Викладач – завідувач кафедри загальної фізики, проф. Боровий М.О.
Для студентів 4 курсу, спеціалізація «Фізика наносистем в металах та кераміках»

 

Лекція 1:

Загальний опис розсіювання рентгенівських променів. Підходи Бреггів та Лауе. Загальна умова максимумів інтерференції рентгенівських променів. Еквівалентність підходів Бреггів та Лауе. Побудова Евальда. Геометрична інтерпретація загальної умови брегівських максимумів з використанням сфери Евальда. Експериментальні методи спостереження рентгенівських максимумів – метод обертання (гойдання) монокристала та метод Лауе.

Частина перша:

Частина друга:

 

Лекція 2:

Метод Дебая-Шеррера (метод порошків). Загальна постановка задачі з визначення інтенсивності розсіяного рентгенівського випромінення у кінематичному наближенні. Інтенсивність випромінення, розсіяного вільним електроном. Кутовий множник. Інтенсивність розсіювання ядром та електронною оболонкою. Повна енергія, що розсіюється вільним електроном. Класичний переріз електрона.

Частина перша:

Частина друга:

 

Лекція 3:

Тема лекції: Розсіювання рентгенівських променів атомом. Атомна функція розсіювання, її фізичний зміст. Дисперсійні поправки до атомної функції розсіювання. Атомний множник. Розсіювання рентгенівських променів кристалом з примітивною елементарною коміркою. Інтерференційна функція Лауе, її властивості.

Частина перша:

Частина друга:

Частина третя:

 

Лекція 4:

Уширення вузла оберненої гратки. Формула Шеррера. Оцінка розмірів блоків когерентного розсіювання за уширенням рентгенівських максимумів. Розсіювання рентгенівських променів кристалом з непримітивною елементарною коміркою. Структурна амплітуда (форм-фактор) кристала. Фазова проблема у структурному аналізі. Структурна амплітуда при наявності елементів симетрії та їх сполучень.

Частина перша:

Частина друга:

 

Лекція 5:

Інтегральні згасання. Структурна амплітуда для ОЦК-металів та структур типу CsCl: умови максимумів та умови згасань інтерференції. Структурна амплітуда для ГЦК-металів, умови максимумів та умови згасань інтерференції. Структурна амплітуда для ГЩУ-металів, умови підсилення та послаблення інтенсивності максимумів. Серіальні згасання. Структурна амплітуда при наявності гвинтових осей. Зональні згасання. Структурна амплітуда при наявності площин ковзаючого відбивання.

Частина перша:

Частина друга:

 

Лекція 6:

Вплив теплових коливань на інтенсивність розсіювання рентгенівських променів. Усереднення інтенсивності розсіювання, що реєструється експериментально, за часом. Фактор Дебая-Уоллера, його фізичний зміст. Температурний множник. Вплив температури на інтенсивність структурних максимумів та інтенсивність дифузного фона. Нормальні коливання атомів у кристалах. Наближення Дебая для опису нормальних коливань. Спектр частот коливань, що збуджуються у кристалі. Характеристична температура Дебая, її фізичний зміст. Рентгенівський метод визначення характеристичної температури Дебая.

Частина перша:

Частина друга:

Частина третя:

advert