Категорія Співробітники

Яковенко Олена Сергіївна

молодший науковий співробітник,
кандидат фізико-математичних наук

e-mail: alenka-ya@ukr.net
лабораторія: 355

Освіта:

2007-2013 – вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2013-2016 – аспірантура: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Основні етапи професійної діяльності:

2014-2018 – інженер 1 категорії, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2018 – кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю «Фізика твердого тіла», фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2018 – молодший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Основні наукові інтереси та напрямки наукової діяльності:

 • Розробка полімерних композитів на основі структурно різних форм нановуглецю; електронні, магнітні, електродинамічні та теплові властивості цих матеріалів.
 • Моделювання електричних та електродинамічних характеристик різних типів композитних структур з метою створення матеріалів із керованими характеристиками екранування електромагнітного випромінювання.
 • Особливості формування перколяційного кластера компонентів наповнювача під впливом зовнішніх полів та опромінення ультрафіолетом. Закономірності формування електричних і електродинамічних властивостей полімерних композитів на основі структурно різних форм нановуглецю під впливом зовнішніх чинників.
 • Мікрохвильова електродинаміка та електроніка, наноструктури для НВЧ-діапазону.

Результати наукової діяльності за 2014-2019 роки опубліковані у 26 наукових роботах у вітчизняних та зарубіжних журналах, а також в матеріалах наукових конференцій.

Найбільш вагомі останні роботи:

• O.S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, L.L. Vovchenko, O.V. Lozitsky, O.I. Prokopov, O.A. Lazarenko, A.V. Zhuravkov, V.V. Oliynyk, V.L. Launets, S.V. Trukhanov, A.V. Trukhanov. Electrophysical properties of epoxy-based composites with graphite nanoplatelets and magnetically aligned magnetite. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 2018, Vol. 661, No. 1, Р. 68–80.
• A.V. Trukhanov, V.G. Kostishyn, L.V. Panina, V.V. Korovushkin, V.A. Turchenko, P. Thakur, A. Thakur, Y. Yang, D.A. Vinnik, E.S. Yakovenko, L. Yu. Matzui, E.L. Trukhanova, S.V. Trukhanov. Control of electromagnetic properties in substituted M-type hexagonal ferrites. Journal of Alloys and Compounds, 2018, Vol. 754, P. 247–256.
• Vovchenko, L., Matzui, L., Perets, Y., Sagalianov, I., Yakovenko, O. Electrical and thermal conductivity of epoxy nanocomposites with hybrid fillers. Advances in nanotechnology, 2018, Vol. 21, Chapter 1, P. 1–85.
• Olena Yakovenko, Ludmila Matzui, Ganna Danylova, Victor Zadorozhnii, Ludmila Vovchenko, Yulia Perets, Oleksandra Lazarenko. Electrical Properties of Composite Materials with Electric Field-Assisted Alignment of Nanocarbon Fillers. Nanoscale Research Letters, 2017, Vol. 12, P. 471.
• Olena S. Yakovenko, Ludmila Yu. Matzui, Ludmila L. Vovchenko, Alexey V. Trukhanov, Illya S. Kazakevich, Sergey V. Trukhanov, Yuriy I. Prylutskyy, Uwe Ritter. Magnetic anisotropy of the graphite nanoplatelet–epoxy and MWCNT–epoxy composites with aligned barium ferrite filler. Journal of Materials Science, 2017, Vol. 52, I. 9, P. 5345–5358.
• Matzui, L.Y., Yakovenko, O.S., Vovchenko, L.L., Oliynyk, V.V., Zagorodnii, V.V., Launets, V.L. Conductive and Shielding Properties of MWCNTs/Polymer Nanocomposites with Aligned Filler Distribution. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, 2016, Chapter 14, P. 251–271.
• Yakovenko, O., Matzui, L., Vovchenko, L., Zhuravkov, A. Development of carbon nanotube-polymer composites with oriented distribution of MWCNTs induced by electric field. Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science, 2014, Vol. 211, I. 12, P. 2718–2722.

Posted in СпівробітникиComments (0)

Лень Тетяна Анатоліївна

науковий співробітник,
кандидат фізико-математичних наук

e-mail: intercalant@univ.kiev.ua

2001 – вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2001-2004 – аспірантура, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2004-2006 – інженер 2 категорії, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2012 – кандидат фізико-математичних наук, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2014 – молодший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

2018 – науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Основні напрямки наукової діяльності:

 •  Дослідження впливу методів термохімічної обробки нановуглецевих матеріалів, що містять вуглецеві нанотрубки на структурно-фазовий склад.
 • Магнітометричні дослідження нановуглецевих матеріалів.
 • Фазові переходи в інтеркальованих сполуках графіту.

