Категорія Співробітники

Коротченков Олег Олександрович

Тел.: +38 (044) 526-05-10

корпоративна пошта: olegkorotchenkov@knu.ua

Профіль у наукометричних базах даних:

            

Досвід роботи:

1986–1993 асистент кафедри загальної фізики

1993–1996 доцент кафедри загальної фізики

1996–1999 докторант кафедри загальної фізики

з 2000 професор кафедри загальної фізики

у 1986 р. захистив кандидатську, а у 2000 р. – докторську дисертацію (спеціальність – фізика твердого тіла)

Основні напрямки наукової діяльності:

Фізика напівпровідникових гетероструктур та наноматеріалів:

 • теплоперенос у наноматеріалах (ефект Зеєбека, теплопровідність)
 • фотоелектричні властивості напівпровідникових наноструктур
 • сонохімія поверхні напівпровідників
 • акустичні властивості нанокомпозитних матеріалів

Найбільш вагомі останні роботи:

 • Nadtochiy A., Kozachenko V., Korotchenkov O., Schlosser V. Nickel-fullerene nanocomposites as thermoelectric materials. – Nanomaterials. – 2022. – Volume 12. – Р. 1163.
 • Kozachenko V., Shmid V., Podolian A., Nadtochiy A., Korotchenkov O. Ag/C60 heterojunctions for thermoelectricity. – Low Temp. Phys. – 2022. – Volume 48. – РP. 7–11
 • Podolian A., Nadtochiy A., Korotchenkov O., Schlosser V. Frequency-dependent sonochemical processing of silicon surfaces in tetrahydrofuran studied by surface photovoltage transients. – Molecules. – 2021. – Volume 26. – P. 3756.
 • Nadtochiy A., Gorelov B., Polovina O., Shulga S., Korotchenkov O. Probing matrix/filler interphase with ultrasonic waves. – Journal of Materials Science. -2021. – Volume 56. – P. 14047-14069.
 • Nadtochiy A., Podolian A., Korotchenkov O., Schlosser V. Ultrasonic Processing of Si and SiGe for Photovoltaic Applications. – Rijeka (Croatia), IntechOpen. – In: “Solar Cells”. – 2021. – 23 р.
 • A. Nadtochiy, V. Kuryliuk, V. Strelchuk, O. Korotchenkov, P.-W. Li, S.-W. Lee, Enhancing the Seebeck effect in Ge/Si through the combination of interfacial design features, Sci. Rep. – 2019. – Volume 9. – P. 16335.
 • A. Nadtochiy, O. Korotchenkov, V. Schlosser, Sonochemical modification of SiGe layers for photovoltaic applications, Phys. Stat. Sol. (a) 216, 1900154 (2019).

Навчально-методичні посібники:

 • Вступ до фізики низькорозмірних напівпровідникових систем. Дослідження теплових та термоелектричних властивостей тонких плівок. Наукове видання: для науковців та здобувачів ступеня доктор філософії (PhD) відповідних спеціальностей. / Коротченков О.О., Надточій А.Б. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2021. – 76 с.
 • Фізика низькорозмірних напівпровідників. Генерація та рекомбінація нерівноважних носіїв заряду. Фотоелектричний ефект. Навчальний посібник / Подолян А.О., Коротченков О.О. – Київ–Вінниця: ТОВ “Твори”, 2018. – 64 с.
 • Напівпровідникові гетероструктури та нанокомпозити на основі кремнію та оксиду цинку: сонохімічний синтез та фізичні властивості. Наукова монографія / Коротченков О.О., Надточій А.Б., Закіров М.І., Ісаєв М.В., Кузьмич А.Г., Боровий М.О. – Київ–Вінниця: ТОВ “Твори”, 2018. – 218 с.

Leave a Reply

advert