Засідання кафедри (16 листопада 2017 року)

ОГОЛОШЕННЯ

У четвер, 16 листопада 2017 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 5)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт студентів 4 курсу спеціалізації «Фізичне матеріалознавство» про літню навчально-ознайомчу практику.

2. Затвердження екзаменаційних білетів на зимову сесію.

3. Різне.

_________________________________________________________________

Після засідання кафедри буде заслухано доповідь Саєнко Г.В. на тему: «Процеси фазоутворення в бінарних і багатокомпонентних аморфних сплавах та їх вплив на температурно-часову стабільність».

Вчений секретар

Posted in СпівробітникиComments (0)

Засідання кафедри (16 лютого 2017 року)

У четвер,  16 лютого 2017 року,  о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 7).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.       Про підсумки  зимової  екзаменаційної сесії.

2.       Затвердження програм науково-дослідної практики магістрів 1 року навчання.

Дідух О.О. (н.к. Ісаєв М.В.),   Ковалюк В.І. (н.к. Подолян А.О.), Максимчук М.А. (н.к. Чорнобук С.В.), Пилипенко А.Ю. (н.к. Коротченков О.О.), Полонський Б.А. (н.к. Оліх О.Я.), Сиволожський О.А. (н.к. Овсієнко І.В.)

3.       Різне.

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри (1 грудня 2016 року)

ОГОЛОШЕННЯ

У четвер, 1 грудня 2016 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 4)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.     Звіт студентів 4 курсу спеціалізації «Фізичне матеріалознавство» про літню ознайомчу практику.

2.     Затвердження  екзаменаційних білетів на зимову сесію.

3.     Затвердження звіту про наукову роботи кафедри за 2016 рік.

4.     Різне

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Вітаємо

Кафедра загальної фізики вітає аспірантку 2-го року навчання Войтенко Катерину Володимирівну з присудженням академічної стипендії імені М. С. Грушевського (http://univ.kiev.ua/news/8156).

ybcwtxo4pjwКатерина на теперішній час проходить стажування в Національному інституті прикладних досіліджень м. Ліон (Франція) в рамках Європейської програми “CARTHER” Дії Марії Склодовської-Кюрі Горизонт 2020. В рамках цього проекту вона досліджує використання наночастинок для тераностики онкологічних захворювань. Власне, тераностика це новий сучасний підхід, який базується на одночасній терапії та діагностиці з врахуванням реакції організму на кожному кроці лікування.

На теперішній час Катерина має 5 статей в провідних світових журналах з високим імпакт фактором (Journal of Applied Physics, Ultrasonics, AIP Advances, Journal of Semiconductors). Також вона представляла усні доповіді на наступних міжнародних конференціях: International Congress on Ultrasonics – 2015 (м. Метц, Франція) та Nanoscale and Microscale Heat Transfer V Eurotherm Seminar No 108 (2016 р., о. Санторіні, Греція)

Posted in НовиниComments (0)

Засідання кафедри (10 березня 2016 року)

У четвер, 10 березня 2016 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 7).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт аспірантів кафедри про виконання індивідуальних планів за першу половину 2015/2016 навчального року (Закіров Марат, Яковенко Олена, Войтенко Катерина, Прокопов Олександр, Ліщук Павло, Мельниченко Микола).

2. Про хід виконання кваліфікаційних робіт студентами магістратури 2 курсу Данилова Ганна (н.к. Мацуй Л.Ю.), Краєвський Олександр (н.к. Боровий М.О.), Литвинчук Павло (н.к. Куницький Ю.А.), Зінченко Павло (н.к. Цареградська Т.Л.), Попович Ярослав (н.к. Кордюк О.А., співкеріник від кафедри Подолян А.О.), Пристай Орест (н.к. Оліх О.Я.), Слободяник Єгор (н.к. Ісаєв М.В.), Ткачук Вадим (н.к. Овсієнко І.В.), Храпійчук Сергій (н.к. Коротченков О.О.), Шпірук Дмитро (н.к. Гайворонський В.Я., співкерівник від кафедри Козаченко В.В.). Доповідають наукові керівники.

3. Про стан трудової диципліни в академгрупах. Доповідають куратори.

4. Різне.

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Студенти ОКР “Бакалавр” (3-тій курс)

Спеціалізація “Фізичне матеріалознавство”:

 

1. Бображ Артем Анатолійович
2. Войтенко Алла Анатоліївна
3. Дученко Юрій Миколайович
4. Єпанчин Максим Олексійович
5. Литвин Едуард Вікторович
6. Макеєв Олександр Миколайович
7. Марінін Олег Дмитрович
8. Марчак Борис Ігорович
9. Оконьчук Микола Валерійович
10. Плетньов Назар Юрійович
11. Пожидаєва Анастасія Олегівна
12. Чепела Леся Ігорівна
 Куратор – асистент Ісаєв М.В.

Posted in Студенти кафедриComments (0)

Засідання кафедри

У четвер, 13листопада 2014року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол № 4)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт студентів 4 курсу спеціалізації «Фізичне матеріалознавство» про літню ознайомчу практику.
2. Затвердження наукового керівника, теми кандидатської дисертації та індивідуального плану аспірантці 1-го року навчання Войтенко К.В.
3. Затвердження екзаменаційних білетів на зимову сесію.
4. Висунення кандидатури від кафедри до складу Вченої ради фізичного факультету.
5. Висунення кандидатури від кафедри до участі в конкурсі НАН України на здобуття премій для молодих вчених
віком до 35 років.
6. Про трудову дисципліну в академгрупах (Доповідають куратори).
7. Різне

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри/наукового семінару

У четвер, 30 жовтня 2014 року, о 15.00 в ауд.318
відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №4)

На засідання кафедри буде заслухано доповідь Cаєнко Галини Володимирівни на тему „Процеси фазоутворення в бінарних і багатокомпонентних аморфних сплавах та їх вплив на температурно-часову стабільність”.

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри

У четвер, 9 жовтня 2014 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №3)

1. Звіт доцента Подоляна А.О. про організаційну, навчально-методичну, наукову та громадську роботу за 5 років.
2. Обговорення відкритої лекції та затвердження звіту доцента Подоляна А.О.
3. Про надання Подоляну А.О. рекомендації щодо присвоєння вченого звання доцента.
4. Обговорення дисертаційної роботи старшого наукового співробітника Вовченко Л.Л. на тему: «Вплив структурно-морфологічного стану нановуглецевого компонента на теплові та електрофізичні властивості вуглецевих композитів», поданої на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.
5. Затвердження програм науково-виробничої практики студентів І курсу магістратури та переддипломної і асистентської практик студентів ІІ курсу магістратури.
6. Про регламент роботи в 2014-2015 навчальному році.
7. Перезатвердження педнавантаження асистента Яблочкової К.С.
8. Різне.

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

Засідання кафедри/наукового семінару

У четвер, 11 вересня 2014 року, о 14.30 в ауд.318 відбудеться засідання кафедри загальної фізики (протокол №2)

На засідання кафедри буде заслухано доповідь старшого наукового співробітника Вовченко Л.Л. на тему:

«Вплив структурно-морфологічного стану нановуглецевого компонента на теплові та електрофізичні властивості вуглецевих композитів».

Вчений секретар

Posted in Засідання кафедри, НовиниComments (0)

advert