Є автором близько 80 наукових праць, з них 24 у фахових журналах (з них 26 опубліковано після захисту кандидатської дисертації).

Найбільш вагомі останні роботи:

 • Magnetoresistance of graphite intercalated with cobalt / I.V. Ovsiienko, L.Yu. Matzuі, I.B. Berkutov, I. Mirzoiev, T.A. Len, Yu.I. Prylutskyy, O.I. Prokopov, U. Ritter // Journal of Materials Science. – 2018. – Vol. 53. – Issue 1. – P. 716-726
 • Features of Microstructure of Chemically Obtained graphenelike particles / I. Ovsiienko, T. Len, L. Matzui, O. Lazarenko, F. Le Normand, A. Shames // Ukrainian Journal of Physics. – 2018. – Vol. 63. – Issue 8. – P. 758-765
 • Angle dependence of magnetoresistance of carbon nanotubes modified with Iron / T. Len, I. Ovsiienko, O. Marinin, I. Mirzoiev, I. Berkutov, L. Matzui, Yu. Prylutskyy // IX International conference for professionals and young scientists Low temperature physics ICPYS – LTP – 2018, 4-8 – June, Kharkiv, Ukraine, 2018. – P. 132.
 • Магнітоопір модифікованих вуглецевих нанотрубок / Т.А. Лень, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй [та ін.] // Журнал нано- та електронної фізики. – 2017. – T. 9, №1. – C. 01018-1–01018-7.
 • Weak localization and interaction effects in acceptor graphite intercalation compounds / O.I. Prokopov, I.V. Ovsiienko, L.Yu. Matzui, T.A. Len, D.D. Naumova, I.B. Berkutov, I.G. Mirzoiev, F.Le Normand // Fizika Nizkikh Temperatur. – 2017. – T. 43, № 6. – P. 884-888.
 • Resistivity of graphite intercalation compounds with Bromine and Aluminum chloride under the pressure / I.V. Ovsiienko, T.A. Len, L.Yu. Matzui // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2017. – T. 9, № 3. – P. 03002-1–03002-7.
 • Magnetoresistance of layered systems graphite – cobalt / I.V. Ovsiienko, L.Yu. Matzui, I.B. Berkutov, T.A. Len, I.G. Mirzoiev, Yu.I Prylutskyy, O.I. Prokopov, U. Ritter // Journal of Materials Science. – 2018. – Vol. 53, № 1. – P. 716 – 726.
 • Asymmetric magnetoresistance in the graphite intercalation compounds with cobalt / I.V. Ovsiyenko, L.Yu. Matzui, T.A. Len [et al.] // Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2016. – Vol. 639. – №. 1. – P. 137-150.
 • T. Len, I. Ovsienko, L. Matzui, V. Tkachuk, I. Berkutov, I. Mirzoiev, Yu. Prylutskyy, N. Tsierkezos, Magnetoresistance of functionalized carbon nanotubes. Mat.-wiss. u.Werkstofftech. 2016, 47, No. 2-3, P.254-262.
 • T. Len, Matzui L.Yu., Ovsiyenko I.V., Brusylovets O.А., Kunitsky Yu.А. Electro-transport properties of irradiated with ultraviolet carbon nanotubes Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2016. – v. 8, № 1. – P. 01016-1 – 01016-4.
 • T. Лень, Л. Мацуй, І. Овсієнко, Отримання графеноподібних структур хімічним методом Вісник Київського національного університету, серія фізико-математичні науки. – 2015. – №1. – С. 207 –210.
 • T. Len, I. Ovsiienko, L. Matzui, I. Berkutov, I. Mirzoiev, Yu. Prylutskyy, Andrievskii V., Mirzoiev I., Yu. Komnik, G. Grechnev, Yu. Kolesnichenko, R. Hayn, Scharff P.Magnetoresistance and electrical resistivity of N-doped multi-walled carbon nanotubes at low temperatures, Phys. Status Solidi B. – 2015. – v. 252, № 6. – P. 1402 – 1409.

