Категорія Співробітники

Цареградська Тетяна Леонідівна

доцент кафедри загальної фізики
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Вчений секретар кафедри загальної фізики
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5358-3428

Телефон: +380632030247
e-mail: tsar_grd@ukr.net

1990 – вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1990 – 1993 – аспірантура, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1993 – 1994 – молодший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1994 – захист дисертаційної роботи «Теоретичні та експериментальні дослідження процесу аморфізації металевих стекол» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук;
1994 – 1999 – науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1999 – 2007 – старший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
2003 – звання старшого наукового співробітника;
2007 – доцент кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Теоретичні та експериментальні дослідження процесів фазоутворення в аморфних сплавах.

Результати наукової діяльності представлено у 160 публікаціях, з них: 72 статті у вітчизняних та зарубіжних журналах та 88 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.
Видано 20 навчальних посібників та монографія (у співавторстві).

Найбільш вагомі останні роботи:

Навчальні посібники:

 • Physics. Mechanics, Molecular Physics and Thermodynamics: Textbook for foreign students of the preparatory departments / V. V. Kozachenko, O. O. Kalenyk, T. L. Tsaregradska. // K.: Publishing and Polygraphic Centre “The University of Kyiv”, 2019, 174 р.  (Козаченко В.В., Каленик О.О., Цареградська Т.Л., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ “Київський університет”, 2019, 174 c.)
 • Навчальний посібник „Загальна фізика для біологів. Збірник задач” / В.А. Макара, В.І. Оглобля, І.В. Плющай, Т.Л. Цареградська // ВПЦ „Київський університет”, 2011, 258 с.
 • Навчальний посібник. ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ. ЧАСТИНА І. Механіка, молекулярна фізика, електрика та магнетизм / Боровий М.О., Лисов В.І., Козаченко В.В., Цареградська Т.Л. , Овсієнко І.В., Жабітенко О.М. // Видавництво «Кафедра», 2012, 289 с.
 • Невпорядковані системи та квазікристали / Боровий М. О., Каленик О. О., Куницький Ю. А., Цареградська Т. Л. // Київ, Видавництво «Інтерсервіс», 2014, 228 с.
 • Наноматеріали, нанотехнології, нанопристрої / Боровий М.О., Куницький Ю.А., Каленик О.О., Овсієнко І.В., Цареградська Т.Л. // Київ, Видавництво «Інтерсервіс», 2015, 350 с.
 • Безпека життєдіяльності з основами екології / Цареградська Т.Л. , Плющай І.В., Каленик О.О., Плющай О.І. // Київ. Видавництво «Інтерсервіс». – 2016. – 252 с.
 • Загальна фізика для хіміків. Збірник задач. Частина 1.  Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка / Боровий М.О., Оліх О.Я., Овсієнко І.В., Цареградська Т.Л. , Козаченко В.В., Подолян А.О., Ісаєв М.В. // Вінниця. Видавництво «Нілан-ЛТД». – – 155 с.

Статті:

 •  Theoretical analysis of metal salt crystallization process on the thermoexfoliated and disperse graphite surface / Matsui L.Y., Vovchenko L.L., Ovsiienko I.V., Tsaregradskaya, T.L., Saenko G.V. // Springer Proceedings in Physics 221, с. 333-348, 2019.
 • Effect of ultrasonic treatment on phase formation processes in amorphous alloy Fe76 Ni4 Si14 B6 / Tsaregradskaya T.L., Kozachenko V.V., Kuryliuk A.M., Turkov O.V., Saenko G.V. // Journal of Nano- and Electronic Physics, 11(3), 03031-1 – 03031-4, 2019.
 • Influence of thermal treatment on phase formation processes in amorphous alloys / Lysov V.I., Tsaregradskaya T.L., Turkov O.V. [et al.] // Springer Proceedings in Physics 210, Nanooptics, Nanophotonics, Nanostructures, and Their  –  2018. – P.341-352
 • Термодинамічний аналіз процесу кристалізації сплавів системи Ni-Zr. / Цареградська Т.Л., Лисов В.І.,  Каленик О.О. [та ін.]  // Журнал нано- та електронної фізики. – 2018.– Vol. 10, № – С. 04008-1 – 04008-4.
 • Першопринципне моделювання електронної структури та механічних властивостей субстехіометричного TiCx / І.В. Плющай,
  Т.Л. Цареградська
  , О.І. Плющай. // Металлофиз. новейшие технол. / Metallofiz. Noveishie Tekhnol. – 2018. Т. 40, № 8. – С. 1113-1121.
 •  Кероване  наноструктурування  з аморфного стану в  багатокомпонентних сплавах на основі кобальту. / В.І. Лисов,
  Т.Л. Цареградська
  , А.М. Курилюк [та ін.]  // Журнал фізичних досліджень. – 2018. – Т. 22, № 3. С. 3702 (5c)
 • Отримання аморфно-нанокристалічних сплавів частковою кристалізацією металевих стекол / В.І. Лисов, Т.Л. Цареградська, Г.В. Саєнко [та ін.] // Журнал нано- та електронної фізики. – 2017. – Vol. 9 No 3. – 03006 (4 pp)
 • Термодинамический анализ и практическая реализация очистки аморфной фазы от вмороженных центров кристаллизации / В.И. Лысов, Т.Л. Цареградская, О.В. Турков [та ін.] // Журнал физической химии. – 2017. Т. 91, №12. – С.28-32.
 • Теоретичний аналіз процесів фазоутворення в аморфних стопах системи Fe-Zr. / І.В. Плющай, Т.Л. Цареградська, О.О. Каленик [та ін.] // Металлофиз. новейшие технол. / Metallofiz. Noveishie Tekhnol. – 2016. Т. 38, № 9. – С. 1233-1247.

Leave a Reply

advert