Бібліотека

Боровий М.О., Оліх О.Я., Овсієнко І.В., Цареградська Т.Л., Козаченко В.В., Подолян А.О., Ісаєв М.В. / Загальна фізик для хіміків. Збірник задач. Частина 1. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка. Збірник задач . – К.: 2018. – 155 с.

ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ. ЧАСТИНА І. Механіка, молекулярна фізика, електрика та магнетизм. Навчальний  посібник / Боровий М.О., Лисов В.І., Козаченко В.В., Цареградська Т.Л., Овсієнко І.В., Жабітенко О.М. – К. , 2012. – 289 c

Бурдакова А. В., Жабітенко М. К., Оліх О. Я., Подолян А. О. Лабораторний практикум з курсу “Оптика” для студентів природничих факультетів. – К.: РВЦ «Київський університет», 2006. – 74 с

Лабораторний практикум. Елементи атомної та ядерної фізики / М.О. Боровий, М.В. Ісаєв, А.Г. Кузьмич, А.О. Подолян, О.І. Половина, В.Є. Федоров. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 106 c. 

А. І. Момот, О. Я. Оліх. Математичне моделювання : метод. вказівки до практичних робіт. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. – 72 с.

М.О. Боровий, О.Я. Оліх. Задачі з фізики для студентів природничих факультетів. Механіка та молекулярна фізика

М.О.Боровий, О.Я.Оліх. Збірник задача з електрики та магнетизму для студентів природничих факультетів 

М.О. Боровий, О.Я. Оліх. Фізичні основи квантової механіки. Для студентів природничих факультетів. Частина 1. – К.2011

О.О. Коротченков, О.Я. Оліх, І.В. Островський. Лабораторний практикум “Фізика напівпровідникових матеріалів” для студентів фізичного факультету

А.П. Шпак, В. І. Лисов, Ю.А. Куницький, Т.Л. Цареградська. Термодинаміка металів і сплавів. К.:”Академперіодика”, 2002. – 73 с

Л.А. Булавін, В.І. Лисов, С.Л. Рево, В.І. Оглобля, Т. Л. Цареградська. Фізика іонно-електронних рідин. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008. – 387 c

В.А. Макара,  В.І. Оглобля, І.В. Плющай, Т.Л. Цареградська. Навчальний посібник „Загальна фізика для біологів. Збірник задач. ВПЦ “Київський університет”, 2011, 258 с.  Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

advert