Posted in СпівробітникиComments (0)

Мацуй Людмила Юріївна

Завідувач лабораторією «Фізичне матеріалознавство твердого тіла»
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор

Тел.: +38 (044) 526-23-84
e-mail: matzui@univ.kiev.ua

Мацуй Людмила Юріївна, 1952 року народження, освіта вища, закінчила в 1974 році фізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Загальна фізика” (спеціалізація “Кріогенне матеріалознавство”). З 1974 по 1977 працювала на посаді інженера кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка З 1978 по 1981 рік навчалася в аспірантурі на фізичному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка. У 1983р. році захистила дисертацію та одержала наукову ступінь кандидата фізико-математичних наук. З 1981-1998 – молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії “Фізичне матеріалознавство”, з 1999р. по теперішній час – завідувач лабораторію “Фізичне матеріалознавство” фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2006р. році захистила дисертацію та одержала наукову ступінь доктора фізико-математичних наук. У 2016 отримала звання професора зі спеціальності Фізика та астрономія.-Мацуй Л.Ю. була головою та співорганізатором постійного Українсько-німецького симпозіуму з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнології (2010,2012рр.) та Українсько-Французьскої школі-семінару з фізики та хімії вуглецевих наноматеріалів (2009р., 2013р.).
Мацуй Л.Ю. є висококваліфікованим спеціалістом в галузі фізики твердого тіла. Основні напрямки її наукової діяльності є дослідження електронних та магнітних властивостей вуглецевих матеріалів і інтеркальованих сполук графіту та їх взаємозв’язок із структурними характеристиками цих матеріалів, розробка нових композиційних матеріалів графіт-метал, електронні, магнітні та теплові властивості цих матеріалів, розробка полімерних нанокомпозитів на основі структурно різних форм нанокарбону з необхідним рівнем регульованих електричних, електродинамічних, теплових та механічних характеристик для створення захисних екранів від електромагнітного випромінювання та матеріалів для потреб наноелектроніки, машинобудування, електро- і радіотехніки. Результати наукової діяльності опубліковані у понад 400 наукових роботах них 165 наукових статей, 7 патентів, 1 навчальний посібник, 5 розділів монографій. Під її керівництвом виконано та захищено 5 дисертаційних робіт та одна докторська дисертація з досліджень електронних та магнітних властивості вуглецевих матеріалів та композитів на їх основі. Мацуй Л.Ю. – член спеціалізованої вченої ради D26.001.08 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (фізичний факультет) та спеціалізованої вченої ради Д 26.179.01 Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України. Також Мацуй Л.Ю. проводить активну роботу по організації симпозіумів на конференцій. Вона була головою та співорганізатором постійного Українсько-німецького симпозіуму з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнології (2010, 2012 ,2015рр.) та Українсько-Французьскої школі-семінару з фізики та хімії вуглецевих наноматеріалів (2009р., 2013р. 2017р).Має індекс Гірша 12, кількість цитувань у міжнародних виданнях більше 360.

Мацуй Л.Ю.. була науковим керівником 8 міжнародних грантів які фінансувались країнами ЕС та США :

2002-2005 Проект УНТЦ “Створення нового класу композиційних матеріалів на основі модифікованих форм графіту”; N 1089;
2002-2005 Проект УНТЦ Нанокомпозитні метал-графітові структури, N 1618;
2005-2006 CRDF grant New materials on carbon nanotube basis for nanotechnology партнер проекта проф. Peter Eklund(The Pennsylvania State University,USA);
2005-2006 Украінсько – французська програма „Dnipro” проект Магнітні властивості металевих частинок, інкапсульованих у вуглецеві наноматеріали” партнер проекта проф. Francois LeNormand(INSTITUT DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE DES MATERIAUX DE STRASBOURG, France);
2006-2009 Украінсько-французська програма ARCUS, проект: “Propriétés magnétiques de nanoparticules orientées”. Партнер проекта –проф. A.Varnek – Université de Strasbourg (France);
2008-2009 Украінсько- Німецька науково дослідна програма “Полімерні композити на основі вуглецевих нанотрубок для практичного застосування”. Партнер проекта проф. Peter Scharff, Technishe Universitat Ilmenau, Fakultat fur Mathematic und naturwissenschaften, German;
2009-2010 Украінсько – французська програма „Dnipro” проект “Композиційні матеріали нановуглець-перехідні метали для спінтроніки” партнер проекта проф. FrancoiLeNormand (INSTITUT DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE DES MATERIAUX DE STRASBOURG, France;
2010-2012 Проект УНТЦ “Новітні нанокарбон-полімер композити з підвищеними екрануючими та тепловими властивостями” N 4908;
2012-2015 Проект в рамках международной программы НАТО „ Наука за мир” (SCIENCE FOR PEACE)«Новітні нанокомпозитні матеріали на основі низько розмірних вуглецевих систем для електромагнітного екранування» (грант NUKR.SFPP 984243)

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Електронні та магнітні властивості вуглецевих матеріалів і інтеркальованих сполук графіту та їх взаємозв’язок із структурними характеристиками цих матеріалів;
 • Термодинаміка та термостабільність інтеркальованих сполук графіту;
 • Розробка нових композиційних матеріалів графіт-метал, електронні, магнітні та теплові властивості цих матеріалів;
 • Розробка полімерних нанокомпозитів на основі структурно різних форм нанокарбону з необхідним рівнем регульованих електричних, електродинамічних, теплових та механічних характеристик для створення захисних екранів від електромагнітного випромінювання та матеріалів для потреб наноелектроніки,
 • машинобудування, електро- і радіотехніки.

