Категорія Новини

Засідання кафедри

У четвер, 9 жовтня 2014 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №3)

1. Звіт доцента Подоляна А.О. про організаційну, навчально-методичну, наукову та громадську роботу за 5 років.
2. Обговорення відкритої лекції та затвердження звіту доцента Подоляна А.О.
3. Про надання Подоляну А.О. рекомендації щодо присвоєння вченого звання доцента.
4. Обговорення дисертаційної роботи старшого наукового співробітника Вовченко Л.Л. на тему: «Вплив структурно-морфологічного стану нановуглецевого компонента на теплові та електрофізичні властивості вуглецевих композитів», поданої на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.
5. Затвердження програм науково-виробничої практики студентів І курсу магістратури та переддипломної і асистентської практик студентів ІІ курсу магістратури.
6. Про регламент роботи в 2014-2015 навчальному році.
7. Перезатвердження педнавантаження асистента Яблочкової К.С.
8. Різне.

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри/наукового семінару

У четвер, 11 вересня 2014 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №2)

На засідання кафедри буде заслухано доповідь старшого наукового співробітника Вовченко Л.Л. на тему:

«Вплив структурно-морфологічного стану нановуглецевого компонента на теплові та електрофізичні властивості вуглецевих композитів».

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри

У четвер, 29 травня 2014 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №11)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт студентів першого курсу магістратури про виконання програм науково-дослідної практики
Ліщук Павло (н/к Ісаєв М.В.), Мельник Віктор (н/к Кузьмич А.Г.), Мельниченко Микола (н/к Ісаєв М.В.), Прокопов Олександр (н/к Овсієнко І.В.), Федорець Володимир (н/к Мацуй Л.Ю.).
2. Затвердження педагогічного навантаження на 2014-2015 н. р.
3. Затвердження робочих програм на 2013-2014 н. р.
4. Різне.

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри

У четвер, 24 квітня 2014 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 10)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт студента-спеціаліста Галицького Андрія про виконання програми науково-дослідної практики та про хід виконання дипломної роботи.
2. Про хід виконання кваліфікаційних робіт студентами магістратури 2 курсу: Артемюк Віктор (н/к Овсієнко І.В.), Буківський Анатолій (н/к Подолян А.О.), Войтенко Катерина (н/к Оліх О.Я.), Дячук Богдан (н/к Козаченко В.В.), Злой Олександра (н/к Боровий М.О.), Протащук Вікторія (н/к Коротченков О.О.), Сердюк Віталій (н/к Мацуй Л.Ю.), Кошова Ганна (н/к Ісаєв М.В.), Веретельник Михайло (н/к Коротченков О.О.).
3. Про хід виконання кваліфікаційних робіт студентами-бакалаврами 4 курсу: Данилова Ганна (Мацуй Л.Ю.), Краєвський Олександр (Боровий М.О.), Литвинчук Павло (Куницький Ю.А.), Зінченко Павло (Цареградська Т.Л.), Попович Ярослав (Подолян А.О.), Пристай Орест (Оліх О.Я.), Слободяник Єгор (Ісаєв М.В.), Ткачук Вадим (Овсієнко І.В.), Храпійчук Сергій (Коротченков О.О.), Шпірук Дмитро (Козаченко В.В.).
4. Уточнення тем дипломних робіт (бакалаври, спеціаліст, магістри 2 курсу).
5. Про рекомендацію доповідей на студентську конференцію.
6. Затвердження кураторів академгруп на 2014-2015 н. р.
7. Про форму проведення (письмова, усна) заліків та іспитів в 2014-2015 навчальному році.
8. Різне.

Після засідання кафедри відбудеться науковий семінар, на якому буде заслухано доповідь професора Коротченкова О. О. на тему: «Термоелектричні властивості кремнієвих оксидних структур з германієвими квантовими точками».

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри

У четвер, 6 березня 2014 року,  о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 9)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1.       Про підсумки  зимової  екзаменаційної сесії.

2.       Обговорення висновків комісії ДІВНЗ щодо проведення екзаменаційної сесії.

3.       Затвердження білетів на літню екзаменаційну сесію.

