Кафедра загальної фізики була створена у 1944 році для викладання фізики на природничих факультетах на той час Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1972 року на кафедрі діє  власна навчальна спеціалізація з підготовки фахівців у галузі фізики твердого тіла.  У різний час на кафедрі працювали такі видатні вчені, як професори Жмудський О.З., Кучеров І.Я., Харьков Є.Й., Шияновський В.І., Перга В.М., Островський І.В., Петренко П.В. Ними створено наукові школи з акустоелектроніки та фізичної акустики твердого тіла (проф. Кучеров І.Я., проф. Островський І.В.), фізики аморфних та вуглецевих матеріалів (проф. Харьков Є.Й.),  рентгенівської емісійної спектроскопії твердого тіла (проф. Жмудський А.З., проф. Шияновський В.І.), у рамках яких продовжуються сучасні наукові дослідження.

На сьогодні у штаті науково-педагогічних працівників кафедри працюють 3 доктори фіз.-мат. наук (проф. Боровий М.О., проф. Коротченков О.О., доц. Оліх О.Я.), 5 кандидатів фіз.-мат. наук (доц. Козаченко В.В., доц. Овсієнко І.В., доц. Подолян А.О., доц. Цареградська Т.Л., асист. Ліщук П.О.).

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеню «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Фізика» спеціальності 104 «Фізика та астрономія» за двома спеціалізаціями: «Фізика наноструктур в металах та кераміках» та «Фізичне матеріалознавство». Підготовка фахівців освітнього ступеню «магістр» здійснюється також у рамках спеціальності 104 «Фізика та астрономія» за освітньо-науковими програмами «Фізика наноструктур в металах та кераміках» та «Фізика наносистем». Підготовка за спеціальністю (магістратура) та спеціалізаціями (бакалаврат) «Фізика наноструктур в металах та кераміках» здійснюється спільно з колективом викладачів та науковців кафедри фізики металів. Щорічно кафедра випускає у середньому 9 – 10 бакалаврів та 8 – 9 магістрів за вказаною спеціальністю.

Для якісної підготовки бакалаврів та магістрів на кафедрі створено 7 лабораторних практикумів, у яких функціонує 37 лабораторних робіт до спеціальних курсів, які виконуються на науковому обладнанні науково-дослідної лабораторії «Фізичне матеріалознавство твердого тіла». На базі цієї ж лабораторії щорічно виконуються кваліфікаційні бакалаврські та магістерські роботи студентами спеціалізації кафедри.

Для забезпечення високого навчально-методичного рівня викладання на кафедрі ведеться активна видавнича діяльність з підготовки навчальних посібників. Зокрема, за останні 7 років видано 21 навчальний посібник як за матеріалами спеціальних курсів, так і загального курсу фізики.
Наукова-дослідницька робота на кафедрі загальної фізики виконується як викладачами кафедри, так і співробітниками науково-дослідної лабораторії «Фізичне матеріалознавство твердого тіла», у штаті якої працюють 3 доктори фіз.-мат. наук (проф. Мацуй Л.Ю., Вовченко Л.Л., Бурбело Р.М.) та 7 кандидатів фіз.-мат. наук (Горб А.М., Кузьмич А.Г., Лазаренко О.А., Лень Т.М., Надточій А.Б., Половина О.І., Яковенко О.В.).

Основні напрями наукової роботи кафедри:

Фізика напівпровідникових наносистем (н.к. проф. Коротченков О.О),

Фізика вуглецевих наноструктур та нанокомпозитів (н.к. проф. Мацуй Л.Ю.),

Фізика фототермоакустичних явищ у неоднорідних та низькорозмірних системах (н.к. д.ф.-м.н. Бурбело Р.М.),

Фізика фазових переходів у конденсованих системах (н.к. проф. Боровий М.О.),

Фізика аморфних матеріалів (н.к. доц. Цареградська Т.Л.).

 

На сьогодні викладачами та науковими співробітниками кафедри виконуються три держбюджетні науково-дослідницькі теми:

18БФ051-02 – «Розробка нових полімерних нанокомпозитів з гібридними наповнювачами з керованими електрофізичними властивостями як елементів мікрохвильового обладнання». н. к. проф. Мацуй Л.Ю. Обсяг фінансування на 2020 р. – 1,88 млн. грн.

19БФ051-05 «Розробка фізичних засад функціоналізації наноструктурованих матеріалів на основі карбону, напівпровідникових гетероструктур та поруватого кремнію», н. к. проф. Коротченков О.О., Обсяг фінансування на 2020 р. – 1,28 млн. грн.

18БФ051-01М «Особливості фототермічних та фотоакустичних процесів в низьковимірних напівпровідникових системах на основі кремнію» (молодіжна тема), н. к. к.ф.-м.н. Дубик К.В. Обсяг фінансування на 2020 р. – 0,34 млн. грн.

За останні 7 років загальний обсяг фінансування наукових досліджень на кафедрі за кошти державного бюджету склав 9,3 млн. грн. Крім того, за цей період виконувалися дослідження у рамках міжнародних проектів та грантів на суму 8,1 млн. грн. Отримано ряд важливих нових наукових результатів, про які можна дізнатися у розділі «Наукова робота»

advert