Результати наукової діяльності опубліковані у 200 наукових роботах (в тому числі в 3-х патентах на винаходи) у вітчизняних та зарубіжних журналах, а також в матеріалах наукових конференцій.
Член Українського Фізичного товариства.

Найбільш вагомі останні роботи: 

Монографії:

О.А.Лазаренко, Л.Л.Вовченко, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй. Полімерні композити нановуглець-метал: структура і електричні властивості. Видання: ТОВ “ТВОРИ. – 2018. – Стр. 1-204.

Розділи в монографіях:

1. L. Vovchenko, L. Matzui, V. Oliynyk, V. Launetz, V. Zagorodnii and O. Lazarenko. Chapter 2 Electrical and Shielding Properties of Nanocarbon-Epoxy Composites. In ‘Conductive Materials and Composites’ (ed. Vera Mitchell) NY: Nova Science Publishers, 2016, P. 29-90.
2. Yakovenko, O., Matzui, L., Perets, Y., Ovsiienko, I., Brusylovets, O., Vovchenko, L., Szroeder, P. Effects of dispersion and ultraviolet/ozonolysis functionalization of graphite nanoplatelets on the electrical properties of epoxy nanocomposites. Chapter 39 in Nanophysics, Nanophotonics, Surface Studies, and Applications. Springer Proceedings in Physics Volume 183, 2016, Pages 477-491.
3. L. Yu. Matzui, O. S. Yakovenko, L. L. Vovchenko, V. V. Oliynyk, V. V. Zagorodnii, V. L. Launets. Chapter “Conductive and shielding properties of MWCNTs/polymer nanocomposites with aligned filler distribution” in book “Fundamental and Applied Nano-Electromagnetics”. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, 2016, pp.251-271
4. L. Vovchenko, L. Matzui, Y. Perets, Y. Milovanov. Dielectric properties and AC conductivity of epoxy/hybrid nanocarbon filler composites. Chapter 24 in Nanochemistry, Biotechnology,Nanomaterials, and Their Applications, Springer Proceedings in Physic.- 2018.-V. 214, P. 377-393.
5. L. Vovchenko, L. Matzui, Y. Perets, I.Sagalianov, O.Yakovenko. Electrical and thermal conductivityof epoxy nanocomposites with hybrid fillers. Advances in Nanotechnology. Nova Science Publishers,New York. – 2018. – V.21. – P. 1-85

Статті:

