Категорія Засідання кафедри

Засідання кафедри

У четвер, 4 вересня 2014 року, о 14.30 в ауд. 318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №1).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про підсумки роботи кафедри у 2013-2014 н.р. та завдання на 2014-2015 н.р.
2. Про підсумки літньої екзаменаційної сесії.
3. Про готовність практикумів з загального курсу фізики до нового навчального року.
4. Про план засідань кафедри та наукового семінару на 2014-2015 н.р
5. Різне.

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедриComments (0)

Засідання кафедри

У четвер, 29 травня 2014 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №11)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт студентів першого курсу магістратури про виконання програм науково-дослідної практики
Ліщук Павло (н/к Ісаєв М.В.), Мельник Віктор (н/к Кузьмич А.Г.), Мельниченко Микола (н/к Ісаєв М.В.), Прокопов Олександр (н/к Овсієнко І.В.), Федорець Володимир (н/к Мацуй Л.Ю.).
2. Затвердження педагогічного навантаження на 2014-2015 н. р.
3. Затвердження робочих програм на 2013-2014 н. р.
4. Різне.

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри

У четвер, 24 квітня 2014 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 10)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт студента-спеціаліста Галицького Андрія про виконання програми науково-дослідної практики та про хід виконання дипломної роботи.
2. Про хід виконання кваліфікаційних робіт студентами магістратури 2 курсу: Артемюк Віктор (н/к Овсієнко І.В.), Буківський Анатолій (н/к Подолян А.О.), Войтенко Катерина (н/к Оліх О.Я.), Дячук Богдан (н/к Козаченко В.В.), Злой Олександра (н/к Боровий М.О.), Протащук Вікторія (н/к Коротченков О.О.), Сердюк Віталій (н/к Мацуй Л.Ю.), Кошова Ганна (н/к Ісаєв М.В.), Веретельник Михайло (н/к Коротченков О.О.).
3. Про хід виконання кваліфікаційних робіт студентами-бакалаврами 4 курсу: Данилова Ганна (Мацуй Л.Ю.), Краєвський Олександр (Боровий М.О.), Литвинчук Павло (Куницький Ю.А.), Зінченко Павло (Цареградська Т.Л.), Попович Ярослав (Подолян А.О.), Пристай Орест (Оліх О.Я.), Слободяник Єгор (Ісаєв М.В.), Ткачук Вадим (Овсієнко І.В.), Храпійчук Сергій (Коротченков О.О.), Шпірук Дмитро (Козаченко В.В.).
4. Уточнення тем дипломних робіт (бакалаври, спеціаліст, магістри 2 курсу).
5. Про рекомендацію доповідей на студентську конференцію.
6. Затвердження кураторів академгруп на 2014-2015 н. р.
7. Про форму проведення (письмова, усна) заліків та іспитів в 2014-2015 навчальному році.
8. Різне.

Після засідання кафедри відбудеться науковий семінар, на якому буде заслухано доповідь професора Коротченкова О. О. на тему: «Термоелектричні властивості кремнієвих оксидних структур з германієвими квантовими точками».

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри

У четвер, 6 березня 2014 року,  о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 9)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1.       Про підсумки  зимової  екзаменаційної сесії.

2.       Обговорення висновків комісії ДІВНЗ щодо проведення екзаменаційної сесії.

3.       Затвердження білетів на літню екзаменаційну сесію.

4.       Затвердження програм науково-дослідної практики магістрів 1 року навчання та студентів-спеціалістів.

Прокопов Олександр (н.к. Овсієнко І.В.),  Ліщук Павло (н.к. Ісаєв М.В.), Мельник Віктор (н.к.  Кузьміч А.Г..),Мельниченко Микола (н.к. Ісаєв М.В.),  Федорець Володимир (н.к. Вовченко Л.Л..). та Галицький Андрій (н.к. Коротченков О.О.).

5.       Про регламент роботи викладачів  та співробітників НДЛ на ІІ семестр

2013-2014 н.р.; про графік виконання лабораторних робіт в спецлабораторіях у ІІ семестрі 2013-2014 н.р.; про план засідань кафедри та роботу наукового семінару у ІІ семестрі  2013-2014 н.р.