4.       Затвердження програм науково-дослідної практики магістрів 1 року навчання та студентів-спеціалістів.

Прокопов Олександр (н.к. Овсієнко І.В.),  Ліщук Павло (н.к. Ісаєв М.В.), Мельник Віктор (н.к.  Кузьміч А.Г..),Мельниченко Микола (н.к. Ісаєв М.В.),  Федорець Володимир (н.к. Вовченко Л.Л..). та Галицький Андрій (н.к. Коротченков О.О.).

5.       Про регламент роботи викладачів  та співробітників НДЛ на ІІ семестр

2013-2014 н.р.; про графік виконання лабораторних робіт в спецлабораторіях у ІІ семестрі 2013-2014 н.р.; про план засідань кафедри та роботу наукового семінару у ІІ семестрі  2013-2014 н.р.

6.       Різне.                                                                                        

                                                                                 Вчений секретар  

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри

У четвер, 20 лютого 2014 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 8)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії;
2. Обговорення висновків комісії ДІВНЗ щодо проведення екзаменаційної сесії;
3. Про регламент роботи викладачів та співробітників НДЛ на ІІ семестр 2013-2014 н.р.;
4. Про графік виконання лабораторних робіт в спецлабораторіях у ІІ семестрі 2013-2014 н.р.;
5. Про план засідань кафедри та роботу наукового семінару у ІІ семестрі 2013-2014 н.р.;
6. Затвердження програм науково-дослідної практики магістрів 1 року навчання та студентів-спеціалістів: Прокопов Олександр (н.к. Овсієнко І.В.), Ліщук Павло (н.к. Ісаєв М.В.), Мельник Віктор (н.к. Кузьміч А.Г..), Мельниченко Микола (н.к. Ісаєв М.В.), Федорець Володимир (н.к. Вовченко Л.Л..). та Галицький Андрій (н.к. Коротченков О.О.).
7. Звіт доцента Козаченка В.В. про організаційну, навчально-методичну, наукову та громадську роботу за 7 років.
8. Обговорення відкритої лекції та затвердження звіту доцента Козаченка В.В.
9. Про надання доценту Козаченку В.В. рекомендації щодо укладання контракту.
10. Різне.

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри

У четвер, 14 листопада 2013 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 4)

1. Затвердження наукових керівників, тем кандидатських дисертацій та індивідуальних планів аспірантам 1-го року навчання
2. Звіт студентки 2-го курсу магістратури Жадан Тетяни про хід виконання переддипломної практики.
3. Про трудову дисципліну в академгрупах. Доповідають куратори.
4. Різне

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Збори трудового колективу

ОГОЛОШЕННЯ

У четвер, 31 жовтня 2013 року, о 14.30 в ауд.318 відбудуться

збори трудового колективу кафедри загальної фізики

Порядок денний:

1. Обрання делегатів на конференцію трудового колективу факультету;

2. Висунення кандидатур для обрання делегатом на конференцію трудового колективу.

Posted in НовиниComments (0)

Оголошення

У п’ятницю, 11 жовтня о 10-35 в ауд. 308 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри загальної фізики Овсієнко І.В. на тему Інтеркальовані сполуки графіту. Структура. Методи отримання” з курсу “Низькорозмірні вуглецеві системи та композити” для студентів ІV курсу спеціалізації “Фізичне матеріалознавство”.
Запрошуються всі бажаючі!

Posted in НовиниComments (0)

Засідання кафедри

У четвер, 17 жовтня 2013 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №3)

1. Звіт студентів 4 курсу спеціалізації «Фізичне матеріалознавство» про літню ознайомчу практику.
2. Про хід виконання студентами 1 курсу магістратури програм науково-виробничої практики та студентами 2 курсу магістратури програм переддипломної практики.
3. Про підготовку робочих програм на 2013-2014 н.р.
4. Про оновлення сайту кафедри загальної фізики.
5. Звіт доцента Овсієнко І.В. про організаційну, навчально-методичну, наукову та громадську роботу за 5 років.
6. Обговорення відкритої лекції та затвердження звіту доцента Овсієнко І.В.
7. Про надання Овсієнко І.В. рекомендації щодо присвоєння вченого звання доцента.
8. Різне

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

advert