1. T. Len, I. Ovsienko, L. Matzui, V. Tkachuk, I. Berkutov, I. Mirzoiev, Yu. Prylutskyy, N. Tsieюrkezos, Magnetoresistance of functionalized carbon nanotubes. Mat.-wiss. u.Werkstofftech. 2016, 47, No. 2-3, P.254-262.
2. T. Len, I. Ovsiienko, L. Matzui, I. Berkutov, I. Mirzoiev, Yu. Prylutskyy, Andrievskii V., Mirzoiev I., Yu. Komnik, G. Grechnev, Yu. Kolesnichenko, R. Hayn, Scharff P.Magnetoresistance and electrical resistivity of N-doped multi-walled carbon nanotubes at low temperatures, Phys. Status Solidi B. – 2015. – v. 252, № 6. – P. 1402 – 1409.
3. O. S. Yakovenko, L. Yu. Matzui, L. L. Vovchenko, V. V. Oliynyk, V. L. Launetz, and A. V. Trukhanov. Dielectric Properties of Composite Materials Containing Aligned Carbon Nanotubes. Inorganic Materials, 2016, Vol. 52, No. 11, pp. 1198–1203.
4. Trukhanov, A.V., Trukhanov, S.V., Turchenko, V.A., Oleinik, V.V., Yakovenko, E.S., Matsui, L.Y., Vovchenko, L.L., Launets, V.L., Kazakevich, I.S., Dzhabarov, S.G. Crystal structure, magnetic, and microwave properties of solid solutions BaFe12–xGaxO19 (0.1 ≤ x ≤ 1.2). Physics of the Solid State, Vol. 58, Issue 9, 2016, P. 1792-1797.
5. Yulia Perets, Lyudmila Matzui, Lyudmila Vovchenko, Irina Ovsiienko, Olena Yakovenko, Oleksandra Lazarenko, Alexander Zhuravkov and Oleksii Brusylovets. Influence of Ultraviolet/Ozonolysis Treatment of Nanocarbon Filler on the Electrical Resistivity of Epoxy Composites. Nanoscale Research Letters (2016) 11:370.
6. I.Y. Sagalianov, L.L. Vovchenko, L.Y. Matzui, A.A. Lazarenko, V.V. Oliynyk, O.V. Lozitsky, and U. Ritter. Optimization of multilayer electromagnetic shields: A genetic algorithm approach. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Volume 47, Issue 2-3, pages 263–271, 2016.
7. S.V.TrukhanovA.V.Trukhanov,V.G.Kostishyna,L.V.Paninaa,An.V.Trukhanov, , E.L.Trukhanova, , O.S.Yakovenko,L.Yu.Matzui, D.A.Vinnik. Magnetic, dielectric and microwave properties of the BaFe12-xGaxO19(x ≤ 1.2) solid solutions at room temperature Journal of Magnetism and Magnetic MaterialsVolume 442, 15 November 2017, Pages 300-310
8. Yu. Perets, L. Aleksandrovych, N. Melnychenko, Lazarenko O, Vovchenko L, Matzui L. The electrical properties of hybrid composites based on multiwall carbon nanotubes with graphite nanoplatelets / Nanoscale Res. Lett. – 2017. – Vol.12. – P. 406-1–406-11.
9. I. Sagalianov, L. Vovchenko, L. Matzui , Lazarenko OSynergistic enhancement of the percolation threshold in hybrid polymeric nanocomposites based on carbon nanotubes and graphite nanoplatelets /, // Nanoscale Res. Lett. – 2017. – Vol.12. – P. 140-1–140-7.
10. S. Trukhanov, A. Trukhanov, L. L. V. Panina, An. V. Trukhanov, V. A. Turchenko, D. I. Tishkevich,c E. L. Trukhanova, O. S. Yakovenko. L. Yu. Matzuig // Investigation into the structural features and microwave absorption of doped barium hexaferrites / S. Trukhanov, A. Trukhanov, L. L. V. Panina, An. V. Trukhanov, V. A. Turchenko, D. I. Tishkevich,c E. L. Trukhanova, O. S. Yakovenko. L. Yu. Matzuig // Dalton Transactions. – 2017. – Vol.46, №28. – P. 9010–9021
11. .I.V.Ovsiienko, L.Yu. Matzui, I.B. Berkutov, I. Mirzoiev, T.A. Len, Yu.I. Prylutskyy, O.I. Prokopov, U.Ritter. Magnetoresistance of graphite intercalated with cobalt. Journal of Materials Science. –2018. –V. 53. – Issue 1. –P. 716-726.
12. O.S.Yakovenko, L.Yu. Matzui, L.L. Vovchenko, O.V.Lozitsky, O.I.Prokopov, O.A. Lazarenko,A.V.Zhuravkov, V.V.Oliynyk, V.L.Launets, S.V.Trukhanov, A.V.Trukhanov. Electrophysical propertiesof epoxy-based composites with graphite nanoplatelets and magnetically aligned magnetite.Molecular Crystals and Liquid Crystals.- 2018. -V. 661. – Issue 1. – P.68-80.
13. A.V.Trukhanov, V.G.Kostishyn, L.V.Panina, V.V.Korovushkin, V. A.Turchenko, P. Thakur, A. Thakur, Y. Yang, D. Vinnik, E. Yakovenko, L.Matzui, E.Trukhanova, S. Trukhanov. Control of electromagnetic properties in substituted M-type hexagonal ferrites. Journal of Alloys and Compounds. – 2018.- V.754.- P. 247-256.
14. Trukhanov, V.G. Kostishin, V.V. Korovushkin, L.V. Panina, S.V.Trukhanov, V.A. Turchenko, I.S.Polyakov, R.Kh. Rakhmatullin, G.A. Filatov, T.I. Zubar, V.V. Oleinik, E.S. Yakovenko, L.Yu. Matsui,L.L.Vovchenko, V.L.Launets, E.L. Trukhanova. Mössbauer studies and the microwave properties ofAl3+- and In3+-substituted barium hexaferrites. Physics of the SolidState.–2018.-V.60.-P.1768-1777.
15. A.V.Trukhanov, L.V.Panina, S.V. Trukhanov, V.G. Kostishyn, V.A.Turchenko, D.A.Vinnik, T.I. Zubar,E.S.Yakovenko, L.Y. Macuy, E.L. Trukhanova. Critical influence of different diamagnetic ionsonelectro magnetic properties of BaFe12O19. Ceramics International. – 2018. V. – 44. – Issue 12. –P. 13520-13529.
16. Y. Mamunya, L. Matzui, L.Vovchenko, O.Maruzhenko, V.Oliynyk, S.Pusz, B.Kumanek, U.Szeluga.Influence of conductive nano- and micro filler distribution on electrical conductivity and EMI shielding properties of polymer/carbon composites. Composites Science and Technology. – 2019. –V.170. – P. 51-59.

