Категорія Співробітники

Мацуй Людмила Юріївна

Завідувач лабораторією «Фізичне матеріалознавство твердого тіла»
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор

Тел.: +38 (044) 526-23-84
e-mail: matzui@univ.kiev.ua

Мацуй Людмила Юріївна, 1952 року народження, освіта вища, закінчила в 1974 році фізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Загальна фізика” (спеціалізація “Кріогенне матеріалознавство”). З 1974 по 1977 працювала на посаді інженера кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка З 1978 по 1981 рік навчалася в аспірантурі на фізичному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка. У 1983р. році захистила дисертацію та одержала наукову ступінь кандидата фізико-математичних наук. З 1981-1998 – молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії “Фізичне матеріалознавство”, з 1999р. по теперішній час – завідувач лабораторію “Фізичне матеріалознавство” фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2006р. році захистила дисертацію та одержала наукову ступінь доктора фізико-математичних наук. У 2016 отримала звання професора зі спеціальності Фізика та астрономія.-Мацуй Л.Ю. була головою та співорганізатором постійного Українсько-німецького симпозіуму з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнології (2010,2012рр.) та Українсько-Французьскої школі-семінару з фізики та хімії вуглецевих наноматеріалів (2009р., 2013р.).
Мацуй Л.Ю. є висококваліфікованим спеціалістом в галузі фізики твердого тіла. Основні напрямки її наукової діяльності є дослідження електронних та магнітних властивостей вуглецевих матеріалів і інтеркальованих сполук графіту та їх взаємозв’язок із структурними характеристиками цих матеріалів, розробка нових композиційних матеріалів графіт-метал, електронні, магнітні та теплові властивості цих матеріалів, розробка полімерних нанокомпозитів на основі структурно різних форм нанокарбону з необхідним рівнем регульованих електричних, електродинамічних, теплових та механічних характеристик для створення захисних екранів від електромагнітного випромінювання та матеріалів для потреб наноелектроніки, машинобудування, електро- і радіотехніки. Результати наукової діяльності опубліковані у понад 400 наукових роботах них 165 наукових статей, 7 патентів, 1 навчальний посібник, 5 розділів монографій. Під її керівництвом виконано та захищено 5 дисертаційних робіт та одна докторська дисертація з досліджень електронних та магнітних властивості вуглецевих матеріалів та композитів на їх основі. Мацуй Л.Ю. – член спеціалізованої вченої ради D26.001.08 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (фізичний факультет) та спеціалізованої вченої ради Д 26.179.01 Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України. Також Мацуй Л.Ю. проводить активну роботу по організації симпозіумів на конференцій. Вона була головою та співорганізатором постійного Українсько-німецького симпозіуму з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнології (2010, 2012 ,2015рр.) та Українсько-Французьскої школі-семінару з фізики та хімії вуглецевих наноматеріалів (2009р., 2013р. 2017р).Має індекс Гірша 12, кількість цитувань у міжнародних виданнях більше 360.

Мацуй Л.Ю.. була науковим керівником 8 міжнародних грантів які фінансувались країнами ЕС та США :

2002-2005 Проект УНТЦ “Створення нового класу композиційних матеріалів на основі модифікованих форм графіту”; N 1089;
2002-2005 Проект УНТЦ Нанокомпозитні метал-графітові структури, N 1618;
2005-2006 CRDF grant New materials on carbon nanotube basis for nanotechnology партнер проекта проф. Peter Eklund(The Pennsylvania State University,USA);
2005-2006 Украінсько – французська програма „Dnipro” проект Магнітні властивості металевих частинок, інкапсульованих у вуглецеві наноматеріали” партнер проекта проф. Francois LeNormand(INSTITUT DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE DES MATERIAUX DE STRASBOURG, France);
2006-2009 Украінсько-французська програма ARCUS, проект: “Propriétés magnétiques de nanoparticules orientées”. Партнер проекта –проф. A.Varnek – Université de Strasbourg (France);
2008-2009 Украінсько- Німецька науково дослідна програма “Полімерні композити на основі вуглецевих нанотрубок для практичного застосування”. Партнер проекта проф. Peter Scharff, Technishe Universitat Ilmenau, Fakultat fur Mathematic und naturwissenschaften, German;
2009-2010 Украінсько – французська програма „Dnipro” проект “Композиційні матеріали нановуглець-перехідні метали для спінтроніки” партнер проекта проф. FrancoiLeNormand (INSTITUT DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE DES MATERIAUX DE STRASBOURG, France;
2010-2012 Проект УНТЦ “Новітні нанокарбон-полімер композити з підвищеними екрануючими та тепловими властивостями” N 4908;
2012-2015 Проект в рамках международной программы НАТО „ Наука за мир” (SCIENCE FOR PEACE)«Новітні нанокомпозитні матеріали на основі низько розмірних вуглецевих систем для електромагнітного екранування» (грант NUKR.SFPP 984243)

