Категорія Засідання кафедри

Засідання кафедри (27 квітня 2017 року)

ОГОЛОШЕННЯ

У четвер,  27 квітня 2017 року, о 14.30 в ауд.318
відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 9)

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Про хід виконання кваліфікаційних робіт бакалавра  студентами 4 курсу групи «Фізичне матеріалознавство»:
  Декрет Анастасія (н.к. ас. Ісаєв М.В), Губанков Євгеній (н.к. доц. Цареградська Т.Л.),  Івахов Іван (н.к. проф. Коротченков О.О.), Клебанська Світлана (н.к. ас. Ісаєв М.В),   Мотрич Володимир (н.к. доц. Подолян А.О.), Назаренко Олексій  (н.к. д.ф.-м.н. Вовченко Л.Л.), Рида Ярослав (н.к. д.ф.-м.н. Мацуй Л.Ю.), Середа Артур (н.к. доц. Оліх О.Я.), Скринніков Сергій (н.к. доц. Козаченко В.В.), Шпілька Роман  (н.к. д.ф.-м.н. Боровий М.О.).

 2. Про хід виконання кваліфікаційних робіт студентами магістратури 2 курсу:
  Александрович Л.Л. (н.к. Мацуй Л.Ю.), Назаров С.П. (н.к. Коротченков О.О.),
  Лозицький О.В. (н.к. Вовченко Л.Л). (Доповідають наукові керівники).

 3.  Рекомендація доповідей на студентську конференцію «Наука XXI сторіччя: Сучасні проблеми фізики» (16-18 травня 2017 року).

 4. Про стан трудової диципліни в академгрупах (Доповідають куратори).

 5. Затвердження білетів на літню екзаменаційну сесію.

 6. Затвердження додаткових питань до кандидатського іспиту зі спеціальності 01.04.07 «Фізика твердого тіла» аспірантки 3-го року навчання кафедри загальної фізики Войтенко Катерини Володимирівни.

 7. Різне.                                                                                                                    

Вчений секретар


Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри (16 лютого 2017 року)

У четвер,  16 лютого 2017 року,  о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 7).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.       Про підсумки  зимової  екзаменаційної сесії.

2.       Затвердження програм науково-дослідної практики магістрів 1 року навчання.

Дідух О.О. (н.к. Ісаєв М.В.),   Ковалюк В.І. (н.к. Подолян А.О.), Максимчук М.А. (н.к. Чорнобук С.В.), Пилипенко А.Ю. (н.к. Коротченков О.О.), Полонський Б.А. (н.к. Оліх О.Я.), Сиволожський О.А. (н.к. Овсієнко І.В.)

3.       Різне.

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри (1 грудня 2016 року)

ОГОЛОШЕННЯ

У четвер, 1 грудня 2016 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 4)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.     Звіт студентів 4 курсу спеціалізації «Фізичне матеріалознавство» про літню ознайомчу практику.

2.     Затвердження  екзаменаційних білетів на зимову сесію.

3.     Затвердження звіту про наукову роботи кафедри за 2016 рік.

4.     Різне

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри (27 жовтня 2016 року)

ОГОЛОШЕННЯ

У четвер, 27 жовтня 2016 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 3)

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.     Знайомство зі студентами 3-го курсу спеціалізації  «Фізичне матеріалознавство».

2.     Про трудову дисципліну в академгрупах.

3.     Різне. 

Після засідання кафедри буде заслухано доповідь аспіранта Закірова М.І.
на тему: «Сонохімічний синтез та динаміка фотозбуджених носіїв заряду в
оксидних напівпровідниках».

                                                                                   


                                                                                              Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри (28 квітня 2016 року)

У четвер, 28 ківтня 2016 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 8).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про хід виконання кваліфікаційних робіт студентами 4 курсу.

2. Про стан трудової диципліни в академгрупах.

3. Затвердження білетів на літню екзаменаційну сесію.

4. Розгляд освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю

104 «Фізика та астрономія» за освітньо-науковими програмами «Фізика конденсованого стану»

та «Фізика низькорозмірних систем».

5. Різне.

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри (10 березня 2016 року)

У четвер, 10 березня 2016 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 7).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт аспірантів кафедри про виконання індивідуальних планів за першу половину 2015/2016 навчального року (Закіров Марат, Яковенко Олена, Войтенко Катерина, Прокопов Олександр, Ліщук Павло, Мельниченко Микола).

2. Про хід виконання кваліфікаційних робіт студентами магістратури 2 курсу Данилова Ганна (н.к. Мацуй Л.Ю.), Краєвський Олександр (н.к. Боровий М.О.), Литвинчук Павло (н.к. Куницький Ю.А.), Зінченко Павло (н.к. Цареградська Т.Л.), Попович Ярослав (н.к. Кордюк О.А., співкеріник від кафедри Подолян А.О.), Пристай Орест (н.к. Оліх О.Я.), Слободяник Єгор (н.к. Ісаєв М.В.), Ткачук Вадим (н.к. Овсієнко І.В.), Храпійчук Сергій (н.к. Коротченков О.О.), Шпірук Дмитро (н.к. Гайворонський В.Я., співкерівник від кафедри Козаченко В.В.). Доповідають наукові керівники.

3. Про стан трудової диципліни в академгрупах. Доповідають куратори.

4. Різне.

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри

У четвер, 13листопада 2014року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 4)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт студентів 4 курсу спеціалізації «Фізичне матеріалознавство» про літню ознайомчу практику.
2. Затвердження наукового керівника, теми кандидатської дисертації та індивідуального плану аспірантці 1-го року навчання Войтенко К.В.
3. Затвердження екзаменаційних білетів на зимову сесію.
4. Висунення кандидатури від кафедри до складу Вченої ради фізичного факультету.
5. Висунення кандидатури від кафедри до участі в конкурсі НАН України на здобуття премій для молодих вчених
віком до 35 років.
6. Про трудову дисципліну в академгрупах (Доповідають куратори).
7. Різне

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри/наукового семінару

У четвер, 30 жовтня 2014 року, о 15.00 в ауд.318
відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №4)

На засідання кафедри буде заслухано доповідь Cаєнко Галини Володимирівни на тему „Процеси фазоутворення в бінарних і багатокомпонентних аморфних сплавах та їх вплив на температурно-часову стабільність”.

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри

У четвер, 9 жовтня 2014 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №3)

1. Звіт доцента Подоляна А.О. про організаційну, навчально-методичну, наукову та громадську роботу за 5 років.
2. Обговорення відкритої лекції та затвердження звіту доцента Подоляна А.О.
3. Про надання Подоляну А.О. рекомендації щодо присвоєння вченого звання доцента.
4. Обговорення дисертаційної роботи старшого наукового співробітника Вовченко Л.Л. на тему: «Вплив структурно-морфологічного стану нановуглецевого компонента на теплові та електрофізичні властивості вуглецевих композитів», поданої на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.
5. Затвердження програм науково-виробничої практики студентів І курсу магістратури та переддипломної і асистентської практик студентів ІІ курсу магістратури.
6. Про регламент роботи в 2014-2015 навчальному році.
7. Перезатвердження педнавантаження асистента Яблочкової К.С.
8. Різне.

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри/наукового семінару

У четвер, 11 вересня 2014 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №2)

На засідання кафедри буде заслухано доповідь старшого наукового співробітника Вовченко Л.Л. на тему:

«Вплив структурно-морфологічного стану нановуглецевого компонента на теплові та електрофізичні властивості вуглецевих композитів».

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

advert