 

Posted in СпівробітникиComments (0)

Нанорозмірні вуглецеві матеріали. Найбільш важливі публікації за останні роки:

 • L.Y. Matzui , L. L.Vovchenko,Y. S. Perets, O. A. Lazarenko. Electrical conductivity of epoxy resin filled with graphite nanoplatelets and boron nitride. Mat.-wiss. u.Werkstofftech. 2013, 44, No. 2–3. P.254-258.
 • L. Vovchenko, O.Lazarenko, L.Matzui, Yu. Perets, A. Zhuravkov, V. Fedorets, Fr. Le Normand. Mechanical and electrical properties of the epoxy composites with graphite nanoplatelets and carbon nanotubes. Phys. Status Solidi A, 1–6 (2013) / DOI 10.1002/pssa.201330091.
 • U. Ritter • N. G. Tsierkezos • Yu. I. Prylutskyy •L. Yu. Matzui • V. O. Gubanov • M. M. Bilyi •M. O. Davydenko Structure–electrical resistivity relationship of N-dopedmulti-walled carbon nanotubes.. J Mater Sci 2012, Volume 47, Issue 5, pp 2390-2395
 • L. Vovchenko, L. Matzui, V. Oliynyk, V. Launetz,• F. Le Normand.Anomalous microwave absorption in multi-walled carbon nanotubes filled with iron• Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures.Volume 44, Is. 6, 2012, Pages 928–93
 • L. Vovchenko, Yu. Perets, L. Matzui, I. Ovsiienko, V. Oliynyk, V. Launetz. Shielding coatings based on carbon-polymer composites. Surface and Coatings Technology V. 211, 2012, Pages 196–199.
 • L. Vovchenko, A. Lazarenko, L. Matzui, A. Zhuravkov. The effect of mechanical stress on electric resistance of nanographite-epoxy composites. Physica E 44 (2012) 940–943
 • Ovsiienko I. V., Perets Yu. S., Matzui L. Yu., Vovchenko L. L., Brusilovetz O. A., Pundyk I. P. Characterization of nanodispersed graphite. – УФЖ. – 2012. – т.57, №2. – С. 219-223.
 • Л.Л. Вовченко, Л.Ю. Мацуй, В.В. Олейник, В.Л. Лаунец, В.В. Загородний, Ф. Ле Норманд. Резонансный характер взаимодействия многослойных углеродных нанотрубок с излучением миллиметрового диапазона волн. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies 2011, т. 9, № 4, сс. 759—769
 • A. Lazarenko, L. Vovchenko, L. Matzui, V. Kozachenko, Yu. Prylutskyy, P. Scharff, U. Ritter. Thermal diffusivity of nanocarbon composites/ Polymer Composites, 2011, Volume 32, Issue 1, 14-17.
 • Vovchenko L.L., Matzui L.Yu., Oliynyk V.V., Launetz V.L. The effect of filler morphology and distribution on electrical and shielding properties of graphite-epoxy composites. Mol. Cryst.Liq. Cryst. 2011, Vol. 535: pp. 179–188.
 • O.Lazarenko, L.Vovchenko, L.Matzui, Ju. Perets. The electronic transport properties of the composites with nanosized carbon fillers. Mol. Cryst.Liq. Cryst. 2011, Vol. 536: pp. 72=[304]–80=[312].
 • L.L. Vovchenko, V.Yu. Vovchenko. Simulation of percolation threshold in composites filled with conducting particles of various morphology. Mat.-wiss. u. Werkstofftech. 2011, 42, No. 1, P.70-74.
 • Л. Л. Вовченко, А. А. Лазаренко, Л. Ю. Мацуй, А. В. Журавков. Исследование электросопротивления композитов терморасширенный графит–эпоксидная смола при сжатии. Перспективные материалы. 2011 №4, С.69-76.
 • L.Matzui, V.Oliynyk, V.Launetz, L. Vovchenko, F.Le Normand, V.Matzui, U. Ritter, P. Scharff. Microwave absorption by carbon nanotubes filled by Co and Fe. In Extended Abstracts (CD) of Annual World Conference on Carbon, Shanghai, China, July 25-29, 2011, Abstract ID:298
 • E.M. Shpilevsky,M.E. Shpilevsky,Y.I. Prylutskyy, L.Y.Matzuy,M.I. Zakharenko, F. Le Normand Structure and properties of C60 fullerene filmswith titanium atoms Struktur und Eigenschaften von Fulleren C60-Filmenmit Titan-Atomen. Mat.-wiss. u.Werkstofftech. 2011, 42, No. 1 P.59-63 0,491
 • D.V.Matsui, L.Yu. Matzuy, Yu.I. Prylutskyy, U. Ritter, P. Scharff, F. Le Norman,A.Derory P. Scharff. MAGNETIC PROPERTIES OF THE CARBON NANOTUBES CONTAINING THE TRANSITION METALS In Extended Abstracts (CD) of Annual World Conference on Carbon, Shanghai, China, July 25-29, 2011, Abstract ID:300
 • G.E. Grechnev,V.A. Desnenko, A.V. Fedorchenko, A.S. Panfilov,Y.I. Prylutskyy,M.I. Grybova, L.Y.Matzui,U. Ritter, P. Scharff,Y.A. Kolesnichenko. Magnetic properties of multi-walled carbon nanotubes modifiedwith cobalt.Mat.-wiss. u.Werkstofftech. 2011, 42, No. 1, p.29-32.
 • Т.А. Лень, Л.Ю. Мацуй, И.В. Овсиенко, Ю.И. Прилуцкий, В.В. Андриевский, И.Б. Беркутов, Г.Е. Гречнев, Ю.А. Колесниченко /Магнитосопротивление наноуглеродных материалов на основе углеродных нанотрубок// Low Temperature Physics/Физика низких температур, 2011, т. 37, № 9/10, c. 1027–1032.
 • L. Vovchenko, L. Matzui, V. Oliynyk, V. Launetz, F. Le Normand. / Anomalous microwave absorption in multi-walled carbon nanotubes filled with iron/Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. Volume 44, Issue 6, March 2012, Pages 928–931.

