Категорія December, 2013

Мацуй Людмила Юріївна

Завідувач лабораторією «Фізичне матеріалознавство твердого тіла»
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор

Тел.: +38 (044) 526-23-84
e-mail: matzui@univ.kiev.ua

Мацуй Людмила Юріївна, 1952 року народження, освіта вища, закінчила в 1974 році фізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Загальна фізика” (спеціалізація “Кріогенне матеріалознавство”). З 1974 по 1977 працювала на посаді інженера кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка З 1978 по 1981 рік навчалася в аспірантурі на фізичному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка. У 1983р. році захистила дисертацію та одержала наукову ступінь кандидата фізико-математичних наук. З 1981-1998 – молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії “Фізичне матеріалознавство”, з 1999р. по теперішній час – завідувач лабораторію “Фізичне матеріалознавство” фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2006р. році захистила дисертацію та одержала наукову ступінь доктора фізико-математичних наук. У 2016 отримала звання професора зі спеціальності Фізика та астрономія.-Мацуй Л.Ю. була головою та співорганізатором постійного Українсько-німецького симпозіуму з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнології (2010,2012рр.) та Українсько-Французьскої школі-семінару з фізики та хімії вуглецевих наноматеріалів (2009р., 2013р.).
Мацуй Л.Ю. є висококваліфікованим спеціалістом в галузі фізики твердого тіла. Основні напрямки її наукової діяльності є дослідження електронних та магнітних властивостей вуглецевих матеріалів і інтеркальованих сполук графіту та їх взаємозв’язок із структурними характеристиками цих матеріалів, розробка нових композиційних матеріалів графіт-метал, електронні, магнітні та теплові властивості цих матеріалів, розробка полімерних нанокомпозитів на основі структурно різних форм нанокарбону з необхідним рівнем регульованих електричних, електродинамічних, теплових та механічних характеристик для створення захисних екранів від електромагнітного випромінювання та матеріалів для потреб наноелектроніки, машинобудування, електро- і радіотехніки. Результати наукової діяльності опубліковані у понад 400 наукових роботах них 165 наукових статей, 7 патентів, 1 навчальний посібник, 5 розділів монографій. Під її керівництвом виконано та захищено 5 дисертаційних робіт та одна докторська дисертація з досліджень електронних та магнітних властивості вуглецевих матеріалів та композитів на їх основі. Мацуй Л.Ю. – член спеціалізованої вченої ради D26.001.08 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (фізичний факультет) та спеціалізованої вченої ради Д 26.179.01 Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України. Також Мацуй Л.Ю. проводить активну роботу по організації симпозіумів на конференцій. Вона була головою та співорганізатором постійного Українсько-німецького симпозіуму з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнології (2010, 2012 ,2015рр.) та Українсько-Французьскої школі-семінару з фізики та хімії вуглецевих наноматеріалів (2009р., 2013р. 2017р).Має індекс Гірша 12, кількість цитувань у міжнародних виданнях більше 360.

Мацуй Л.Ю.. була науковим керівником 8 міжнародних грантів які фінансувались країнами ЕС та США :

2002-2005 Проект УНТЦ “Створення нового класу композиційних матеріалів на основі модифікованих форм графіту”; N 1089;
2002-2005 Проект УНТЦ Нанокомпозитні метал-графітові структури, N 1618;
2005-2006 CRDF grant New materials on carbon nanotube basis for nanotechnology партнер проекта проф. Peter Eklund(The Pennsylvania State University,USA);
2005-2006 Украінсько – французська програма „Dnipro” проект Магнітні властивості металевих частинок, інкапсульованих у вуглецеві наноматеріали” партнер проекта проф. Francois LeNormand(INSTITUT DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE DES MATERIAUX DE STRASBOURG, France);
2006-2009 Украінсько-французська програма ARCUS, проект: “Propriétés magnétiques de nanoparticules orientées”. Партнер проекта –проф. A.Varnek – Université de Strasbourg (France);
2008-2009 Украінсько- Німецька науково дослідна програма “Полімерні композити на основі вуглецевих нанотрубок для практичного застосування”. Партнер проекта проф. Peter Scharff, Technishe Universitat Ilmenau, Fakultat fur Mathematic und naturwissenschaften, German;
2009-2010 Украінсько – французська програма „Dnipro” проект “Композиційні матеріали нановуглець-перехідні метали для спінтроніки” партнер проекта проф. FrancoiLeNormand (INSTITUT DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE DES MATERIAUX DE STRASBOURG, France;
2010-2012 Проект УНТЦ “Новітні нанокарбон-полімер композити з підвищеними екрануючими та тепловими властивостями” N 4908;
2012-2015 Проект в рамках международной программы НАТО „ Наука за мир” (SCIENCE FOR PEACE)«Новітні нанокомпозитні матеріали на основі низько розмірних вуглецевих систем для електромагнітного екранування» (грант NUKR.SFPP 984243)

Основні напрямки наукової діяльності:

  • Електронні та магнітні властивості вуглецевих матеріалів і інтеркальованих сполук графіту та їх взаємозв’язок із структурними характеристиками цих матеріалів;
  • Термодинаміка та термостабільність інтеркальованих сполук графіту;
  • Розробка нових композиційних матеріалів графіт-метал, електронні, магнітні та теплові властивості цих матеріалів;
  • Розробка полімерних нанокомпозитів на основі структурно різних форм нанокарбону з необхідним рівнем регульованих електричних, електродинамічних, теплових та механічних характеристик для створення захисних екранів від електромагнітного випромінювання та матеріалів для потреб наноелектроніки,
  • машинобудування, електро- і радіотехніки.

