Категорія July, 2012

Аспіранти з відривом від виробництва

Перший рік навчання:

  1. Шмід Володимир Ігорович – науковий керівник професор кафедри загальної фізики Коротченков Олег Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор. Тема дисертаційного дослідження: Фотоелектричні властивості функціоналізованих поверхонь кремнієвих структур.”

Другий рік навчання:

  1. Ліщук Павло Олександрович – науковий керівник провідний науковий співпробітник Бурбело Р. М., доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник. Тема дисертаційного дослідження:  “Особливості теплового транспорту в поруватих напівпровідникових структурах на основі кремнію.”
  2. Прокопов Олександр Ігорович  науковий керівник завідувач НДЛ “Фізичне матеріалознавство” Мацуй Л. Ю., доктор фізико-математичних наук. Тема дисертаційного дослідження:
    “Фазові перетворення в двовимірних вуглецевих структурах.”
  3. Мельниченко Микола Сергійович – науковий керівник завідувач НДЛ “Фізичне матеріалознавство” Мацуй Л. Ю., доктор фізико-математичних наук. Тема дисертаційного дослідження:
    “Вплив типу наповнювача на електродинамічні характеристики нановуглець-полімерних композитів. “

Третій рік навчання:

  1. Войтенко Катерина Володимирівна – науковий керівник провідний науковий співпробітник Бурбело Р. М., доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник. Тема дисертаційного дослідження: “Особливості фототермічного перетворення в наноструктурованих системах.”

Posted in Аспіранти кафедриComments (0)

Студенти ОКР “Бакалавр” (4-тий курс)

Спеціалізація “Фізичне матеріалознавство”:

1. Губанков Євгеній Олександрович доцент Цареградська Т.Л.
2. Декрет Анастасія Олегівна   (староста) ас. Ісаєв М.В
3. Івахов Іван Володимирович проф. Коротченков О.О.
4. Клебанська Світлана Петрівна ас. Ісаєв М.В
5. Мотрич Володимир Михайлович доцент Подолян А.О.
6. Назаренко Олексій Максимович д.ф.-м.н. Вовченко Л.Л.
7. Рида Ярослав Миколайович д.ф.-м.н. Мацуй Л.Ю.
8. Середа Артур Віталійович доцент Оліх О.Я.
9. Скринніков Сергій Володимирович доцент Козаченко В.В.
10. Шпілька Роман Михайлович д.ф.-м.н. Боровий М.О.
 Куратор – доцент Овсієнко І.В.

 

Posted in Студенти кафедриComments (0)

Студенти ОКР “Магістр” (1-ий курс)

Спеціалізація “Фізика наносистем”:

1. Дідух Олесь Олександрович ас. Ісаєв М.В.
2. Ковалюк Василь Іванович доцент Подолян А.О.
3. Максимчук Максим Анатолійоаич ас. Чорнобук С.В.
4. Пилипенко Антон Юрійович проф. Коротченков О.О.
5. Полонський Богдан Андрійович (староста) доцент Оліх О.Я.
6. Сиволожський Олексій Анатолійович доцент Овсієнко І.В.
 Куратор – доцент Подолян А.О.

Posted in Студенти кафедриComments (0)

Студенти ОКР “Магістр” (2-ий курс)

Спеціалізація “Фізика наносистем”:

 

1. Александрович Людмила Леонідівна д.ф.-м. н. Мацуй Л.Ю.
2. Назаров Сергій Петрович   (староста) проф. Коротченков О.О.
3. Лозицький Олег Всеволодович д.ф.-м.н. Вовченко Л.Л.
 Куратор – доцент Цареградська Т.Л.

Posted in Студенти кафедриComments (0)


advert