 

Мацуй Л.Ю.. була науковим керівником у наступних аспірантів та здобувачів фізичного факультету:

Лазаренко О.А. (2012) тема дисертаційної роботи: «Електричні та теплові властивості полімернихкомпозитів з нановуглецевим наповнювачем».

Лень Т.А. (2012) тема дисертаційної роботи: «Вплив структурно-морфологічного складу нановуглецевих матеріалів з нанотрубками на електротранспортні властивості».

Перец Ю.С. Захист 30 березня 2015 року, тема дисертаційної роботи: «ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ТА ТЕПЛОВІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ З ДВОКОМПОНЕНТНИМ НАПОВНЮВАЧЕМ».

Сагалянов І. Ю. (2015) тема дисертаційної роботи: «Електропровідність графену з різними розподілами дефектів заміщення та адсорбованих атомів».

ЯКОВЕНКО О.С. Захист 26 березня 2018 року, тема дисертаційної роботи: «ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ.ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІМЕР-ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОКОМПОЗИТІВ».

ПРОКОПОВ О.І. Захист 28 жовтня 2019 року, тема дисертаційної роботи: «ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНТЕРКАЛЬОВАНИХ СПОЛУК ГРАФІТУ З ХЛОРИДОМ ЙОДУ ТА БРОМОМ».

(деталі на http://www.phys.univ.kiev.ua/aspirantura/disertatsiyi, https://www.phys.univ.kiev.ua/cat/diss_ua)

 

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Електронні та магнітні властивості вуглецевих матеріалів і інтеркальованих сполук графіту та їх взаємозв’язок із структурними характеристиками цих матеріалів;
 • Термодинаміка та термостабільність інтеркальованих сполук графіту;
 • Розробка нових композиційних матеріалів графіт-метал, електронні, магнітні та теплові властивості цих матеріалів;
 • Розробка полімерних нанокомпозитів на основі структурно різних форм нанокарбону з необхідним рівнем регульованих електричних, електродинамічних, теплових та механічних характеристик для створення захисних екранів від електромагнітного випромінювання та матеріалів для потреб наноелектроніки,
 • машинобудування, електро- і радіотехніки.

Результати наукової діяльності опубліковані у 200 наукових роботах (в тому числі в 3-х патентах на винаходи) у вітчизняних та зарубіжних журналах, а також в матеріалах наукових конференцій.
Член Українського Фізичного товариства.

Індекс Гірша (h-індекс) Мацуй Л.Ю. за наукометричною базою даних Scopus – 17.

Researchgate:  https://www.researchgate.net/profile/Ludmila_Matzui

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603038609

Найбільш вагомі останні роботи: 

