роботи:

 • Enhanced photoresponse of Ge/Si nanostructures by combining amorphous silicon deposition and annealing / Podolian, A. Nadtochiy, O. Korotchenkov, B. Romanyuk, V. Melnik, V. Popov // J. Appl. Phys. – 2018. – Vol. 124, №9. – P.095703
 • Фото-електричні властивості кремнієвих структур із нанокомпозитним епоксидно-полімерним шаром / В.І. Шмід, С.П. Назаров, А.О. Подолян, А.Б. Надточій, О.О. Коротченков // Ж. нано- електрон. фіз. – 2018. – т. 10, №2. – С.02024
 • Lifetime improvement in silicon wafers using weak magnetic fields / A. Kuryliuk, L. Steblenko, A. Nadtochiy, O. Korotchenkov // Materials Science in Semiconductor Processing. – 2017. – Vol. 66. – P. 99–104
 • Carrier recombination in sonochemically synthesized ZnO powders / M.I. Zakirov, O.A. Korotchenkov // Materials Science-Poland. – 2017. – Vol.35, №1. – P. 211–216
 • Photovoltage improvements in Cz–Si by low-energy implantation of carbon ions / A. Nadtochiy, O. Korotchenkov, B. Romanyuk, V. Melnik, V. Popov // Mater. Express. – 2016. – Vol.3, №5. – P.055017

Навчально-методичні посібники:

 • Фізика низькорозмірних напівпровідників. Генерація та рекомбінація нерівноважних носіїв заряду. Фотоелектричний ефект. Навчальний посібник / Подолян А.О., Коротченков О.О. – Київ–Вінниця: ТОВ “Твори”, 2018. – 64 с.
 • Напівпровідникові гетероструктури та нанокомпозити на основі кремнію та оксиду цинку: сонохімічний синтез та фізичні властивості. Наукова монографія / Коротченков О.О., Надточій А.Б., Закіров М.І., Ісаєв М.В., Кузьмич А.Г., Боровий М.О. – Київ–Вінниця: ТОВ “Твори”, 2018. – 218 с.

Leave a Reply

advert