Категорія Співробітники

Бурбело Роман Михайлович

Провідний науковий співробітник НДЛ “Фізичне матеріалознавство”
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

e-mail: rmb@univ.kiev.ua

rmbБурбело Роман Михайлович після закінчення Київської республіканської школи-інтернату фіз.-мат. профілю навчався на фізичному факультеті (1965-1970.) Київського державного університету ім.Т.Г. Шевченка. З 1970р. по 1974р. працював в Київському НДІ Мікроприладів (iнженер, керівник сектору), а з 1974р.- працює на фізичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
В 1972-1976рр. навчався в аспірантурі Київського державного університету ім.Т.Г. Шевченка. З 1976р. працював на посадах старшого наукового співробітника, а з 1997р. – провідного наукового співробітника. Захистив кандидатську (1977р.) та докторську дисертації (2002р.).
Бурбело Р.М. брав участь та був членом орг.комітетів у багатьох міжнародних та регіональних наукових конференціях, неодноразово виступав офіційним опонентом по захисту дисертацій. При його безпосередній участі виконано та захищено ряд дисертаційних робіт з досліджень фотоакустичних явищ в твердих тілах. Бурбело Р. М. був науковим керівником двох міжнародних грантів УНТЦ (Проекти №343 та №3555).

За цикл наукових праць (1994-2004.) під загальною назвою “Фотоакустичний ефект в напруженому середовищі” Вченою Радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка йому було присуджено премію імені Тараса Шевченка (2005р.).
Отримав Подяку Президента України (2010 р).

Основні напрямки наукової діяльності:

  • Дослідження фізичних закономірностей процесу збудження пружних коливань сфокусованим модульованим лазерним випромінюванням в обмежених твердотільних структурах;
  • Дослідження впливу напруженого стану середовища на процес фототермоакустичного перетворення;
  • Дослідження особливостей прояву фотоакустичних та фототермічних явищ в структурно неоднорідних матеріалах.

Результати наукової діяльності опубліковані у понад 180 наукових роботах у вітчизняних та зарубіжних журналах, а також у матеріалах наукових конференцій.

Найбільш вагомі остані роботи:

Монографія

  • The Peculiarities of Contrast Formation in Photoacoustic Microscopy of Semiconductors and The Role of The Stressed State, in Progress in Photothermal and Photoacoustic Science and Technology: Vol. 4, Semiconductors and Electronic Materials, Eds. Mandelis A., Hess P. SPIE Optical Engineering Press, Bellingham. 2000, Chapter 2.

Статті

  • M. Isaiev, S. Tutashkonko, V. Jean, K. Termentzidis, T. Nychyporuk, D. Andrusenko, O. Marty, R. M. Burbelo, D. Lacroix, and V. Lysenko (2014). Thermal conductivity of meso-porous germanium. Applied Physics Letters, 105(3), 031912(1–5). doi:10.1063/1.4891196
  • Andrusenko, D., Isaiev, M., Tytarenko, A., Lysenko, V., & Burbelo, R. (2014). Size evaluation of the fine morphological features of porous nanostructures from the perturbation of heat transfer by a pore filling agent. Microporous and Mesoporous Materials, 194, 79–82. doi:10.1016/j.micromeso.2014.03.045
  • Isaiev, M., Newby, P. J., Canut, B., Tytarenko, A., Lishchuk, P., Andrusenko, D., … Burbelo, R. (2014). Thermal conductivity of partially amorphous porous silicon by photoacoustic technique. Materials Letters, 128, 71–74. doi:10.1016/j.matlet.2014.04.105
  • Newby, P. J., Canut, B., Bluet, J.-M., Gomès, S., Isaiev, M., Burbelo, R., … Lysenko, V. (2013). Amorphization and reduction of thermal conductivity in porous silicon by irradiation with swift heavy ions. Journal of Applied Physics, 114(1), 014903. doi:10.1063/1.4812280
  • Andrusenko, D., Isaiev, M., Kuzmich, A., Lysenko, V., & Burbelo, R. (2012). Photoacoustic effects in nanocomposite structure “porous silicon-liquid” Nanoscale Research Letters, 7(1), 411(1–5). doi:10.1186/1556-276X-7-411

Leave a Reply

advert