 1. O. V. Lozitsky, L. L. Vovchenko, L. Y. Matzui & Y. S. Milovanov. Dielectric properties of epoxy composites with mixed fillers including graphite nanoplatelets/BaTiO3. MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS. 2018, VOL. 671, NO. 1, 67–77. https://doi.org/10.1080/15421406.2018.1542086
 2. Luidmila Yu. Matsui, Luidmila L. Vovchenko, Iryna V. Ovsiienko, Tatiana L. Tsaregradskaya, Galina V. Saenko. Theoretical analysis of metal salt crystallization process on the thermoexfoliated and disperse graphite surface (Conference Paper). Springer Proceedings in PhysicsVolume 221, 2019, Pages 333-348. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17759-1_23
 3. The effect of ultraviolet irradiation on the electro transport properties of carbon nanotubes / O. Marinin, I. Ovsiienko, T. Len, L. Matzui, Yu. Prylutskyy, D. Naumova, U. Ritter // Springer Proceeding in Physics. – 2019. – Vol. 222 – Issue . – P.145 – 163.
 4. The structural studies of phase transitions in the graphite intercalation compounds with iodine chloride and bromine / I.V. Ovsiienko, T.A. Len, O.I. Prokopov, M.O. Borovoy, L.Y. Matzui, O.A. Syvolozhskyi // Journal of Nano- and Electronic Physics. Журнал нано- та електронної фізики. – 2019. – T. 11, №4. – C. 04002-1–040002-6. https://jnep.sumdu.edu.ua/download/numbers/2019/4/articles/jnep_11_4_04002.pdf
 5. Electrical and thermal conductivity of ternary composites graphite тanoplatelets/TiO2/epoxy / L.L. Vovchenko, T.A. Len, L.Y. Matzui, O.V. Turkov, Yu.S. Perets // Journal of Nano- and Electronic Physics. Журнал нано- та електронної фізики. – 2019. – T. 11, №3. – P. 03007-1–03007-7.
 6. Phase transitions in the graphite intercalation compound with bromine / O. Prokopov , I. Ovsiienko, V. Strelchuk, O.F. Kolomys, L. Matzui, T. Len // Molecular Cryst. and Liquid Cryst. – 2018. – v. 672, № 1. – P. 41- 53. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15421406.2018.1542105
 7. Yakovenko, O.S., Matzui, L.Y., Perets, Y.S., Vovchenko, L.L., Klepko, V.V., Lobko, Y.V. Interface interaction as a factor of dielectric properties of epoxy-based composites with graphite nanoplatelets. J. Nano electron Phys. Volume 11, Issue 2, 2019, 02032 (5p).
 8. Polymer Nanocomposites with Hybrid Fillers as Materials with Controllable Electrodynamic Characteristics for Microwave Devices. Matzui L.Y., Yakovenko O.S., Vovchenko L.L., Lozitsky O.V., Oliynyk V.V., Zagorodnii V.V. Chapter 6 In: Maffucci A., Maksimenko S. (eds) Fundamental and Applied Nano-Electromagnetics II. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics. Springer, Dordrecht. (2019), pp 91-112.
 9. High-frequency absorption properties of gallium weakly doped barium hexaferrites. Trukhanov, S.V., Trukhanov, A.V.,  Kostishyn, V.G.,  Zabeivorota, N.I.,  Panina, L.V.,  Trukhanov, A.V.,  Turchenko, V.A.,  Trukhanova, E.L.,  Oleynik, V.V.,  Yakovenko, O.S.,  Matzui, L.Y.,  Zhivulin, V.E.  Philosophical Magazine 2019, Volume 99, Issue 5, 585-605.
 10. O.S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, L.L. Vovchenko, O.A. Lazarenko, Yu.S. Perets, O.V. Lozitsky. Complex permittivity of polymer-based composites with carbon nanotubes in microwave band. Applied Nanoscience 2019, pp. 1-7.
 11. L.L. Vovchenko, T.A. Len, L.Y. Matzui, O.V. Turkov, Yu.S. Perets. Electrical and thermal conductivity of ternary composites graphite nanoplatelets/TiO2/epoxy. Journal of Nano- and Electronic Physics.– 2019. – T. 11, №3. – P. 03007-1–03007-7.
 12. Perets, Y.S., Yakovenko, O.S., Lazarenko, O.A., Vovchenko, L.L., Matzui, L.Y. Influence type filler on tunnel conductivity in composites. Molecular Crystals and Liquid Crystals, Volume 674, Issue 1, 2018, Pages 76-91.
 13. Vovchenko, L. Matzui, Y. Perets, I. Sagalianov, O. Yakovenko. , Electrical and thermal conductivity of epoxy nanocomposites with hybrid fillers, in: Bartul, Z., Trenor, J. (Eds.), Advances in Nanotechnology, V.21, Nova Science Publishers, New York, 2018, pp. 1-85.
 14. L. Vovchenko, L. Matzui, Y. Perets, Y. Milovanov. Dielectric Properties and AC Conductivity of Epoxy/Hybrid Nanocarbon Filler Composites. Springer Proceedings in Physics. Chapter 24, 214, 2018, pp. 377-393.
 15. I.V.Ovsiienko, T. Len, L. Matzui, O. Lazarenko, F. Le Normand, A. Shames. Features of microstructure of chemically obtained graphene-like particles. Ukrainian Journal of Physics. – 2018. – V. 63. –
  Issue 8. – P. 759-766. https://doi.org/10.15407/ujpe63.8.759

 

Leave a Reply

advert