Кафедра загальної фізики була створена у грудні 1944 року для забезпечення викладання фізики на природничих факультетах університету. Починаючи з 1972 р. кафедра готує фахівців за своєю навчальною спеціалізацією: з 1972 р. до 1982 р. – “Фізика низьких температур та кріогенне матеріалознавство”, з 1982 р. до тепер – “Фізичне матеріалознавство”, з 2009 р. – також спеціалізація “Фізика наноструктур в металах та кераміках” (спільно з кафедрою фізики металів), а з 2012 року – спеціальність «Фізика наносистем» (магістри). (спільно з кафедрою фізики металів).

З 1945 по 1982 рік незмінним завідувачем кафедри був Заслужений діяч науки України, професор Жмудський Олександр Захарович (роки життя – 1910-1997). З 1982 по 1989 цю посаду обіймав професор Кучеров Іван Якович (1929-2006 ), з 1989 до 1994 – професор Перга Віталій Михайлович (1935-1994); а з 1994 по 2003 р. – професор Островський Ігор Васильович. З 2003 р. кафедру очолює доктор фіз.-мат. наук, доцент Боровий Микола Олександрович.

На сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри складається з 3 професорів (Коротченков О.О., Лисов В.І., Боровий М. О.), 6 доцентів (Козаченко В.В., Овсієнко І.В., Оліх О.Я., Подолян А.О., Цареградська Т.Л., Ісаєв М.В.).

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів (4 роки навчання) та магістрів (2 роки навчання) за навчальною спеціалізацією “Фізичне матеріалознавство” спеціальності “Фізика конденсованого стану” та Фізика наносистем”. Починаючи з 2009 року спільно з кафедрою фізики металів кафедра загальної фізики готує спеціалістів та магістрів за новою спеціалізацією “Фізика наноструктур в металах та кераміках”. Навчання за цими спеціалізаціями передбачає отримання ґрунтовних знань з фундаментальних питань з фізики конденсованого стану та фізики сучасних матеріалів, вивчення сучасних експериментальних методів та отримання різноманітних практичних навичок, необхідних фізику-експериментатору.

Особливість навчальної роботи колективу викладачів та навчально-допоміжного персоналу кафедри полягає у тому, що окрім роботи зі студентами фізичного факультету вони забезпечують викладання курсу фізики та проведення лабораторних робіт на біологічному, геологічному, географічному, механіко-математичному та хімічному факультетах. Для цього на кафедрі функціонує навчальна лабораторія, яка включає чотири лабораторних практикуми. В цих практикумах студенти виконують понад 50 лабораторних робіт, що за змістом охоплюють основні розділи курсу фізики для нефізичних спеціальностей університету. Щорічно в цих практикумах працюють понад 2000 студентів університету.

advert