Posted in СпівробітникиComments (1)

Лазаренко Олександра Андріївна

науковий співробітник,
кандидат фізико-математичних наук

e-mail: alazar@univ.kiev.ua

lazarenko_cor2007 – вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2007-2008 – стажист дослідник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2008-2011 – аспірантура, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2011-2013 – інженер 1 категорії, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2012 – кандидат фізико-математичних наук, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2013 – молодший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

2016 – науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Розробка полімерних композитів на основі структурно різних форм нановуглецю.
 • Композитні матеріали як елементи захисту від електромагнітного випромінювання.

Керівництво проектами:
• 2015 р. – НДР №15БФ051-02 «Розробка нових нанокомпозитів вуглець-полімер із заданим розподілом наповнювача для захисту від електромагнітного випромінювання»,
• 2016-2018 рр. – НДР №16БФ051-03М «Полімерні композити з періодичною вуглецевою структурою з підвищеними адсорбційними властивостями».

Результати наукової діяльності опубліковані у більш ніж 50 наукових роботах у вітчизняних та зарубіжних журналах, а також в матеріалах наукових конференцій.

Найбільш вагомі останні роботи:

Публікації у наукових журналах:

 • Yakovenko, O.S., Matzui, L.Y., Vovchenko, L.L., Lozitsky, O.V., Prokopov, O.I., Lazarenko,O.A., Zhuravkov, A.V., Oliynyk, V.V., Launets, V.L., Trukhanov, S.V., Trukhanov, A.V. Electrophysical properties of epoxy-based composites with graphite nanoplatelets and magnetically aligned magnetite (2018) Molecular Crystals and Liquid Crystals, 661 (1), pp. 68-80.
 • Yakovenko O, Matzui L, Danylova G, Zadorozhnii V, Vovchenko L, Perets Yu, Lazarenko O. Electrical Properties of Composite Materials with Electric Field – Assisted Alignment of Nanocarbon Fillers (2017) Nanoscale Research Letters, 12:471-11.
 • Perets, L. Aleksandrovych, N. Melnychenko, O. Lazarenko, L. Vovchenko, L. Matzui. The electrical properties of hybrid composites based on multiwall carbon nanotubes with graphite nanoplatelets (2017) Nanoscale Research Letters, 12, pp. 406-1–406-11.
 • Sagalianov, I., Vovchenko, L., Matzui, L., Lazarenko, O. Synergistic Enhancement of the Percolation Threshold in Hybrid Polymeric Nanocomposites Based on Carbon Nanotubes and Graphite Nanoplatelets (2017) Nanoscale Research Letters, 12 (1).
 • Influence of Ultraviolet/Ozonolysis Treatment of Nanocarbon Filler on the Electrical Resistivity of Epoxy Composites. Yulia Perets, Lyudmila Matzui, Lyudmila Vovchenko, Irina Ovsiienko, Olena Yakovenko, Oleksandra Lazarenko, Alexander Zhuravkov and Oleksii Brusylovets Nanoscale Research Letters, 2016, 11:370.

