1. Механіка та молекулярна фізика

 

Визначення прискорення вільного падіння за допомогою фізичного та математичного маятників

Визначення довжини звукової хвилі і швидкості звуку у повітрі методом резонансу

Визначення критичної температури речовини

Визначення в’язкості рідини методом Стокса

Визначення величини відношення теплоємностей повітря при постійному тиску і постійному об’ємі

Вивчення обертального руху твердого тіла методом маятника Обербека

 

2. Електрика і магнетизм

 

Вивчення електростатичного поля

Визначення ємності конденсаторів i діелектричної проникності дiелектрикiв резонансним методом

Вимірювання ЕРС хімічного джерела постійного електричного струму методом компенсації

Вимірювання опорів за допомогою містка Уiтстона

Визначення горизонтальної складової напруженості магнітного поля Землі

Вивчення залежності опору металів та напівпровідників від температури

 

3. Оптика

 

Визначення показника заломлення і концентрації розчину за допомогою рефрактометра

Визначення довжини світлової хвилі за допомогою біпризми Френеля

Визначення концентрації розчину цукру цукрометром за кутом повороту площини поляризації

Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної гратки

Градуювання стилоскопа. Дослідження спектрів випромінювання газів

Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона

advert