6.       Різне.                                                                                        

                                                                                 Вчений секретар  

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри

У четвер, 20 лютого 2014 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 8)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії;
2. Обговорення висновків комісії ДІВНЗ щодо проведення екзаменаційної сесії;
3. Про регламент роботи викладачів та співробітників НДЛ на ІІ семестр 2013-2014 н.р.;
4. Про графік виконання лабораторних робіт в спецлабораторіях у ІІ семестрі 2013-2014 н.р.;
5. Про план засідань кафедри та роботу наукового семінару у ІІ семестрі 2013-2014 н.р.;
6. Затвердження програм науково-дослідної практики магістрів 1 року навчання та студентів-спеціалістів: Прокопов Олександр (н.к. Овсієнко І.В.), Ліщук Павло (н.к. Ісаєв М.В.), Мельник Віктор (н.к. Кузьміч А.Г..), Мельниченко Микола (н.к. Ісаєв М.В.), Федорець Володимир (н.к. Вовченко Л.Л..). та Галицький Андрій (н.к. Коротченков О.О.).
7. Звіт доцента Козаченка В.В. про організаційну, навчально-методичну, наукову та громадську роботу за 7 років.
8. Обговорення відкритої лекції та затвердження звіту доцента Козаченка В.В.
9. Про надання доценту Козаченку В.В. рекомендації щодо укладання контракту.
10. Різне.

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри

У четвер, 14 листопада 2013 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 4)

1. Затвердження наукових керівників, тем кандидатських дисертацій та індивідуальних планів аспірантам 1-го року навчання
2. Звіт студентки 2-го курсу магістратури Жадан Тетяни про хід виконання переддипломної практики.
3. Про трудову дисципліну в академгрупах. Доповідають куратори.
4. Різне

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри

У четвер, 17 жовтня 2013 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №3)

1. Звіт студентів 4 курсу спеціалізації «Фізичне матеріалознавство» про літню ознайомчу практику.
2. Про хід виконання студентами 1 курсу магістратури програм науково-виробничої практики та студентами 2 курсу магістратури програм переддипломної практики.
3. Про підготовку робочих програм на 2013-2014 н.р.
4. Про оновлення сайту кафедри загальної фізики.
5. Звіт доцента Овсієнко І.В. про організаційну, навчально-методичну, наукову та громадську роботу за 5 років.
6. Обговорення відкритої лекції та затвердження звіту доцента Овсієнко І.В.
7. Про надання Овсієнко І.В. рекомендації щодо присвоєння вченого звання доцента.
8. Різне

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри

У четвер, 26 вересня 2013 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №2)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про графік роботи викладачів та співробітників кафедри, графік консультацій та контролю самостійної роботи студентів, графік роботи в спецлабораторіях у І семестрі 2013-2014 н.р.
2. Про теми бакалаврських робіт студентів 4 курсу спеціалізації “Фізичне матеріалознавство”.
3. Про теми магістерських робіт та програми науково-виробничої практики студентів І курсу магістратури. Ліщук Павло (н/к Ісаєв М.В.), Мельник Віктор (н/к Кузьмич А.Г.), Мельниченко Микола (н/к Ісаєв М.В.), Прокопов Олександр (Овсієнко І.В.), Федорець Володимир (Мацуй Л.Ю.), Галицький Андрій (н/к Коротченков О.О.)
4. Про програми асистентської та переддипломної практик студентів ІІ курсу магістратури. Артемюк Віктор (н/к Овсієнко І.В.), Буківський Анатолій (н/к Подолян А.О.), Войтенко Катерина (н/к Оліх О.Я.), Дячук Богдан (н/к Козаченко В.В.), Злой Олександра (н/к Боровий М.О.), Протащук Вікторія (н/к Коротченокв О.О.), Сердюк Віталій (н/к Мацуй Л.Ю.)., Кошова Ганна (н/к Ісаєв М.В.), Веретельник Михайло (н/к Коротченков О.О.). Жадан Тетяна(н/к Коротченокв О.О.)
5. Затвердження додаткових питань до кандидатського іспиту зі спеціальності для аспірантки Сальнік А.В.
6. Різне

Після засідання кафедри відбудеться науковий семінар, на якому буде заслухано доповідь доцента Козаченко В.В. на тему: «Розробка та дослідження структур та композитів на основі нановуглецевих частинок».

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри

У понеділок, 2 вересня 2013 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №1)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про підсумки роботи кафедри у 2012-2013 н.р. та завдання на 2013-2014 н.р.
2. Про підсумки літньої екзаменаційної сесії.
3. Про готовність практикумів з загального курсу фізики до нового навчального року.
4. Звіт аспірантів кафедри про виконання індивідуальних планів.
5. Про план засідань кафедри та наукового семінару на 2013-2014 н.р
6. Різне.

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри

У середу,  19 червня 2013 року, о 14.00 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №12)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Попередній захист дипломних робіт бакалаврів:
Ліщук Павло (н/к Ісаєв М.В.), Мельник Віктор (н/к Кузьмич А.Г.), Мельниченко Микола (н/к Ісаєв М.В.), Прокопов Олександр (Овсієнко І.В.), Федорець Володимир (Мацуй Л.Ю.), Галицький Андрій (н/к Коротченков О.О.), Околовська Катерина (н/к Куницький Ю.А.)
2. Звіти про виконання викладачами індивідуальних планів за 2012-2013 н.р.
3. Затвердження робочих програм на 2013-2014 н.р.
4. Різне.

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

advert