Розділи монографій англ. мовою:

 • Melnychenko, M.S., Perets, Y.S., Aleksandrovych, L.L., Vovchenko, L.L., Lazarenko, O.A., Matzui, L.Y. Dielectric properties of nanocarbon polymer composites with binary filler (2017) Springer Proceedings in Physics, 195, pp. 855-871.
 • L. Vovchenko, L. Matzui, V.Oliynyk, V. Launetz, V. Zagorodnii, O. Lazarenko. Electrical and shielding properties of nanocarbon-epoxy composite. Conductive Materials and Composites (ed. Vera Mitchell). – 2016. – Chapter 2. – P.29-91.

Монографії:

 • Полімерні композити нановуглець-метал: структура і електричні властивості/ Лазаренко О.А., Вовченко Л.Л., Овсієнко І.В., Мацуй Л.Ю. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. – 204 с. ISBN 978-617-7706-29-7

Posted in СпівробітникиComments (0)

Надточій Андрій Борисович

старший науковий співробітник
кандидат фізико-математичних наук
ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6674-0077

тел.: +38 044 526-05-10
e-mail: namobem@gmail.com

nadtochii
1992 – Вища освіта: радіофізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

1998 – Молодший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2000 – Кандидат фіз.-мат. наук, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

2003 – Науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Мікро- та нано-елекромеханічні системи;
 • Поширення акустичних хвиль в сегнетоелекричних кристалах;
 • Вплив ультразвуку великої потужності на речовину.

Найбільш вагомі останні роботи:

 • A. Podolian, A. Nadtochiy, O. Korotchenkov, B. Romanyuk, V. Melnik, V. Popov. Enhanced photoresponse of Ge/Si nanostructures by combining amorphous silicon deposition and annealing. J. Appl. Phys. – 2018. – Vol. 124, №9. – P.095703_1-7.
 • I. Ostrovskii, O. Korotchenkov, N. Borovoy, A. Nadtochiy, R. Chupryna, C. Chatterjee. Nonstructural acousto-injection luminescence in metalized lithium niobate wafers. Ferroelectrics. – 2017. – Vol.514, №1. – P. 82–88.
 • V. Kuryliuk, A. Nadtochiy, O. Korotchenkov, Chin-Chi Wangb, Pei-Wen Libc. A model for predicting the thermal conductivity of SiO2–Ge nanoparticle composites. Phys. Chem. Chem. Phys. – 2015. – Vol.17, – P. 13429.

Posted in СпівробітникиComments (0)

Лисов Володимир Іванович

професор кафедри загальної фізики
доктор фізико-математичних наук, професор

Тел.: +38 (044) 526-23-84
e-mail: tsar_grd@ukr.net

1968 – Вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

1975 – Кандидат фіз.-мат. наук, фізичний факультет, Київський національнийуніверситет імені Тараса Шевченка;

1985 – Доктор фіз.-мат. наук, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

1983 – Лауреат Державної премії Української РСР в галузі науки і техніки.

Read the full story

Posted in СпівробітникиComments (0)

Ляшенко Олег Всеволодович

старший науковий співробітник кафедри загальної фізики
кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник

Телефон: +38 (044) 526-05-10
e-mail: lyashenk@univ.kiev.ua

1982 – вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1982 -1988 – інженер-дослідник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченко;
1986 -1990 – аспірантура, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1988-1991 – молодший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Read the full story

Posted in СпівробітникиComments (0)

Ісаєв Микола Вікторович

доцент кафедри загальної фізики,
кандидат фізико-математичних наук

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0793-9825

e-mail: mykola.isaiev@knu.ua
лабораторія: 116, 125, 237

M_Isaiev 2008 – 2010 – інженер практикуму з загальних курсів фізики та фізичного матеріалознавства кафедри загальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
2010 – закінчив магістратуру фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав диплом з відзнакою;
2010 – 2018 – асистент кафедри загальної фізики фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
2010-2014 – аспірант фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка без відриву від виробництва;
2014 – достроково захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук;
Read the full story

Posted in СпівробітникиComments (0)

Кузьмич Андрій Григорович

старший науковий співробітник кафедри загальної фізики
кандидат фізико-математичних наук

e-mail: kuzmich@univ.kiev.ua
лабораторія 125

Photo1981 – вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1981-1983 – інженер, начальник радіолокаційної станції, офіцер, лави збройних сил СРСР;
1983 -1985 – інженер, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1989 – секретар комітету комсомолу фізичного факультету, голова профспілкового комітету студентів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1989 -1992 – молодший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1992 – 2009 – науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса;
2002 – кандидат фіз.-мат. наук, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
2009 – старший науковий співробітник кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса;

Read the full story

Posted in СпівробітникиComments (1)

advert