Результати наукової діяльності опубліковані у 200 наукових роботах (в тому числі в 3-х патентах на винаходи) у вітчизняних та зарубіжних журналах, а також в матеріалах наукових конференцій.
Член Українського Фізичного товариства.

Найбільш вагомі останні роботи: 

Монографії:

О.А.Лазаренко, Л.Л.Вовченко, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй. Полімерні композити нановуглець-метал: структура і електричні властивості. Видання: ТОВ “ТВОРИ. – 2018. – Стр. 1-204.

Розділи в монографіях:

1. L. Vovchenko, L. Matzui, V. Oliynyk, V. Launetz, V. Zagorodnii and O. Lazarenko. Chapter 2 Electrical and Shielding Properties of Nanocarbon-Epoxy Composites. In ‘Conductive Materials and Composites’ (ed. Vera Mitchell) NY: Nova Science Publishers, 2016, P. 29-90.
2. Yakovenko, O., Matzui, L., Perets, Y., Ovsiienko, I., Brusylovets, O., Vovchenko, L., Szroeder, P. Effects of dispersion and ultraviolet/ozonolysis functionalization of graphite nanoplatelets on the electrical properties of epoxy nanocomposites. Chapter 39 in Nanophysics, Nanophotonics, Surface Studies, and Applications. Springer Proceedings in Physics Volume 183, 2016, Pages 477-491.
3. L. Yu. Matzui, O. S. Yakovenko, L. L. Vovchenko, V. V. Oliynyk, V. V. Zagorodnii, V. L. Launets. Chapter “Conductive and shielding properties of MWCNTs/polymer nanocomposites with aligned filler distribution” in book “Fundamental and Applied Nano-Electromagnetics”. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, 2016, pp.251-271
4. L. Vovchenko, L. Matzui, Y. Perets, Y. Milovanov. Dielectric properties and AC conductivity of epoxy/hybrid nanocarbon filler composites. Chapter 24 in Nanochemistry, Biotechnology,Nanomaterials, and Their Applications, Springer Proceedings in Physic.- 2018.-V. 214, P. 377-393.
5. L. Vovchenko, L. Matzui, Y. Perets, I.Sagalianov, O.Yakovenko. Electrical and thermal conductivityof epoxy nanocomposites with hybrid fillers. Advances in Nanotechnology. Nova Science Publishers,New York. – 2018. – V.21. – P. 1-85

Статті:

