Категорія Співробітники

Вовченко Людмила Леонтіївна

провідний науковий співробітник кафедри загальної фізики
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Тел.: +38 (044) 526-23-84
e-mail: vovch@univ.kiev.ua

Освіта:
1976-1981- Київський державний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – загальна фізика
1983-1988 – навчання в аспірантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка, фізичний факультет
Основні етапи професійної діяльності:
1981-1983р – стажер-дослідник на фізичному факультеті
1983-1987р – навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла;
1987-1992р. – науковий співробітник Інституту хімії поверхні НАН України.
1993-2015р. – старший науковий співробітник науково-дослідній лабораторії „Фізичне матеріалознавство твердого тіла” кафедри загальної фізики фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка;
2016 – провідний науковий співробітник науково-дослідній лабораторії „Фізичне матеріалознавство твердого тіла” кафедри загальної фізики фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка;.
1988р. – кандидат фізико-математичних наук із спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла;
2015р – доктор фізико-математичних наук із спеціальності 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Основні напрямки наукової діяльності:

  • Розробка нових композиційних матеріалів графіт-метал, електронні, магнітні та теплові властивості цих матеріалів;
  • Розробка полімерних нанокомпозитів на основі структурно різних форм нанокарбону з необхідним рівнем регульованих електричних, електродинамічних, теплових та механічних характеристик для створення захисних екранів від електромагнітного випромінювання та матеріалів для потреб наноелектроніки, машинобудування, електро- і радіотехніки;
  • Моделювання електричних та електродинамічних характеристик різних типів композитних структур з метою створення матеріалів із керованими характеристиками екранування електромагнітного випромінювання

Результати наукової діяльності опубліковано в понад 200 наукових робах, із них 100 статей у вітчизняних та закордонних наукових фахових виданнях, 10 патентів на винаходи і тези доповідей на міжнародних конференціях.
Співвиконавець досліджень в рамках декількох міжнародних проектів (УНТЦ, CRDF, NATO), секретар локального оргкомітету постійного Українсько-німецького симпозіуму з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнології (2012, 2013, 2015рр.) та Українсько-французької школи-семінару з фізики та хімії вуглецевих наноматеріалів (2013р.).

Найбільш вагомі останні роботи:

Розділи в монографіях:

1. L. Vovchenko, L. Matzui, V. Oliynyk, V. Launetz, V. Zagorodnii and O. Lazarenko. Chapter 2 Electrical and Shielding Properties of Nanocarbon-Epoxy Composites. In ‘Conductive Materials and Composites’ (ed. Vera Mitchell) NY: Nova Science Publishers, 2016, P. 29-90.
2. Yakovenko, O., Matzui, L., Perets, Y., Ovsiienko, I., Brusylovets, O., Vovchenko, L., Szroeder, P. Effects of dispersion and ultraviolet/ozonolysis functionalization of graphite nanoplatelets on the electrical properties of epoxy nanocomposites. Chapter 39 in Nanophysics, Nanophotonics, Surface Studies, and Applications. Springer Proceedings in Physics Volume 183, 2016, Pages 477-491.
3. L. Yu. Matzui, O. S. Yakovenko, L. L. Vovchenko, V. V. Oliynyk, V. V. Zagorodnii, V. L. Launets. Chapter “Conductive and shielding properties of MWCNTs/polymer nanocomposites with aligned filler distribution” in book “Fundamental and Applied Nano-Electromagnetics”. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, 2016, pp.251-271.

Статті:

1. O. S. Yakovenko, L. Yu. Matzui, L. L. Vovchenko, V. V. Oliynyk, V. L. Launetz, and A. V. Trukhanov. Dielectric Properties of Composite Materials Containing Aligned Carbon Nanotubes. Inorganic Materials, 2016, Vol. 52, No. 11, P. 1198–1203.
2. Л.Л. Вовченко, В.В. Загородній, О.С. Яковенко, Л.Ю. Мацуй, В.В. Олійник, В.Л. Лаунець. Мікрохвильові властивості та анізотропія електропровідності композитів з орієнтованими багатошаровими вуглецевими нанотрубками в епоксидній смолі. Металофізика та новітні технології. т. 38, с. 657-668 (2016).
3. Trukhanov, A.V., Trukhanov, S.V., Turchenko, V.A., Oleinik, V.V., Yakovenko, E.S., Matsui, L.Y., Vovchenko, L.L., Launets, V.L., Kazakevich, I.S., Dzhabarov, S.G. Crystal structure, magnetic, and microwave properties of solid solutions BaFe12–xGaxO19 (0.1 ≤ x ≤ 1.2). Physics of the Solid State, Vol. 58, Issue 9, 2016, P. 1792-1797.
4. Yulia Perets, Lyudmila Matzui, Lyudmila Vovchenko, Irina Ovsiienko, Olena Yakovenko, Oleksandra Lazarenko, Alexander Zhuravkov and Oleksii Brusylovets. Influence of Ultraviolet/Ozonolysis Treatment of Nanocarbon Filler on the Electrical Resistivity of Epoxy Composites. Nanoscale Research Letters (2016) 11:370. DOI 10.1186/s11671-016-1577-4.
5. L. Vovchenko, L. Matzui, O. Brusylovets, V. Oliynyk, V. Launets, A. Shames, O. Yakovenko and N. Skoryk. Synthesis and properties of ferrite nanopowders for epoxy-barium hexaferrite-nanocarbon composites for microwave applications. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Vol. 47, Issue 2-3, P. 139–148, 2016.
8. Y.S. Perets, L.L. Vovchenko, L.Y. Matzui, A. Zhuravkov, A.V. Trukhanov, and O.A.Lazarenko. Extraordinary synergy in the thermal and electric properties of polymer matrix reinforced with hybrid fillers. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Vol. 47, Issue 2-3, P. 278–287, 2016.
9. I.Y. Sagalianov, L.L. Vovchenko, L.Y. Matzui, A.A. Lazarenko, V.V. Oliynyk, O.V. Lozitsky, and U. Ritter. Optimization of multilayer electromagnetic shields: A genetic algorithm approach. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Vol. 47, Issue 2-3, P. 263–271, 2016.
10. Melnichenko, M., Yakovenko, O., Matzui, L., Vovchenko, L., Oliynyk, V., Launetz, V. ”Electrodynamic properties of the nanocarbon/polymer composites with aligned by magnetic field secondary non-conductive component” (Conference Paper) Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering. Volume 9519, 2015, Article number 951918, Nanotechnology VII; Barcelona; Spain; 4 May 2015 through 6 May 2015; Code 113142.
11. Yakovenko, O. , Matzui, L., Vovchenko, L., Zhuravkov, A. Development of carbon nanotube-polymer composites with oriented distribution of MWCNTs induced by electric field. Phys. St. Sol. (A) Applications and Materials Science 2014, 211, P. 2718–2722.
12. Yu.S. Perets, L.Yu. Matzui, L. L. Vovchenko, Yu.I. Prylutskyy, P. Scharff, U. Ritter . The effect of boron nitride on electrical conductivity of nanocarbon-polymer composites. J. Mater. Sci. 2014, 49(5), P. 2098-2105.

One Response to “Вовченко Людмила Леонтіївна”

Trackbacks/Pingbacks


Leave a Reply

advert