Категорія Аспіранти кафедри

Аспіранти з відривом від виробництва

Перший рік навчання:

  1. Шмід Володимир Ігорович – науковий керівник професор кафедри загальної фізики Коротченков Олег Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор. Тема дисертаційного дослідження: Фотоелектричні властивості функціоналізованих поверхонь кремнієвих структур.”

Другий рік навчання:

  1. Ліщук Павло Олександрович – науковий керівник провідний науковий співпробітник Бурбело Р. М., доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник. Тема дисертаційного дослідження:  “Особливості теплового транспорту в поруватих напівпровідникових структурах на основі кремнію.”
  2. Прокопов Олександр Ігорович  науковий керівник завідувач НДЛ “Фізичне матеріалознавство” Мацуй Л. Ю., доктор фізико-математичних наук. Тема дисертаційного дослідження:
    “Фазові перетворення в двовимірних вуглецевих структурах.”
  3. Мельниченко Микола Сергійович – науковий керівник завідувач НДЛ “Фізичне матеріалознавство” Мацуй Л. Ю., доктор фізико-математичних наук. Тема дисертаційного дослідження:
    “Вплив типу наповнювача на електродинамічні характеристики нановуглець-полімерних композитів. “

Третій рік навчання:

  1. Войтенко Катерина Володимирівна – науковий керівник провідний науковий співпробітник Бурбело Р. М., доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник. Тема дисертаційного дослідження: “Особливості фототермічного перетворення в наноструктурованих системах.”

Leave a Reply

advert