1. T. Len, I. Ovsienko, L. Matzui, V. Tkachuk, I. Berkutov, I. Mirzoiev, Yu. Prylutskyy, N. Tsieюrkezos, Magnetoresistance of functionalized carbon nanotubes. Mat.-wiss. u.Werkstofftech. 2016, 47, No. 2-3, P.254-262.
2. T. Len, I. Ovsiienko, L. Matzui, I. Berkutov, I. Mirzoiev, Yu. Prylutskyy, Andrievskii V., Mirzoiev I., Yu. Komnik, G. Grechnev, Yu. Kolesnichenko, R. Hayn, Scharff P.Magnetoresistance and electrical resistivity of N-doped multi-walled carbon nanotubes at low temperatures, Phys. Status Solidi B. – 2015. – v. 252, № 6. – P. 1402 – 1409.
3. O. S. Yakovenko, L. Yu. Matzui, L. L. Vovchenko, V. V. Oliynyk, V. L. Launetz, and A. V. Trukhanov. Dielectric Properties of Composite Materials Containing Aligned Carbon Nanotubes. Inorganic Materials, 2016, Vol. 52, No. 11, pp. 1198–1203.
4. Trukhanov, A.V., Trukhanov, S.V., Turchenko, V.A., Oleinik, V.V., Yakovenko, E.S., Matsui, L.Y., Vovchenko, L.L., Launets, V.L., Kazakevich, I.S., Dzhabarov, S.G. Crystal structure, magnetic, and microwave properties of solid solutions BaFe12–xGaxO19 (0.1 ≤ x ≤ 1.2). Physics of the Solid State, Vol. 58, Issue 9, 2016, P. 1792-1797.
5. Yulia Perets, Lyudmila Matzui, Lyudmila Vovchenko, Irina Ovsiienko, Olena Yakovenko, Oleksandra Lazarenko, Alexander Zhuravkov and Oleksii Brusylovets. Influence of Ultraviolet/Ozonolysis Treatment of Nanocarbon Filler on the Electrical Resistivity of Epoxy Composites. Nanoscale Research Letters (2016) 11:370.
6. I.Y. Sagalianov, L.L. Vovchenko, L.Y. Matzui, A.A. Lazarenko, V.V. Oliynyk, O.V. Lozitsky, and U. Ritter. Optimization of multilayer electromagnetic shields: A genetic algorithm approach. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Volume 47, Issue 2-3, pages 263–271, 2016.
7. S.V.TrukhanovA.V.Trukhanov,V.G.Kostishyna,L.V.Paninaa,An.V.Trukhanov, , E.L.Trukhanova, , O.S.Yakovenko,L.Yu.Matzui, D.A.Vinnik. Magnetic, dielectric and microwave properties of the BaFe12-xGaxO19(x ≤ 1.2) solid solutions at room temperature Journal of Magnetism and Magnetic MaterialsVolume 442, 15 November 2017, Pages 300-310
8. Yu. Perets, L. Aleksandrovych, N. Melnychenko, Lazarenko O, Vovchenko L, Matzui L. The electrical properties of hybrid composites based on multiwall carbon nanotubes with graphite nanoplatelets / Nanoscale Res. Lett. – 2017. – Vol.12. – P. 406-1–406-11.
9. I. Sagalianov, L. Vovchenko, L. Matzui , Lazarenko OSynergistic enhancement of the percolation threshold in hybrid polymeric nanocomposites based on carbon nanotubes and graphite nanoplatelets /, // Nanoscale Res. Lett. – 2017. – Vol.12. – P. 140-1–140-7.
10. S. Trukhanov, A. Trukhanov, L. L. V. Panina, An. V. Trukhanov, V. A. Turchenko, D. I. Tishkevich,c E. L. Trukhanova, O. S. Yakovenko. L. Yu. Matzuig // Investigation into the structural features and microwave absorption of doped barium hexaferrites / S. Trukhanov, A. Trukhanov, L. L. V. Panina, An. V. Trukhanov, V. A. Turchenko, D. I. Tishkevich,c E. L. Trukhanova, O. S. Yakovenko. L. Yu. Matzuig // Dalton Transactions. – 2017. – Vol.46, №28. – P. 9010–9021
11. .I.V.Ovsiienko, L.Yu. Matzui, I.B. Berkutov, I. Mirzoiev, T.A. Len, Yu.I. Prylutskyy, O.I. Prokopov, U.Ritter. Magnetoresistance of graphite intercalated with cobalt. Journal of Materials Science. –2018. –V. 53. – Issue 1. –P. 716-726.
12. O.S.Yakovenko, L.Yu. Matzui, L.L. Vovchenko, O.V.Lozitsky, O.I.Prokopov, O.A. Lazarenko,A.V.Zhuravkov, V.V.Oliynyk, V.L.Launets, S.V.Trukhanov, A.V.Trukhanov. Electrophysical propertiesof epoxy-based composites with graphite nanoplatelets and magnetically aligned magnetite.Molecular Crystals and Liquid Crystals.- 2018. -V. 661. – Issue 1. – P.68-80.
13. A.V.Trukhanov, V.G.Kostishyn, L.V.Panina, V.V.Korovushkin, V. A.Turchenko, P. Thakur, A. Thakur, Y. Yang, D. Vinnik, E. Yakovenko, L.Matzui, E.Trukhanova, S. Trukhanov. Control of electromagnetic properties in substituted M-type hexagonal ferrites. Journal of Alloys and Compounds. – 2018.- V.754.- P. 247-256.
14. Trukhanov, V.G. Kostishin, V.V. Korovushkin, L.V. Panina, S.V.Trukhanov, V.A. Turchenko, I.S.Polyakov, R.Kh. Rakhmatullin, G.A. Filatov, T.I. Zubar, V.V. Oleinik, E.S. Yakovenko, L.Yu. Matsui,L.L.Vovchenko, V.L.Launets, E.L. Trukhanova. Mössbauer studies and the microwave properties ofAl3+- and In3+-substituted barium hexaferrites. Physics of the SolidState.–2018.-V.60.-P.1768-1777.
15. A.V.Trukhanov, L.V.Panina, S.V. Trukhanov, V.G. Kostishyn, V.A.Turchenko, D.A.Vinnik, T.I. Zubar,E.S.Yakovenko, L.Y. Macuy, E.L. Trukhanova. Critical influence of different diamagnetic ionsonelectro magnetic properties of BaFe12O19. Ceramics International. – 2018. V. – 44. – Issue 12. –P. 13520-13529.
16. Y. Mamunya, L. Matzui, L.Vovchenko, O.Maruzhenko, V.Oliynyk, S.Pusz, B.Kumanek, U.Szeluga.Influence of conductive nano- and micro filler distribution on electrical conductivity and EMI shielding properties of polymer/carbon composites. Composites Science and Technology. – 2019. –V.170. – P. 51-59.

 

Posted in СпівробітникиComments (0)


advert