Категорія Співробітники

Цареградська Тетяна Леонідівна

доцент кафедри загальної фізики
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Телефон: +380632030247
e-mail: tsar_grd@ukr.net

1990 – вища освіта: фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1990 – 1993 – аспірантура, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1994 – кандидат фіз.-мат. наук, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1993 – 1994 – молодший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1994 – 1999 – науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
1999 – 2007 – старший науковий співробітник, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
2007 – доцент кафедри загальної фізики, фізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • Теоретичні та експериментальні дослідження процесів фазоутворення в аморфних сплавах.

Результати наукової діяльності представлено у 117 публікаціях, з них: 56 статей у вітчизняних та зарубіжних журналах та 61 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.
Видано 16 навчальних посібників та монографія (у співавторстві).
Член Українського Фізичного товариства.

Найбільш вагомі останні роботи:

 • Лисов В.І., Цареградська Т.Л., Саєнко Г.В., Турков О.В. Впливінтенсивної пластичної деформації на процеси фазоутворення в аморфних сплавах. // Журнал нано- та електронної фізики, том 8, № 2, 02032(4cc) (2016).
 • Цареградська Т.Л., Плющай І.В., Каленик О.О., Плющай О.І. «Безпека життєдіяльності з основами екології». Київ, Видавництво «Інтерсервіс», 2016, 252 с.
 • Боровий М.О., Куницький Ю.А., Каленик О.О., Овсієнко І.В., Цареградська Т.Л. «Наноматеріали, нанотехнології, нанопристрої». Київ, Видавництво «Інтерсервіс», 2015, 350 с.
 • Лысов В.И., Цареградская Т.Л.,  Турков О.В., Саенко Г.В. Влияние термомеханической обработки на термическую стабильность аморфных сплавов // Журнал физической химии, 2013, т.87, № 10, с.1798-1800
 • Лысов В.И., Цареградская Т.Л., Турков О.В., Саенко Г.В. Особенности фазообразования и пути управляемого наноструктурирования в аморфном сплаве Fe 80 B 20 // Журнал физической химии, 2014, т.88 №12, с. 1981-1986.
 • Боровий М. О., Каленик О. О., Куницький Ю. А., Цареградська Т. Л.«Невпорядковані системи та квазікристали», Київ, Видавництво «Інтерсервіс», 2014, 228 с.
 • Лысов В.И., Цареградская Т.Л.,  Турков О.В.,Саенко Г.В. Исследование температурно-временной стабильности аморфных сплавов // Перспективные материалы, 2013, №6, сс.5-10
 • Лисов В.І., Цареградська Т.Л., Турков О.В., Саєнко Г.В. Дослідження впливу легування на термічну стабільність та процес старіння аморфних сплавів // Журнал фізичних досліджень, т. 15, N 2, 2011, с.  2704-2710
 • В.А. Макара,  В.І. Оглобля, І.В. Плющай, Т.Л. Цареградська. Навчальний посібник „Загальна фізика для біологів. Збірник задач. ВПЦ “Київський університет”, 2011, 258 с.  Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
 • „Лабораторний практикум “Електрика та магнетизм” для студентів природничих факультетів”.   Лисов В.І., Федоров В.Є., Цареградська Т.Л., Овсієнко І.В., Турков О.В.,  ВПЦ “Київський університет”, 2010, 177 с
 • В.І. Лисов, Т.Л. Цареградська, О.В. Турков, Г.В. Саєнко, В.В. Яриш. Дослідження процесу фазового розшарування в аморфних бінарних сплавах //  Журнал фізичних досліджень, т. 2, №3, 2008,  с. 3705-3710
 • Л.А. Булавін, В.І. Лисов, С.Л. Рево, В.І. Оглобля, Т.Л. Цареградська. Фізика іонно-електронних рідин. Монографія. Київ, Вид.-поліграфічний центр „Київський університет”,  2008, 384 с.
 • В.И. Лысов, Т.Л. Цареградская. Жидкое состояние и кристаллизация расплавов. “Энциклопедия неорганического материаловедения”, т.1,  Глава 2. Київ: “Наукова думка”, 2007, с. 352 -383
 • В.И. Лысов, Т.Л. Цареградская, О.В. Турков, Г.В. Саенко, В.В. Яриш. Фазовое расслоение  в металлических неупорядоченных системах //”ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ”, 2007, т.81, N10, сс. 1765-1769

Leave a Reply

advert