Категорія Співробітники

Овсієнко Ірина Володимирівна

доцент кафедри загальної фізики
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тел.: +38 (044) 526-23-84
e-mail: @univ.kiev.ua

Овсієнко І.В. закінчила фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1989 році.
З 1989 року працювала на фізичному факультеті на посадах інженера (1989-1993 рр.), молодшого наукового співробітника (1993-1996 рр.), наукового співробітника (1996-1999 рр.) та старшого наукового співробітника (2000 р.) НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла» кафедри загальної фізики.
Протягом 1991 – 1995 років навчалася без відриву від виробництва в заочній аспірантурі фізичного факультету за спеціальністю фізика твердого тіла.
В 1997 року Овсієнко І.В. захистила кандидатську дисертацію “Закономірності зміни термо-ерс для широкого класу вуглеграфітових матеріалів та їх інтеркальованих сполук” за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.
З вересня 2000 року працює на посаді асистента кафедри загальної фізики, з 2011 р – на посаді доцента.
Педагогічний стаж складає 16 років.
Є автором близько 100 наукових праць, з них 40 у фахових журналах (з них 34 опубліковано після захисту кандидатської дисертації), а також є автором 3 навчально-методичних посібників.

Основні роботи:

1. Magnetoresistance of graphite intercalated with cobalt / I.V. Ovsiienko, L.Yu. Matzui, I.B. Berkutov, I. Mirzoiev, T.A. Len, Yu.I. Prylutskyy, O.I. Prokopov, U. Ritter // Journal of Materials Science. – 2018. – Vol. 53. – Issue 1. – P. 716-726.

2. Features of Microstructure of Chemically Obtained graphenelike particles / I. Ovsiienko, T. Len, L. Matzui, O. Lazarenko, F. Le Normand, A. Shames // Ukrainian Journal of Physics. – 2018. – Vol. 63. – Issue 8. – P. 759-766.

3. The model for nanostructured metal formation on the surface of different types of graphite / Tsaregradskaya, T.L., Ovsienko, I.V., Lysov, V.I., Matsui, L.Y., Prokopov, O.I. //Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2017Volume 2017-January, 12 December 2017, Номер статьи 03CBN057th IEEE International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties, NAP 2017; Zatoka; Ukraine; 10 September 2017 до 15 September 2017; Номер категории CFP17F65-ART; Код 133771. DOI: 10.1109/NAP.2017.8190218.

4. O. I.Prokopov, I.V.Ovsiienko, L.Yu. Matzui, T.A.Len, D.D.Naumova, I.B.Berkutov, I.G.Mirzoiev, F. Le Normand. Weak localization and interaction effects in acceptor graphite intercalation compounds // Fizika Nizkikh Temperatur, Volume 43, Issue 6, June 2017, Pages 884-888.

5. O. Prokopov, I. Ovsiienko, L. Matzui, O. Zloi, N. Borovoy, T. Len, D. Naumova. Peculiarities of charge transfer in graphite intercalation compounds with bromine and iodine chloride. Part of the Springer Proceedings in Physics book series (SPPHY, volume 195), NANO 2016: Nanophysics, Nanomaterials, Interface Studies, and Applications pp 771-787.

6. Ovsienko, I.V., Len, T.A. Matzui, L.Y., Zhuravkov, O.V., Prokopov, O.I., Kunitskyi, Y.A. Resistivity of graphite intercalation compounds with bromine and aluminum chloride under the pressure // Journal of Nano- and Electronic Physics. Volume 9, Issue 3, 2017, Номер статьи 03002.

7. Asymmetric magnetoresistance in the graphite intercalation compounds with cobalt / І. V. Ovsiyenko, l. Yu. Matzui, t. A. Len [et al.] // molecular crystals and liquid crystals. – 2016. – vol. 639. – №.issue 1. – p. 137-150. http://www.tandfonline.com/toc/gmcl20/639/1

8. Магнітоопір модифікованих вуглецевих нанотрубок / Т.А. Лень, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй [та ін.] // Журнал нано- та електронної фізики. – 2017. – T. 9, №1. – C. 01018-1–01018-7.

9. М.О. Боровий, І.В. Овсієнко. Рентгенівська дифрактометрія наноструктурних матеріалів. Навчальний посібник. Вінниця. ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018 86 стор.

10. О.А. Лазаренко, Л.Л. Вовченко, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй. Полімерні композити нановуглець – метал Наукова монографія, Вінниця. ТОВ «Твори», 2018, 200 стор.

One Response to “Овсієнко Ірина Володимирівна”

Trackbacks/Pingbacks

  1. […] 23 травня о 1220 в ауд. 408 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри загальної фізики Овсієнко І.В. на тему “Електропровідність інтеркальованих сполук […]


Leave a Reply

advert